Høyre-FrP-regjeringens første statsbudsjett svikter pasientene

H
Statsbudsjettet 2015
Statsbudsjettet 2015

Helseminister Jonas Gahr Støre bevilget 1,95 ekstra milliarder til de offentlige sykehusene i statsbudsjettet for 2013.  Finansminister Siv Jensen bevilget 2,7 milliarder ekstra til samme formål for 2014 og nå gir vår selverklært ”nytenkende” helseminister, Bent Høie, de offentlige sykehusene nok to milliarder ekstra for 2015.

At Høie ikke fører noen ny helsepolitikk, bekreftes av professor ved NTNU, Jon Magnussen. I Dagens Medisin (8/10) sier han rett ut at: ”Det er små reelle forskjeller i helsepolitikk hos denne regjeringen sammenlignet med den forrige. Budsjettet fortsetter i samme tradisjon, unntaket er fritt behandlingsvalg. Men fordi det er en snakk om en begrenset pasientgruppe vil det ikke føre til en revolusjon i helsevesenet.”

Tragisk

Man vet derfor ikke om man skal le eller gråte når man hører helseminister Bent Høie skryte av at regjeringen i statsbudsjettet for 2015 bevilger to milliarder kroner ekstra til de offentlige sykehusene.

Dette bekrefter rett og slett bare at en helseminister fra Høyre har den samme klokketro som sin forgjenger fra Arbeiderpartiet og sågar som en finansminister fra Fremskrittspartiet, på at mer penger til de offentlige sykehusene øker effektiviteten i pasientbehandlingen og kutter helsekøene.  Dette til tross for at virkeligheten år etter år viser det motsatte?

Det å bevilge mer penger til sykehusene er prøvd i årevis uten reduserte helsekøer.  Det kan være nok å nevne resultatene de to siste årene.

Gamle løsninger

I desember i 2012 bevilget den forrige helseministeren fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre,  1,95 milliarder kroner ekstra til sykehusene for  2013.   Men helsekøene gikk ikke ned – de økte.  I 2012 ventet 249 472 pasienter i helsekø  I 2013 ventet ti tusen flere – nemlig 259 627.

Likevel valgte den nye finansminister fra FrP, Siv Jensen, å slå Støre’s rekord ved å bevilge 2,7 milliarder ekstra til sykehusene for 2014. Resultatet er som før.  Ingen reduserte helsekøer så langt. Hvem lar seg overraske?  Ikke Bent Høie. Han tror dessverre fortsatt at feilene fra i fjor bør gjentas i år.

Høyre-hilsen

I tillegg til den gamle oppskriften med mer penger til offentlige sykehus som aldri har redusert helsekøene, gir Høie for syns skyld en liten ekstra ”Høyre-hilsen” på 150 millioner kroner til pasientbehandling ved private rusinstitusjoner i forbindelse med innføring av fritt behandlingsvalg for ruspasienter. Men man bør merke seg at byråkratene også her er vinnerne ved at Høie bevilger så mye som 20 millioner til administrasjon av fritt behandlingsvalg.

Regjeringen foreslår også en liten slump på 3,5 millioner kroner til å videreføre arbeid med et såkalt ”standardiserte løp for kreftpasienter”. De såkalte pakkeforløpene skal etter planen innføres i 2015.  Hvor byråkratisk og køreduserende det blir, gjenstår å se.

Men i stedet for å gå inn for slike ”pakkeforløp” for kreftpasienter ved offentlige sykehus, burde faktisk en Høyrestatsråd heller ha brukt den ledige kapasiteten ved private røntgeninstitutt til rask diagnostisering av ventende og engstelige kreftpasienter? Men tanken har kanskje ikke streifet vår nye helseminister?  Eller kan det være at det også her er embetsverket som er bremseklossen?

Det å tenke tanken på konkurranse mellom offentlige og private helsetilbydere er nok heller ikke en del av tankeverden til byråkratene i Helsedepartementet.  Men det burde ha vært aktuell politikk for en ”ikke-sosialistisk” helseminister.

Vakre ord

Høie fremholder fortsatt at ”Retten til fritt behandlingsvalg først skal innføres innen tverrfaglig spesialisert rushehandling, psykisk helsevern og enkelte områder av somatikken.  ”Han slår videre fast at ”Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive.”

Det at en helseminister fra Høyre gjentatte ganger sier dette, betyr ikke at det vil skje.  Det at han til stadighet gjentar at vi har fått en ny regjering med ”nye ideer og nye løsninger,” står heller ikke lenger til troende etter at han har lagt frem sitt første helsebudsjett.

Når Høie ved fremleggelsen av sitt første helsebudsjett sier at:

  • Regjeringen legger fram et budsjett der pasientene står i sentrum for endringene
  • Vi vil redusere ventetider og sørge for at flere får rask behandling gjennom flere tiltak.
  • Vi vil øke kjøp fra private gjennom anbud og gi de offentlige sykehusene økt frihet til å behandle flere.
  • Gjennom reformen fritt behandlingsvalg ønsker regjeringen å styrke pasientenes rettigheter.
  • Vi vil flytte makt fra system til pasient.

Så tror vi faktisk ikke lenger på det han sier.

Uteglemt

I tillegg avslører Høies første helsebudsjett at han har sviktet sine løfter om å satse mer på det han selv i lang tid har fremhevet som ”den skulte skatten” i spesialisthelsetjenesten, nemlig- avtalespesialistene.

Han har tydeligvis allerede glemt det han lovet i lang tid i opposisjon og også blant annet i sin ”Sykehustale” på Rikshospitalet den 7. januar. Her sa han blant annet at ”Vi skal bruke avtalespesialistene mer, og regjeringen vil utvide antallet hjemler. Ordningen gjør at avtalespesialistene kan drive effektivt med pasientbehandling, og ordningen er godt likt av pasientene”.

Med dette sendte Høie et klart styringssignal til de fire regionale helseforetakene (RHF) om at de pålegges å utvide antall stillingshjemler for privatpraktiserende spesialister utenfor sykehus.

Så langt er – så vidt vi vet – dette klare styringssignalet ikke fulgt opp.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier