Arkivmai 2015

Gjesteblogger øyelege Truls Disen: Civitanotat reiser viktig debatt om spesialisthelsetjenesten

G
Truls Disen, grunnlegger av Bergen Øyelegesenter og tidligere leder for Øyelegeforeningen.

Gjesteblogg av øyelege Truls Disen, tidligere leder av Bergen Øyelegesenter og leder i Norsk Øyelegeforening i 1985-87 Etter å ha lest Civita’s notat som omhandler både avtalespesialistene og sykehuslegenes plass i spesialisthelsetjenesten samt overlege Ingeborg Lund Grønnings kommentarer til dagens situasjon for øyelegene, da spesielt på sykehus, synes jeg det er riktig å komme med følgende...

Gjesteblogger øyelege Ingeborg Lund Grønning: Store utfordringer i øyefaget

G
Ingeborg Lund Grønning, overlege øyeavdelingen i Moss, Sykehuset Østfold (Foto: Sykehuset Østfold)

Gjesteblogg av Ingeborg Lund Grønning, overlege ved øyeavdelingen i Moss, Sykehuset Østfold Jeg vil takke Civita for å ta opp et veldig viktig tema i sitt notat nr 8 2015 ”Avtalespesialistene i helsevesenet” om hvordan vi klokest skal benytte helseressursene slik at pasientene får best mulig behandling. Jeg vil med dette gjerne få gi min kommentar til de store utfordringene i øyefaget. Øyefaget...

Gjesteblogger: Positive signaler fra Bent Høie og Helse Sør-Øst

G
Øyelege og kommunepolitiker Arne O. Ellingsson (Foto: PSL)

I februar mottok alle avtalespesialister i HSØ et brev fra administrasjonen undertegnet av viseadm.direktør Steinar Martinsen og direktør Alice Beathe Andersgard, med kopi til sykehusene. I brevet vises det til styrets behandling av handlingsplanen for avtalespesialistene. Styret understreker at avtalespesialistene er en integrert del av RHF sitt «sørge for»-ansvar, at avtalespeialistene er en...

Øyelege drivkraften bak ny samarbeidsmodell

Ø
Øyelege og kommunepolitiker Arne O. Ellingsson (Foto: PSL)

Den kjente kommunepolitikeren på Tynset, Arne O. Ellingsson, avslutter sin 35 år lange øyelegepraksis med etablering av en samarbeidsmodell med det lokale sykehuset. Dermed fortsetter hans etterfølger, øyelege Keyvan Torkzad, med en utvidet avtalehjemmel hvor operasjonsdelen utføres ved sykehuset. Overdragelsen og videreføringen av min 35 år gammel øyelegepraksis og medvirkning til at tilbudet...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier