OUS saboterer regjeringens helsepolitikk om å bruke private sykehus

O
OUS benytter ikke eksisterende avtaler med private klinikker.
OUS benytter ikke eksisterende avtaler med private klinikker.

Helse Sør-Øst RHF har i år satt av 32 millioner kroner for at de offentlige sykehusene i regionen ved behov kan la sine ventelistepasienter opereres på private klinikker.  Men en snau måned før jul er bare ti prosent av «privatpotten» brukt.  Hvor lenge kan helseministeren akseptere at offentlige sykehus vinner kampen om pasientene ved å sabotere regjeringens helsepolitikk på denne måten?

På Østlandssendingen (28/11) sa Aleris-sjefen, Grete Aasved, at sykehusene ikke visste om denne private finansieringspotten før i september og at hun selv fikk beskjed fra Helse Sør Øst om at hun kunne opplyse de offentlige sykehusene om ordningen.  Det gjorde hun.  Og fikk positiv respons fra sykehusene.

– Det er nesten så de ikke tror det. De tror det er julenissen som ringer og sier at vi kan ta imot masse pasienter for dere, og at det er Helse Sør-Øst som betaler, sa Aasved.

Pasientsabotasje i 2014

Man må imidlertid lure på hva som egentlig skjer ved Oslo Universitetssykehus (OUS) når det kommer en helt annen respons fra klinikkleder og professor, Olav Røise.  I følge Østlandssending sier Røise at OUS har visst om millionpotten til Helse Sør-Øst siden den kom i begynnelsen av året, men at de har ikke hatt behov for å videresende ventelistepasienter til private klinikker fordi de samarbeider med andre offentlige sykehus.

Men så viser det seg altså likevel at OUS har ventelistepasienter som de nå – nærmest mot legenes vilje – sender til private klinikker.

Tiden frem til jul er imidlertid knapp og ved årsskifte stenges Helse Sør-Øst’s «private pengepott» for 2014.  Dermed har faktisk OUS-leger greid å sabotere ordningen med private operasjoner. Hva sier så vår helseminister til dette?

Bent Høie sier til Østlandssendingen at det ikke er problematisk at sykehusene ikke kjente til avtalen før i september, men at han håper de vil bruke ordningen med private sykehus mer neste år.

Pasientsabotasje i 2013

Men det spørs om helseministeren burde ha latt OUS slippe unna så lett.  Det viser seg jo nemlig at Oslo Universitetssykehus saboterte den private ordningen for sine ventelistepasienter også i 2013.

1.mars ble 2013 ble fem operasjonsstuer ved den nedslitte legevakten i Oslo, som er underlagt Oslo Universitetssykehus, stengt på dagen og OUS måtte utsette 55 planlagte operasjoner, hver uke.  Den gangen tok noen av de private klinikkene kontakt med OUS for å si at de hadde privat kapasitet.  Men de fikk ingen respons.

Den 10. juni i fjor kunne NRK Østlandssendingen avsløre at «Køen på legevaktens ortopediske avdeling, fortsatte å vokse med 20 rygg- og hoftepasienter hver uke» og at mer enn ett tusen pasienter ventet på operasjon.  De kunne samtidig opplyse at «Private aktører er oppgitt over at deres avtaler ikke blir benyttet.»

Tviholder på pasientene

Dette bekrefter at OUS unngår å benytte de private sykehusene til tross for at det er bevilget penger til dette.  Nok en gang er det de offentlige legene bremseklossen.  De ønsker ikke å sende «sine» pasienter til private sykehus.

Avdelingssjef for ortopedisk avdeling ved Oslo Universitets sykehus, Lars Engebretsen, sa i fjor – som sin kollega Olav Røise i år – at han var klar over at avtalene Helse Sør-Øst har med de private aktørene kan brukes til å operere ventelistepasientene til OUS. Men han avviste at dette var en aktuell problemstilling for ventelistepasientene ved legevakten.

Spørsmålet er hvor lenge helseministeren kan akseptere at offentlige sykehusleger saboterer regjeringens helsepolitikk?  Kan Høie la de offentlige sykehusene vinne kampen om pasientene ved å unnvike å følge regjeringens retningslinjer?

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier