Historisk PSL-møte med Tore Tønne

H

Kan PSL være med å vise veien til et «kø-fritt» helsevesen sammen med den nye helseministeren, Jan Christian Vestre, ved at Arbeiderpartiet nå endelig tar opp den tapte arven etter sin visjonære helsepolitiker, Tore TØNNE?

Tekst og bilder: Redaktør – Anne Beth Moslet  

Bilde: Tore Tønne, Arild Tandberg, Holger Seidel, Berit Norling

Arbeiderpartiets nye helseminister, fabrikk-eier og tidligere næringsminister, Jan Christian Vestre, har nå en enestående anledning til å børste støv av visjonene om et køfritt helsevesen til sin Ap-forgjenger, helseminister, Tore Tønne, som dessverre er blitt fullstendig kneblet av et bakstreversk og kø-skapende helsebyråkrati gjennom over 20 år. 

Denne muligheten ville ikke minst kunne vekke begeistring blant medlemmer av Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) som var hjertelig tilstede på PSL´s høstmøte på Fornebu den 12. oktober i år 2000.

PSL-leder Berit Norling

Daværende første kvinnelige PSL-leder og gynekolog, Berit Norling, ønsket Tore Tønne hjertelig  velkommen til dette historiske møte med landets mest progressive og fremtidsrettede helseminister noen sinne. Til tross for at Tore Tønne i følge reportasjen i tidsskriftet Legekunsten (NR 2/2000) flere ganger måtte understreke at han var sosialdemokrat og programforpliktet på en sosialdemokratisk plattform, var det helt innlysende at han søkte mer pragmatiske løsninger enn sine Ap-forgjengere. Tønne sa også fra at han ikke var noen markedsliberalist.

«Jeg er ikke tilhenger av privatisering.  Helsesektoren er et offentlig ansvar og skal forbli det. Men jeg ønsker mere samspill mellom offentlige og private aktører. Den store utfordringen ligger i å utvikle samarbeidet mellom det offentlige og det private slik at vi får mere igjen for de midlene vi setter inn.»

«Lovverket legger ingen føring for privat eller offentlig drift av helsetjenester. Det skal sørge for at folk får tilgang til helsetjenester, men sier ikke noe om det skal være offentlig eller privat. Den nye avtalepolitikken har i stor grad økt bevisstheten om hvilken ressurs avtalespesialistene utgjør, sa Tønne og nevnte eksempel på dette.

«Suksessen med takster for grå stær operasjoner har vist i hvilken grad avtalespesialistene kan avlaste sykehusene. Tidligere var takstene så lave at det bare var de avtaleløse spesialistene som hadde muligheten til å utføre slike operasjoner med økt mellomlegg fra pasientene. Den nye avtalepolitikken og de nye kirurgitakstene er et eksempel på at det kan gjøres økt bruk av private helsetjenester innenfor det offentlige rammeverk.»

Helseminister Tore Tønne

«Men målet er ikke å øke det private helsetilbudet for en hver pris. Det er å finne former for samarbeid. Det må bli en mer åpen holdning til at det kan skje. Jeg vil legge vekt på at det må være bedre retningslinjer i den grad det er konkurranse. I de fleste delene av landet er det fravær av konkurranse.  Men der det er konkurranse, må den være fair, sa Tore Tønne til de mere enn 120 praktiserende spesialister som var med på PSL-møtet på  SAS-hotellet på Fornebu og fikk anledning til å stille spørsmål etter Tønnes tale.

I den etterfølgende debatten refererer Legekunsten til at ulike temaer ble belyst.  ØNH-lege, Finn Korsrud, tok opp de gode erfaringene med kirurgitakstene og den utvidede operasjonsavtalen med ØNH-leger i Akershus. Psykiater, Gunnar Cramer var meget godt fornøyd med at en helseminister fra Arbeiderpartiet var så positiv til private aktørers medvirkning. Kirurg, Christian Platou, talte de avtaleløse spesialistene sak og understreket at «LUT-legene» sliter med motforestillinger fra sine sykehuskolleger.

Blant de mange andre spørsmål som ble belyst kan nevnes at gynekolog, Arild Tandberg, ønsker alternative karrieremuligheter for leger. Radiolog, Roy Magnus Løken, tok opp problemene med planøkonomien. Kirurg, Rolf Aune nevnte at avtalespesialistene burde ta aktiv del i utdanning av spesialister og lungelege Nils Ringdal talte kronikerne sak.

Tore Tønne noterte flittig. Han sa blant annet at han ikke ønsket seg tilbake til de ventelister dere har kvittet oss med, ville la avtalespesialistene ta del i spesialistutdanningen og svarte på problemet med det planøkonomiske systemet i helsevesenet ved å vise til Lenin.

«Lenin delte ut gratis brød. Det resulterte i at russerne fyrte med brød. Man lærte derved at prisene har en funksjon. Vi pøser mere penger inn i helsevesenet hvert år. Men til tross for det, fungerer det ikke. Det illustrerer at det her er et grunnleggende problem og at det er skummelt å kjøre inn mere penger. 

«Det viser bare at problemet i helsevesenet ikke først og fremst er et pengeproblem, men et organisatorisk problem. Det er derfor jeg er så opptatt av å få sykehusene ut av forvaltningen. Politikerne må holde fingrene av fatet og gi sykehusene de fullmaktene de må ha for å gjennomføre den omstillingen det er så skrikende behov for. Så får vi se om noen får det til og andre ikke. Så får vi gjøre noe med det, sa Tønne som nok en gang viste at han var villig til på gå nye veier for å få et bedre fungerende helsevesen.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier