KategoriInnlegg

Burde Legeforeningen lytte til Charlotte?

B

Det hadde vært spennende å vite hva den nåværende Legepresidenten, Anne-Karin Rime, egentlig synes om muligheten for å gi den norsk helsemodellen en skikkelig «diagnose»  basert på fakta slik Charlotte Haug etterlyste på Legeforeningens landsstyremøte allerede i 1997? Den gangen ble Charlotte møtt med unison taushet.  Er Legeforeningen – en generasjon senere – endelig rede til å lytte...

Sosialdemokratiet´s skandaløse barnevern ved veis ende?

S

Når foreldre frataes sitt barn uten å få vite hvorfor eller hvor barnet har vært skjult de siste ni årene og deres klagerett er nektet dem uten lovhjemmel, er det vel på tide å granske utviklingen av den norske velferdstaten med empirisk forskning slik svenske akademikere gjorde med Sveriges Sosialstat allerede på 1990-tallet? Redaktør Anne Beth Moslet  www.helsekøen.no Lovbrudd og misbruk i...

Er vi alle sosialdemokrater?

E

Hvor mye skal staten eie og byråkratiet forvalte og hva skal være våre rettmessig krav til forvaltning av egen inntekt og eiendom?  Med andre ord hvor stor skal statskassen bli og hvorledes skal våre folkevalgte styre slik at folk flest kan leve av egen innsats? Regjeringenes mål kan vel neppe være at stadig flere skal havne i helsekø eller på NAV slik trenden har vært i hele vårt århundre...

Lange helsekøer i resten av vårt århundre?

L

Ingen norsk regjering i vårt århundre har vært i nærheten av å avvikle helsekøene. Nå er køen over 1/4 million mennesker. Det er et faktum vi – i et av verdens rikeste land – ikke lenger kan godta. Det er et demokratisk dilemma at ingen politiske partier tilsynelatende har noe begrep om hvordan norske offentlige sykehus skal komme ut av dette helsepolitiske problemet.  Erna klarte det...

Maler ERNA både hus og land BLÅTT?

M

Men hvor blå kan ERNA´s helsepolitikk bli om hun vinner valget neste år? Det hjelper lite at hun klandrer Støre for enda lengre helsekøer, når hun selv bare kuttet ventetiden med to uker og heller ikke klarte å knekke køkoden i løpet av åtte år.   Redaktør Anne Beth Moslet – www.helsekøen.no Nå har Høyres statsministerkandidat, Erna Solberg, startet valgkampen i Bergen med brask og bram...

KØ-KUTT mulighet for helseminister VESTRE?

K

Vil VESTRE virkelig kutte helsekøene, kan han nå gripe inn i VÅRENS forhandlinger om Normaltariffen mellom Staten og Legeforeningen slik hans humane og kloke forgjenger, Dagfinn Høybråten (KrF), gjorde i samarbeid med den kjente og respekterte leder av Stortingets helse- og sosialkomite,  FrPs helseguru, JohnAlvheim. Redaktør Anne Beth Moslet – www.helsekøen.no ERNA skryter nå av å ha...

Kan VESTRE bruke AVTALESPSIALISTENE som KØ-KUTTERE?

K

  Stoltenbergs visjonære og handlekraftige helseminister, Tore Tønne, innførte sin helsereform med statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten for å kutte køene.  Men rakk det ikke. Kan den nye like aktive og næringsvennlige helseministeren, Jan Christian Vestre, lykkes med å nå sitt første mål om «å få ned helsekøene»?  Avtalespesialistene samlet til PSL´s administrasjonskurs og årsmøte...

Historisk PSL-møte med Tore Tønne

H

Kan PSL være med å vise veien til et «kø-fritt» helsevesen sammen med den nye helseministeren, Jan Christian Vestre, ved at Arbeiderpartiet nå endelig tar opp den tapte arven etter sin visjonære helsepolitiker, Tore TØNNE? Tekst og bilder: Redaktør – Anne Beth Moslet   Bilde: Tore Tønne, Arild Tandberg, Holger Seidel, Berit Norling Arbeiderpartiets nye helseminister, fabrikk-eier og...

Er HELSE-KØEN en sak for ØKO-KRIM?

E

Vår nye helseminister, Johan Christian Vestre, bør lytte til signalene fra sin visjonære forgjenger, Tore Tønne´s, avslutningstale fra Sintef-seminaret i Oslo 4.12.2001 om «Staten tar over sykehusene, hvorfor og hva kan vi forvente oss?» Der sa en meget opplagt eks-helseminister, Tore Tønne, blant annet: «Det samlede helsetilbudet må brukes. At det ikke er gjort, er en sak for Øko-Krim!» Anne...

Bryter RHF-ene konkurranseloven?

B

Lange helsekøer har vært et problem i Norge i mange år samtidig med fravær av reell konkurranse om pasientene. Dette skjer uten at Konkurransetilsynet har grepet inn. Pensjonert politiadvokat og tidligere lokalpolitiker i Moss, Jon Granrud, mener at de regionale helseforetakene bryter loven og ber Konkurransetilsynet gripe inn.  Anne Beth Moslet: Redaktør www.helsekøen.no Det er som lesere av...

Mandel-KØENE kan KNEKKES (før jul)

M

Helsekøene ved ØNH-avdelingen på Haukeland Universitetssykehus har avslørt kø-problematikken. Det finnes ingen ØNH-leger i offentlig avtalepraksis som tar unna mandel-køene? HVORFOR? Jo, Staten ved de REGIONALE HELSEFORETAKENE kniper deres operasjons-takster.   Redaktør: Anne Beth Moslet – www.helsekøen.no Tom Ferdinand (5 år) ventet i over ett år på en mandeloperasjon ved Haukeland...

Intet ideologisk «ryddearbeid» i Konkurransetilsynet?

I

Konkurransetilsynet (KT) åpnet sin helseavdeling med brask og bram i Bergen i 2004 med sterk fokus på økt kostnadseffektivitet gjennom konkurranse.  Nå er helse-avdelingen utvidet til å omfatte «Mat, Handel og Helse» og Rådgiver i avdelingen, Per-Martin Jensen, uttaler at «vi har lite kunnskap om hvordan vi kan påvirke konkurransen i spesialisthelsetjenesten. Generelt sett er situasjonen i...

Spesialistlege-kompetansen i et samfunnsperspektiv?

S

Den pensjonerte ortopediske kirurg fra Østfold, Trygve Kase, har livslang arbeids-erfaring fra både offentlig og privat spesialist-virksomhet.  I dette intervjuet ønsker han å formidle noen tanker om hvordan man kan bruke landets samlede spesialistkompetanse på en bedre måte for både pasienter og samfunnet som helhet. Redaktør Anne Beth Moslet : www.helsekøen.no Det er ikke helt enkelte å få...

Mere konkurranse i helsevesenet?

M

To tidligere direktører i Konkurransetilsynet, hadde sterk fokus på konkurranse om pasientene. Einar Hope (1995-99) ønsket reell konkurranse i deler av helsesektoren og Eggum Johansen (1999-2011) åpnet tilsynets første helseavdeling i Bergen. Redaktør Anne Beth Moslet : www.helsekøen.no Det kan være på tide å sette søkelyset på utviklingen eller snarere den manglende utviklingen, av konkurranse i...

Øyelegene KUTTET katarakt-KØENE

Ø

Tidligere PSL-leder og grunnlegger av en av landets første og største øyeklinikker, Bergen Øyelegesenter, Truls Disen, mener det er på tide å kutte de lange operasjonskøene i ortopedi med flere kirurgi-takster slik øyelegene fikk i 1999. Anne Beth Moslet – Redaktør : www.helsekøen.no De store KØ-kuttene innen øyefaget kom etter den banebrytende innføringen av regningssvarende kirurgitakster...

Kunne Støre ha lært noe av Strøm-Eriksen?

K

«Dere er meget effektive og vi skal bruke dere mer», sa helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen da hun avsluttet sitt aller første besøk som statsråd i en offentlig avtalepraksis med 4 ønh-leger i Oslo for 24 år siden. Av: Anne Beth Moslet : Redaktør: www.helsekøen.no Etter en avtale med tidsskriftet Legekunsten, ønsket den tidligere forsvarsminister og nybakte helseminister (2009-2012), Anne...

Legepresidenten ønsker mangfold og innovasjon

L

Legeforeningens president, Anne-Karin Rime, viser til IKT-skandalene i helsevesenet og ønsker mere mangfold av ITK-leverandører. Hun mener myndighetene må skynde seg med å legge om kursen i norsk helsevesen. Jeg er helt enig med Anne-Karin Rime at dette haster, men utfordrer henne til også å jobbe for mere mangfold i pasienttilbud og jobbtilbud for både leger og sykepleiere. AV: Anne Beth Moslet...

Kan AKADEMIA redde Helseplattformen?

K
Innledere i debatten om Helseplattformen

Den nye digitale Helseplattformen på St Olavs Hospital bekymrer både ansatte og pasienter og nå også Akademisk Forum.  Har noen av våre skarpeste akademikere en løsning på denne elektroniske helse-skandalen? Redaktør: Anne Beth Moslet www.helsekøen.no Det første forslaget til en nasjonal elektronisk Pasientjournal i vårt offentlige helsevesen het AKSON. Prislappen var 20 milliarder kroner med...

Ullevål sykehus og RIKS-KAOS

U

Sykehusarkitekt gjennom 40 år og medlem av «Redd Ullevål Sykehus», Tor Ingolf Winsnes, holdt en appell på Aksjon for «Helheten i Helse-Norge» utenfor Stortinget den 18. januar 2024.  Her utdyper han til slutt det uholdbare HELSE-KAOS den påbegynte klattbyggingen av Rikshospitalet og nedleggelsen av Ullevål vil påføre landets totale helsetilbud. Av: Anne Beth Moslet Redaktør. www.helsekøen.no ...

Helse-plattformen må skrinlegges

H

Bekymringene fra helsearbeidere og pasienter om den skandaløse HELSEPLATTFORMEN på St Olavs Hospital i Trondheim, var ett av flere temaer på den nasjonale aksjonen for å bedre «Helheten i Helse-Norge».  Av: Anne Beth Moslet Redaktør: www.helsekøen.no «Vi krever stans av videreutviklingen av en Helse-Plattform som truer pasientenes sikkerhet» sa avdelingsoverlege ved St Olavs Hospital, Berit...

Støre-Sosialismen STEG for STEG…

S

Støre-regjeringens planlagte «Av-kommersialiseringen» av alle leveranser av varer og tjenester til hele vår statsfinansiert velferd, vil føre til at det vil bli forbudt å tjene penger på salg fra alle private bedrifter til denne kundegruppen til hele den offentlig sektor. Dette skjer nå i regi av Støre-regjeringen som nylig også har vedtatt å avvikle Solberg-regjeringens konkurranse innen tog...

Kan Kjerkhol kutte køene?

K

Ingvild Kjerkhol var bare 25 år da APs helseminister, Tore Tønne, i år 2000 lanserte sin visjonære helsereform for å avvikle helsekøene. Nå bør hun lete frem hans banebrytende visjon som de nye helsebyråkratene raskt torpederte. Det har stormet rundet Arbeiderpartiets helseminister. Ingvild Kjerkhol, etter hennes årlige helsepolitiske taler om sykehus og eldreomsorg. Representanter fra alle leire...

Milliarder spart med Akson på anbud

M

Har Norge noe å tape på å legge Akson ut på anbud? Nei, snarere tvert imot. Det er mye å spare. Når e-helsedirektoratet anslår å bruke 22 milliarder på Akson, kan norske skattebetalere spare milliarder. Dette ifølge en presentasjon om det australske selskapet Sorsix’s alternativ, Pinga, på Helsepartiets helsekonferanse på årets koronabegrensede Arendalsuke 14. august, også omtalt i Aftenposten 14...

Svik mot demokrati og pasienter

S
ERNA SVIKTER: Hun har latt BYRÅKRATENE styre helsepolitikken i 7 ÅR

Koronapandemien har avkledd helsebyråkratiets gambling med demokratiets spilleregler og pasientenes helse. Aftenposten avslørte allerede 26. juni at så mange som 274 000 pasienter fikk utsatt sin sykehusbehandling under korona-pandemien. De fleste ventet på poliklinisk og dagkirurgisk behandling. De aller fleste av disse kunne igjen ha vært behandlet i avtalepraksis utenfor sykehus dersom RHF...

Kommentar til: (Abo) Ikke problemfritt å gjøre Moelv til stor sykehusby

K

Min kommentar til følgende artikkel ” (Abo) Ikke problemfritt å gjøre Moelv til stor sykehusby”. Her skrives det blant annet ” Drømmebyen til Arthur Buchardt og Knut Hage får nye E6 tvers igjennom. Ringsaker kommune mener det ikke er uproblematisk. Arthur Buchardt og Knut Hage”. FEILSLÅTT SYKEHUSPOLITIKK Nå må vi for alvor ta debatten om REGJERINGENS sykehuspolitikk! Det å...

Kommentar til: Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn”. Her skrives det blant annet ” Tidligere ytelsesdirektør Kjersti Monland får 1,2 millioner kroner i årslønn som seniorrådgiver i NAV.”. SYSTEMET AVLER «VELFERDS-PROFITØRER» Debatten om «velferdsprofittørene» har ensidig vært drevet frem av venstresiden som en kamp mot den forhatte...

Kommentar til: ULLEVÅL UT PÅ LANDET?

K

Min kommentar til følgende artikkel “ULLEVÅL UT PÅ LANDET?”. Her skrives det blant annet ” “. ULLEVÅL UT PÅ LANDET? Nå ser det ut som om NATIONEN vil gi økt krutt til Senterpartiets DESENTRALISERINGSBØLGE. Bondepartiets gamle organ synes å mene det er på høy tid at man også bør tenke på å flytte Oslo-sykehusene ut av trange bygater og ut i naturens sentrale knutepunkter...

Kommentar til: Regjeringen oppretter 19 nye «helsefelleskap»

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Regjeringen oppretter 19 nye «helsefelleskap»”. Her skrives det blant annet ” Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) underskriver onsdag ettermiddag en avtale med KS-styreleder Gunn Marit Helgesen, tidligere Kommunenes sentralforbund, om å opprette 19 «helsefellesskap» i Norge.”. HJELPER DETTE DA, ERNA...

Kommentar til: Barnevernsdirektør om de ansatte i barnevernet: – Kompetansen er ikke god nok

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Barnevernsdirektør om de ansatte i barnevernet: – Kompetansen er ikke god nok”. Her skrives det blant annet ” En ny rapport anbefaler at 80 prosent av de ansatte i barnevernstjenestene skal ha utdannelse på masternivå innen ti år. Alle må ta obligatorisk eksamen i jus.”. BYRÅKRATI-KARUSELLENS EVIGE SNURR Det er selvsagt bra at...

HØIES siste store PASIENT-SVIK

H

Høies siste byråkrati-bombe er – for å si det rett ut – både kø-drivende og pasient-fiendtlig. Det viser tydelig at det knapt finnes grenser for hva Høyres helseminister kan godta av finurlige forslag fra sitt embetsverk. Fastlegene har for lengst protestert mot helseministerens tiltagende byråkratiserings-iver uten at Høie har gitt helsebyråkratene smekk og bedt dem stanse «tyveriet» av...

Kommentar til: Konkurranse og profitt er bra i møte med eldrebølgen

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Konkurranse og profitt er bra i møte med eldrebølgen”. Her skrives det blant annet ” Private er avhengig av at kunden er fornøyd. Å gi innbyggerne best mulig tjenester er det som må stå i sentrum, ikke ideologi eller frykt for konkurranse og profitt.”. VELFERDS-MIX bedre enn MONOPOL Det må være lov å tjene penger på å levere...

Konkurranse om både pendlere og pasienter?

K
(Illustrasjon: SJ)

Norge har lenge vært i en slags planøkonomisk «hengemyr».  Når det nå endelig åpnes for konkurranse om det statlige togtilbudet som har frustrert pendlere i årevis, er det også på tide å tenke på konkurranse for vår siste store planøkonomiske og gigant-byråkratiserte sektor – nemlig helsevesenet. NSB har hatt monopol på å kjøre tog i Norge i alle år. Men nå er det slutt. Det aller siste desperate...

Nye HELSE-milliarder rett ut av vinduet?

N
Arne Bjørnberg PhD, direktør for Health Consumer Powerhouse.

Helse-Midt-Norge vil nå satse 2,7 milliarder på en elektroniskhelseplattform som Danmark allerede har skrinlagt. I følge den svenske professor og helseguru, Arne Bjørnberg, bør Norge også droppe denne dyre løsningen og heller sende sin nye digitaliseringsminister på studietur til Makedonia og Serbia.  Der har de innført et enkelt integrasjonssystem med elektronisk pasientjournal til en brøkdel av...

Nytt Oslo-sykehus til halve prisen

N
BEDRE OG BILLIGERE: Ekspertgruppen som 8. april la frem sin rapport om nytt Oslo-sykehus til halve prisen for forslaget til Helse Sør-Øst.

Helseminister Bent Høie kan spare 23 milliarder kroner ved å droppe Helse Sør-Østs gigantprosjekt på Gaustad og gå for det fornuftbaserte, bærekraftige og pasientvennlige alternativet «Parksykehuset Ullevål». Det er egentlig ikke til å tro at helseministeren kan komme til å kaste over 20 milliarder kroner rett ut av vinduet etter en helt vanvittig helsepolitisk planprosess i et demokrati tuftet...

Kan Lise og Lene fri oss fra helsebyråkratiet?

K
Kan Lise og Lene redde Helse-Norge?

I løpet av ett år klarte Lise og Lene å starte Helsepartiet. Deres fremste mål er at pasientene ikke lenger skal ofres på byråkratiets alter.  De vil fjerne dagens byråkratiske foretaksmodell. Skremmer dette byråkratene eller er det andre grunner til at de nå har «observatører» på Helsepartiets debattmøter? I løpet av sine to år har Helsepartiet med leder Lise Askvik og nestleder Lene Haug i...

Hvem bygger vi sykehus for?

H
PENGESLUK: Gigantsykehuset på Gaustad med høyblokker møter massiv motstand

Det planlegges og bygges kjempedyre gigantsykehus over en lav sko. Men hvorfor sløse med pengene på denne måten når moderne teknologi for lengst har gjort det mulig å behandle de fleste pasientene poliklinisk eller dagkirurgisk til en langt lavere kostnad utenfor sykehus?    Etter all den turbulensen vi har hatt om bygging av nye sykehus her i landet, er det på tide å spørre hvem vi bygger...

Legeforeningen bør utrede AS-modellen

L
Jon Helle, Jon Magnussen og Christer Mjåset (Foto: Legeforeningen.no)

Det er prisverdig at Legeforeningen nå går i bresjen for å få utredet alternativer til helseforetaksmodellen. Men det er synd at utredningen begrenses til de fire alternativene ”Magnussen-utvalget” la frem på Legeforeningens landsstyremøte 26. mai. Disse er intet annet enn variasjoner av dagens styringsmodell og vil snarere gi ledersjiktet åpning for mere administrasjonsvekst enn mere...

FpU vil tenke nytt om helseforsikring

F
Nyvalgt formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Bjørn-Kristian Svendsrud: "Øyeblikket er kommet hvor Frp må ta et realt oppgjør med en utvikling der statens utgifter øker betraktelig, selv med oss i regjering." (Faksimile Aftenposten)

Den nyvalgte FpU-lederen har kastet ut brannfakkelen: ”Vi kan klare oss uten Folketrygden!” Men media tok ikke opp hansken. Norske journalister er fortsatt like politisk korrekte som før. Det at velferdsstaten vakler, bekymrer ikke. Ikke enda. – Et velferdssamfunn kan fint greie seg uten et offentlig forsikringsselskap som Folketrygden, sa den nyvalgte lederen i Fremskrittspartiets Ungdom...

HTA krever ”heloffentlig forvaltning” av sykehusene

H

Helsevesenet er i ulage. Både ansatte og pasienter fortviler. Men løsningen er ikke nye utredninger. Løsningen er gode sykehussjefer. Direktør ved Ringerike sykehus, Per Bleikelia, har imponert en hel nasjon. Helsetjenesteaksjonen (HTA) er en sentral aktør i kampen for et bedre helsevesen. I forbindelse med at helseminister Bent Høie har opprettet et utvalg som skal utrede en ny organisering av...

LHL-oppgjør med dagens helsevesen

L
(Faksimile Aftenposten)

LHL og Vertikal Helse blir nå Norges største private kjøper av helsetjenester, med til sammen 208 000 medlemmer. Dette bør åpne for en bred debatt om en fornyelse og modernisering av hele vårt helseforsikringssystem. – Dette oppkjøpet er et oppgjør med dagens helsevesen, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) da han annonserte at landsforeningen...

La profesjonene styre sykehusene

L
Euro Health Consumer Index 2015

Offentlige sykehus må kvitte seg med amatørene. Byråkratene og politikerne må gi makten tilbake til legene og sykepleierne. Dette sier HCP-sjef, Arne Bjørnberg, som nylig offentliggjorde resultatene av den europeiske helseindeksen for 2015. – Få vekk helsevesenets amatører (politikere og byråkrater) fra styringen av sykehusene. Hvorfor skal man slippe til amatører når man kan bruke de mest...

Sykehusenes «Tornerose-søvn»

S
Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014

Riksrevisjonens siste rapport avslører at omstillingsviljen ved våre offentlige sykehus er lite utviklet eller ikke-eksisterende. Men det må nok sterkere lut til enn en vennlig henstilling fra Riksrevisjonen for å endre sykehusenes motvilje mot å drive kostnadseffektiv pasientbehandling. Nok en gang får offentlige selskaper refs av Riksrevisjonen for å sløse med skattebetalernes penger. I...

Venstre-vridd til Dovre faller?

V
Kringkastingsrådet ber om at NRK bygger opp et satiremiljø med ståsted på høyresiden (Faksimile: nrk.no)

Venstrevridd NRK-humor kan vi leve med. Men resultatet av den vedvarende symbiosen mellom statskanalen og den offentlige forvaltningen er i ferd med å gi oss en irreversibel byråkratisk styringsstruktur vårt samfunn ikke er tjent med. Helsesektoren er intet unntak. Bølgene i vår lille journalistiske andedam har gått høyt etter at Kringkastingsrådet uttalte at satiren i NRKs programmer har en...

“De gode intensjoners autopilot”

&
Nasjonal Helse- og Sykehusplan 2016-2019

Høyre-FrP-regjeringen forsterker nå den handlingslammelse som har preget en helseminister som har valgt å styre på «de gode intensjoners autopilot». Regjeringens «Nasjonale helse- og sykehusplan» kan ende opp med et selvgående og ekspanderende administrativt styringsvelde som ingen noen gang har sett maken til. Regjeringens nye «Helse- og sykehusplan» som ble fremlagt 20. november, må være en...

Kan ikke love “ny vår for avtalespesialistene”

K
INGEN LØFTER: Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Steinar Marthinsen, kunne ikke love avtalespesialistene noen «ny vår».

Når blir det en ny giv for avtalespesialistene? Det har mange lurt på i årevis. Det har vært flere dialogprosesser mellom Legeforeningen og Staten. Uten resultater. I løpet av høsten er det lovet både en ny rammeavtale og ny finansieringsordning. Men lite tyder på at det blir noen substansielle endringer av betydning. – Jeg ledet forhandlingene om rammeavtalen i 2005 og det skal nå...

Øyelege drivkraften bak ny samarbeidsmodell

Ø
Øyelege og kommunepolitiker Arne O. Ellingsson (Foto: PSL)

Den kjente kommunepolitikeren på Tynset, Arne O. Ellingsson, avslutter sin 35 år lange øyelegepraksis med etablering av en samarbeidsmodell med det lokale sykehuset. Dermed fortsetter hans etterfølger, øyelege Keyvan Torkzad, med en utvidet avtalehjemmel hvor operasjonsdelen utføres ved sykehuset. Overdragelsen og videreføringen av min 35 år gammel øyelegepraksis og medvirkning til at tilbudet...

Avtalespesialistene fortsatt på vent

A
Dialoggruppen: Visepresident i Norsk Psykologiforening Rune Frøyland, leder i Praktiserende spesialisters landsforening Sverre Dølvik, helse- og omsorgsminister Bent Høie, fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli, personal- og orgganisasjonsdirektør i Helse Vest Hilde Christiansen, Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst Steinar Marthinsen, konst. direktør for helsefag, forskning og utvikling i Helse Midt, Henrik Sandbu.

Ingen annen norsk helsepolitiker har i de senere årene sagt så ofte og så klart at det skal satses mere på avtalespesialistene. Men i stedet for å innfri dette løftet, lar Bent Høie byråkratene legge premissene. Nødvendige endringer settes på vent. Nok en gang. Beviset finnes i Høie-byråkratenes nye tre siders notat med den prosaiske tittelen «sluttdokument for dialogprosessen». Det viktigste...

Ruspasienter roser rett til privat behandling

R
Arbeiderpartiet går til valg på skroting av ruspasienters rettigheter (Faksimile Dagens Medisin)

Det ser ut til at helseminister Bent Høie har scoret bra på å gi rusmisbrukere rett til fritt behandlingsvalg. Det er liten grunn til å tro at han ikke vil få tilsvarende ros fra pasientene i de somatiske helsekøene om han inkluderer disse i fritt behandlingsvalg. Kanskje de også ville valgt private tilbydere fremfor offentlige sykehus? – Arbeiderpartiets forslag om å skrote ordningen med...

Sykehus-Norge frakoblet fornuften?

S

Norge er nødt til å ta rev i seilene før den sinnssyke «kast og sleng mentaliteten» biter seg fast i en byråkratisk ledelsesstruktur ingen makter å ta et oppgjør med. I helsesektoren har galskapen fått et ansikt gjennom OUS og «Elefantsykehuset på Gaustad». Legenes helsetjenesteaksjon vil «ta faget tilbake» og åpne pengekranen. Det er ikkeløsningen. Vi må «ta fornuften tilbake». Den 4. statsmakt...

Offentlig helsepersonells siste nødskrik fra en synkende helseflåte

O
Helsesviket, Brev fra helsevesenet av Lise Askvik (Aschehoug Forlag)

Fra leger og sykepleiere i offentlige helsesektor kommer det jevnlig rop om hjelp fra et helsevesen i krise. Sist gjennom Lise Askviks nye bok «Helsesviket». Med 17 brev fra ulike personer settes søkelyset på den systemkrisen offentlige helsearbeidere møter. Den seiglivede myten om at vi har «verdens beste helsevesen» ble aktivt bygget opp av samtlige helseministere fra den rødgrønne regjeringen...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier