KategoriInnlegg

Direktørens sykehusdrøm eller pasientenes behov?

D
Faksimile VG 10.06.2014

Helseminister Bent Høie kan ikke lenger bare utsette alle avgjørelser om organiseringen av fremtidens spesialisthelsetjeneste. Tiden er inne for å fatte en beslutning om en ny fordeling av spesialistleger i og utenfor sykehus. Fem alternative prosjektplaner for et nytt gigantsykehus i Oslo sendes ut på åpen høring 1.juli. Prislappen er i følge VG (10.6) på mellom 35,6 og 41,3 milliarder kroner...

Telefonen ”nyoppdaget” ved Ringerike sykehus

T
Faksimile Ringerikes Blad

Det er bra at kreftpasientene får time raskt ved Ringerike sykehus. Men at det går an å bruke ”direkte-telefon” mellom fastlege og sykehus ved alvorlige sykdommer. burde være selvsagt og ikke et prosjekt som ”piloteres”. I følge Ringerike Blad den 22. mai tar det nå kun 48 timer etter at fastlegen har fått mistanke om kreft, til pasienten har fått time ved Ringerike sykehus. Dermed ligger...

Vi trenger ”heltidsspesialisten”

V
Produktivitetskommisjonen

Hovedproblemet i spesialist-helsetjenesten er skjevfordelingen mellom spesialister i og utenfor sykehus.  Vi trenger en ny helsemodell basert på færre sykehusspesialister og flere ”heltidsspesialister” i moderne praksisklinikker som kan gi oss en køfri leveranse av polikliniske og dagkirurgiske spesialist-helsetjenester. Legeforeningens president, Hege Gjessing, viderefører myten om legemangel i...

Ny vekstmodell i helsesektoren – sats på heltidsspesialisten!

N
Jørn Rattsø, Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi NTNU (Foto: ntnu.no)

I ‘Praksisklinikken’ benytter avtalespesialistene mesteparten av sin arbeidstid til pasientbehandling.  Den nyoppnevnte Produktivitetskommisjonen bør analysere produktivitetsgevinsten ved denne type praksismodell innen spesialist-helsetjenesten. Finansminister Siv Jensen lanserte sin produktivitets-kommisjon den 7. februar, ledet av professor Jørn Rattsø ved NTNU.  Dette fordi hun er...

Intervju med professor Ole Berg: Praksis-klinikken bør få sin renessanse

I
Ole Berg, professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Professor Ole Berg har tidligere holdt flere foredrag for Praktiserende Spesialisters Landsforening om industrialiseringen i helsevesenet hvor han har gitt uttrykk for at praksis-klinikken bør få sin renessanse. Nå tar han til orde for at vi i tillegg bør få flere avtalespesialister som kan avhjelpe helsekøene i sine effektive praksis-klinikker. – Hvis toalettet ditt går tett, får du...

Første pilotprosjekt for utdanning av spesialister i avtalepraksis

F
FØRSTE PILOT: F.v. Urolog Morten Andersen, utdanningskandidat Jacob Midtlied Lauritsen og urolog Mats Ola Kalgraff ved Moelv Spesialistsenter i Hedmark.

Det skulle gå 17 år fra tidsskriftet Legekunsten første gang tok opp spørsmålet om man ikke også i Norge skulle utdanne legespesialister i spesialistpraksis utenfor sykehus, til det første pilotprosjektet kom på plass.  Det skjedde i faget urologi og det startet opp ved Moelv Spesialistsenter i Hedmark den 17. mars i år. Det er nå nærmere 20 år siden jeg første gang tok opp spørsmålet i...

Kan offentlige sykehus bare fortsette å bryte norsk lov?

K
Faksimile Dagsavisen

Oslo Universitetssykehus brøt arbeidsmiljøloven 32 258 ganger i fjor.  Det at både regjering og storting lar slike lovbrudd skje uten reaksjoner, er ikke bare utilgivelig, det er ødeleggende for vår samfunnsmoral.  Hvis en privat bedrift bryter arbeidsmiljøloven, brannvernloven eller lignende kan dette få alvorlige konsekvenser – i verste fall bøter eller fengselsstraff for ledelsen.  Men norske...

Ny rapport bekrefter offentlig – privat prisgap

N
Faksimile Aftenposten

  Offentlig rusomsorg koster mer enn det dobbelt av privat rusomsorg. Dette viser en ny rapport bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet.  Høie bekrefter selv at dette ikke er noen nyhet. Så hva nøler han etter? Hvorfor kjøpe bare «bitte litt» private tjenester innen rusomsorgen? Sitter det fortsatt mye støvete anti-liberalisme i veggene i Høyres Hus? – Ut fra denne rapporten kan vi...

Poliklinikkene bør privatiseres

P
Hans-Petter Aarseth, tidligere president i Den norske legeforening og direktør i divisjon for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Det er et tankekors at det går an å drive røntgenundersøkelser som god butikk utenfor sykehus, mens det ikke lar seg gjøre innenfor sykehus, sa presidenten i Legeforeningen, Hans-Petter Aarseth, da han foreslo at sykehusenes poliklinikker burde privatiseres. Dette var i 1995. Forslaget om privatisering av poliklinikkene kom fra den nyvalgte presidenten i Legeforeningen, Hans-Petter Aarseth, i et...

Pris-thrilleren fortsetter

P
Faksimile VG 23.12.13

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, gir seg ikke. Det han og Arbeiderpartiet ikke har vært interessert i å finne ut i sine åtte år i regjering, insisterer han nok en gang å få helseministerens svar på. I sitt «purrebrev» 5/12 etterlyser Micaelsen konkrete tall for kostnaden ved å behandle alle 270 000 pasienter som venter til 100 prosent av gjennomsnittlig DRG-pris, og hvor mye det...

Hvor mange nye avtalespesialister får vi i 2014?

H
"Sykehustalen 2014" (Faksimile Helse- og omsorgsdept.)

  De fire regionale helseforetakene har fått klar beskjed fra helseministeren. Antall stillingshjemler for privatpraktiserende avtalespesialister utenfor sykehus skal økes i 2014. Om ett år vet Bent Høie om dette styringssignalet er fulgt opp. – Norge skal merke at vi har fått en ny regjering, Vi er kommet i regjering for å forandre, sa helseminister Bent Høie da han la frem sine...

Riksrevisjonen skjulte prisene ved offentlige sykehus

R
Riksrevisjonens Kollegium for perioden 2010-2013 Jørgen Kosmo (AP), Arve Lønnum (FrP), Annelise Høegh (H), Per Jordal (SP), Synnøve Brenden (AP)

Hva vet egentlig Stortinget om prisene på operasjoner ved offentlige sykehus kontra private? Antagelig vet hverken helse-ministeren eller helsepolitikerne på Stortinget noe særlig om disse prisforskjellene.  Mest sannsynlig har de heller ikke forlangt å få kjennskap til dem.  Men nå er altså noen faktisk tall kommet på bordet til tross for at Riksrevisjonen – som ellers nyter stor tillit og...

Norsk helsevesen får tommelen ned av folket

N
Faksimile Commonwealth Fund: International Profiles of Health Care Systems, 2013

Helseminister Bent Høie er ikke overrasket over at norsk helsevesen skårer dårlig på en ny internasjonal undersøkelse. Han sier at pasientene er de mest radikale endringsagentene vi har i helsevesenet og at han vil drive helsevesenet med utgangspunkt i deres behov. Høie bør følges sine egne kloke ord med innføring av gode og generelle styringsgrep. Helsevesenet her hjemme får lavere score på de...

Det å mene vel er ikke det samme som å gjøre godt

D
Finansminister Siv Jensen legger frem regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 (Kilde: Stortinget)

Den nye regjeringen skaper ingen ny helsepolitikk ved å pøse enda mere penger inn i de offentlige sykehusene enn den forrige regjeringen.  Den gir oss heller ingen god og fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste ved å forfordele rus- og psykiatripasienter.  De kristne grunnverdier fungerer best når de ikke brukes i et politisk spill. Finansminister Siv Jensens tale ved fremleggelse av neste års...

Hva venter pasientene på?

H
Fotomontasje: Helseminister Høie og President i Legeforening Gjessing (Høyre/Legeforeningen)

Helseministeren bør selvsagt ha gode relasjoner til Legeforeningen. Men også Legeforeningen må akseptere at Bent Høie får fakta på bordet før han handler. Mer konkurranse kan være en bedre løsning enn mer penger. Legeforeningen og de tillitsvalgte ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (Ahus) varsler nå i følge VG (07. 11.2013) at begge sykehusene har sprengt kapasitet...

Gjenreis det ideelle og privat entreprenørskap i helsesektoren, Høie!

G
Bent Høie, Norges 10. helseminister på 16 år (Bilde: Høyre)

I de tre foregående artiklene på bloggen min har jeg skrevet om tre epokegjørende forslag om ”fristilling av offentlige sykehus” fra 1997 som den gangen ikke ble realisert.  Disse kom fra en Ap-regjering, en Høyrebyråd og en generalsekretær i Legeforeningen og burde nå kunne brukes av Høie til å initiere en bred felles dugnad for å gjenreise frivillig og privat entreprenørskap i helsevesenet. Den...

Vil Solberg-regjeringen innfri løftene om å kutte helsekøene raskt?

V
De borgerlige partiene er i gang med å fastlegge helsepolitikken for de neste årene. Faksimile NRK.

Det er liten tvil om at de lange helsekøene var en vesentlig grunn til at den rød-grønne regjeringen ble kastet. Det er også her troverdigheten til den nye Solberg-regjeringen blir satt på sin første og største prøve. Køene må reduseres og det må skje raskt. Det eneste som er sikkert etter Stortingsvalget den 9. september er at vi får en ny regjering og at Høyres leder, Erna Solberg, blir vår nye...

Støres siste store stunt

S
Jonas Gahr Støre gir offentlige sykehus varig vern mot all usikkerhet ved å gi dem fullmakt til å bestemme hvor mye av «sykehusenes penger» som skal «tappes ut til private». Foto:AP

Arbeiderpartiets «nye løft for de offentlige sykehusene» viser at helseminister, Jonas Gahr Støre, strammer sitt planøkonomiske styringsgrep på helsevesenet. Støre gir nå offentlige sykehus varig vern mot all usikkerhet ved å gi dem fullmakt til å bestemme hvor mye av «sykehusenes penger» som skal «tappes ut til private». På en pressekonferanse den 15. august presenterte både Støre og Stoltenberg...

Ønsketenkning eller mulighet?

Ø
Charlotte Haug, Redaktør i Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

«Norge kan få verdens beste helsevesen for enkeltpasienter, for befolkningen som helhet, eller for helsepersonell. Men ikke for alle samtidig. Det er ønsketenkning.» Dette skriver redaktør Charlotte Haug i siste utgave av Legeforeningens tidsskrift. Men hva med å velge en modell hvor pasientene har forrang fremfor helsepersonell? «Diagnostikk, behandling og pleie ved Stanford Hospital er...

Sykehusansatte eller pasientene i fokus?

S
Faksimile Journalen 2/2013 (medlemsblad for Oslo legeforening)

Kampen om velgerne omfatter også LO-medlemmene som både helseministeren og LO-lederen nå appellerer til. Men Jonas og Gerd kan ikke se bort fra at partilojaliteten svikter blant LO-medlemmer som opplever helsekøens angst og lidelser. Hvem er det helseminister Jonas Gahr Støre har mest i tankene i valgkampen når han kjemper så innbitt for å bevare den offentlige sykehusmodellen ved blant annet å...

Konkurranse også om pasientene?

K

Helseminister Jonas Gahr Støre synes fortsatt å forsvare helsemonopolet mot åpenhet og konkurranse. Men hvis Støre ikke begriper at konkurranse medfører rimeligere varer og tjenester, har mange av hans landsmenn skjønt det. Ikke minst folk fra Nord-Norge som ikke hadde råd til å fly hverken til Oslo eller sydligere breddegrader før det ble konkurranse i luften. På område etter område har folk...

Jonas “tegner og forklarer” – Helsepolitikk basert på faktafeil

J
I sin helsevideo ”Jonas tegner og forklarer” hevder han at private helsetjenester erfaringsmessig blir dyrere. Men to Sintef-rapporter viser det stikk motsatte. Fra Arbeiderpartiets nettsider.

  Helseminister Støre prøver fortvilet å avfeie Høyres helsepolitikk. I sin helsevideo ”Jonas tegner og forklarer” hevder han at private helsetjenester erfaringsmessig blir dyrere. Men to Sintef-rapporter viser det stikk motsatte. Helseminister Jonas Gahr Støre har fått med seg at de aller fleste pasientene i dag kan behandles poliklinisk, også utenfor sykehus. På Arbeiderpartiets nettsted...

Støres sugerør inn i statskassen

S
Hvem er det som har de største sugerørene ned i statskassen når det gjelder helsevesenet? Det er nettopp helseministeren. Illustrasjonsfoto.

Høyres nestleder og landets potensielle ny helseminister, Bent Høie, vil gjøre kortere helsekøer til sin viktigste valgkampsak ved å øke antall private avtalespesialister. Støre svarte at dette var å gi private ”sugerør i statskassen”.  Dette er en alvorlig anklage som stiller alle dagens profesjonelle og effektive private leverandører til staten i et dårlig lys. Eller gjelder det andre regler...

Ny helsepolitikk fra Høyre

N
Stortingsrepresentantene Bent Høie (på bildet), Sonja Irene Sjøli, Sylvi Graham og Ingjerd Schou foreslår bedre tilgjengelighet og reduserte helsekøer ved å øke antallet avtalespesialister. Kilde: TV2

Høyre vil gjøre kortere helsekøer til en hovedsak i valgkampen.  Det sa Bent Høie da han presenterte partiets nye helsepolitikk for å øke den mest kostnads-effektive delen av spesialisthelsetjenesten, nemlig antall avtalespesialister. Høyres stortingsdokument legges frem i Stortinget i dag. – Hvis Høyre kommer i regjering er dette prioritet nummer én som virkemiddel for å få ned helsekøene...

Halvhjertet snuoperasjon i mammografisaken

H

Den såkalte snuoperasjonen til Helse Sør-Øst gir ikke særlig håp om kortere ventetid for andre kvinner enn de som venter på kontroll etter brystkreftoperasjon. Kvinner med sin første brystkreftangst, får ingen løfter om rask diagnose. Heller ikke fra Støre. Han vil heller bruke pengene våre på langt større saker som å doble åpningstidene ved våre allerede ineffektive offentlige sykehus. I følge...

Vis solidaritet med kvinner i mammografikø

V
Faksimile Aftenposten. Støre beklager utsatt mammografi

Det at helseministeren beklager at kvinner med kul i brystet må vente i flere måneder på mammografi ved offentlige sykehus uten at han åpner for bruk av private tilbud, er ikke godt nok. Med min blogg ”www.helsekøen.no” oppfordrer jeg alle kvinner om å vise solidaritet med sine medsøstre i mammografikø: Stem Høyre eller et annet parti som vil sikre kvinner et alternativt mammografitilbud gjennom...

Hvordan forvaltes vår felles nasjonale medisinsk-tekniske utstyrspark?

H

Kommentar til intervju med Hartvig Munthe-Kaas i Dagens Medisin 22.05.13: “Utstyret truer pasientsikkerheten”. Det er ikke nok å følge rådet fra prosjektdirektør i LFH, Hartvig Munthe-Kaas, om å kartlegge det medisinsk-tekniske utstyrets levealder og så be Stortingspolitikerne følge opp med nok penger for å få en oppdatert utstyrspark ved offentlige sykehus. Det som må til for å løse...

Er offentlige norske helseøkonomer troverdige?

E
Faksimile fra Dagens Medisin 24.04.13. Helseøkonomene: Jon Magnussen, Jan Abel Olsen og Ivar Sønbø Kristiansen.

Kommentar til artikkelen “Fritt behandlingsvalg: Dette mener ekspertene om Høyres valgløfte” i Dagens Medisin 24.04.13. Kan man stole på vurderinger til «ledende norske helseøkonomer»?  Er det for eksempel hold i professor Jon Magnussens påstand på det helsepolitiske seminaret til «Dagens Medisin» den 25. april om at private helsetilbydere ikke er mer effektive enn offentlige? Dagens...

Du svikter velgerne, Jens

D

Åpent svar til Statsminister Jens Stoltenbergs artikkel i DN 20.04.13. Det er fordi du svikter velgerne at de svikter deg, Jens.  Du vinner dem ikke tilbake gjennom retoriske floskler og tåkeprat.  Det har velgerne tydeligvis fått nok av. I følge Dagens Næringsliv 20. april har Arbeiderpartiet lagt om sin valgkampstrategi.  I stedet for å rose det rød-grønne samarbeidet, sabler statsministeren...

«Den nye helseprofet og pressen», hva har endret seg fra Hernes til Støre?

«
Tidligere helseminister Gudmund Hernes tryller. Illustrasjon ved Ellen Auensen

I og med at vår nye helseminister fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, nå forsvarer den gamle planøkonomiske helsemodellen med noe av den samme elitiske og akademiske arrogansen som sin forgjenger og parti-felle, Sigmund Hernes, kan det være på sin plass å ta frem igjen min artikkel om «Den nye helseprofet og pressen» fra da Hernes i 1996 presenterte sin nye helsepolitikk for pressen etter å ha...

«Avtalespesialistene er ikke ulønnsomme»

«

Anne Beth Moslets kommentar til Hege Gjessings leder i Legeforeningens tidsskrift 5/2013: Presidenten i Legeforeningen, Hege Gjessing, kan gjøre en forskjell.  Dersom hun følger opp sin leder i Legeforeningens tidsskrift nummer 5/2013, kan hun være med å vise veien ut av pasientenes vedvarende kømareritt. – Avtalespesialistene utgjør en god og effektiv del av helsetjenesten som bør utvikles...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier