Arkivmai 2013

Hvordan forvaltes vår felles nasjonale medisinsk-tekniske utstyrspark?

H

Kommentar til intervju med Hartvig Munthe-Kaas i Dagens Medisin 22.05.13: “Utstyret truer pasientsikkerheten”. Det er ikke nok å følge rådet fra prosjektdirektør i LFH, Hartvig Munthe-Kaas, om å kartlegge det medisinsk-tekniske utstyrets levealder og så be Stortingspolitikerne følge opp med nok penger for å få en oppdatert utstyrspark ved offentlige sykehus. Det som må til for å løse...

Hvem bygger vi sykehusene for?
Innlegg Dagens Medisin nr. 9/2013

H
Hvem bygger vi sykehusene for? Faksimile Dagens Medisin nr. 9/2013

Artikkel av Anne Beth Moslet i Dagens Medisin nr. 9/2013 Med dagens enorme milliardsatsing på sykehusutbygging, burde vi kanskje minne om at medisinske nyvinninger for lengst har gjort det mulig å behandle de fleste sykdommer poliklinisk og at offentlig finansierte avtalespesialister i 2003 utførte 1,2 millioner polikliniske behandlinger for 1,1 milliarder. I følge Dagens Medisin (11. 4.2013) har...

Lytt til dine egne, Støre!
VG kronikk 09.05.13

L
Lytt til dine egne, Støre! Faksimile VG 09.05.13aksimile vg

Kronikk av Anne Beth Moslet i VG 09.05.13. Jonas Gahr Støre fortsetter å snøre den planøkonomiske helsemodellen inn i sin egen politiske møllpose. Men konkurranse er helt nødvendig for å få slutt på helsekøene. Dersom helseministeren hadde løsnet litt på «Sovjet-snippen» og stilt utradisjonelle spørsmål, kunne han ha fått ny viten også fra sine egne. Lovisenberg-sjefen, Lars Erik Flatø, kunne...

Er offentlige norske helseøkonomer troverdige?

E
Faksimile fra Dagens Medisin 24.04.13. Helseøkonomene: Jon Magnussen, Jan Abel Olsen og Ivar Sønbø Kristiansen.

Kommentar til artikkelen “Fritt behandlingsvalg: Dette mener ekspertene om Høyres valgløfte” i Dagens Medisin 24.04.13. Kan man stole på vurderinger til «ledende norske helseøkonomer»?  Er det for eksempel hold i professor Jon Magnussens påstand på det helsepolitiske seminaret til «Dagens Medisin» den 25. april om at private helsetilbydere ikke er mer effektive enn offentlige? Dagens...

Helsevesenet kan lære av logistikkens metoder

H
Illustrasjonsfoto. Dersom sykehusene halverer «omstillingstiden» på operasjonsstuen ved å benytte samme logistikk som i industrien, kan det spares enorme beløp.

Gjesteblogger Tor Otto Fougner (Sivilingeniør PDC, MA Consult AS) mener helsevesenet kan lære mye av logistikkens metoder. Planlegging av produksjon krever kompetanse og egnede systemer. Dersom sykehusene halverer «omstillingstiden» på operasjonsstuen ved å benytte samme logistikk som i industrien, kan det spares enorme beløp. Siden jeg avsluttet min studie i maskin og økonomi ved universitetet i...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier