Ruspasienter roser rett til privat behandling

R
Arbeiderpartiet går til valg på skroting av ruspasienters rettigheter (Faksimile Dagens Medisin)
Arbeiderpartiet går til valg på skroting av ruspasienters rettigheter (Faksimile Dagens Medisin)

Det ser ut til at helseminister Bent Høie har scoret bra på å gi rusmisbrukere rett til fritt behandlingsvalg. Det er liten grunn til å tro at han ikke vil få tilsvarende ros fra pasientene i de somatiske helsekøene om han inkluderer disse i fritt behandlingsvalg. Kanskje de også ville valgt private tilbydere fremfor offentlige sykehus?

– Arbeiderpartiets forslag om å skrote ordningen med «Fritt behandlingsvalg» fremstår for oss som helt frakoblet den oppfatningen samtlige aktører på rusfeltet har, og det er hjerterått overfor brukerne som har sett frem til å kunne velge behandling friere enn før, sier brukerrepresentant i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), Kenneth Arctander Johansen, til Dagens Medisin (8.4.2015)

Velger private

– En rusavhengig har som oftest en formening om hvor han vil behandles og hvorfor. Noen steder er bra og kan vise til gode resultater. Andre steder er rett og slett elendige. Vi mener det finnes en del av disse dyre og dårlige tjenestene innenfor det offentlige. I alle fall i større grad enn hos de private, sier Kenneth Arctander Johansen som mener mange som ham vil velge den private rusbehandlingen ved institusjonen Renåvangen fremfor Oslo Universitetssykehus (OUS) og at OUS vil få problemer med å fylle opp sine plasser mens de rusavhengige blir stående i kø og vente på behandling dit de vil.

Johansen mener det hadde det vært bedre om Renåvangen kunne ha tatt imot flere pasienter og mottatt penger tilsvarende denne kapasitetsøkningen og at OUS måtte ha gjort en jobb for å forbedre tilbudet om de ville fortsette å kunne drive.

Billigere

I og med at en plass i offentlig rusomsorg i følge en rapport, bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2014, koster mer enn dobbelt så mye som en privat plass, er det ingen dum ide å bruke private tilbydere i stedet for offentlige. Dette er helseministeren enig i.

– Ut fra denne rapporten kan vi konkludere med at vi får mye god behandling for en god pris hos de private. Hvis vi begynner å kjøpe flere plasser fra private tilbydere, vil det også bli etablert flere plasser. Det vil få betydning for ventetidene, sa Bent Høie da rapporten ble lagt frem i 2014.

Utfordring

Det er ingen grunn til å tro at dette ikke gjelder private tilbud til pasienter som venter på annen behandling. En utvidelse av fritt behandlingsvalg til andre pasientgrupper, vil kunne vise at private tilbydere kan gi offentlige sykehus en utfordring – en utfordring om å bli både bedre og mer kostnadseffektive.

Det er derfor kanskje ikke så rart at Arbeiderpartiet vil avskaffe fritt behandlingsvalg om de vinner Stortingsvalget i 2017. De ønsker ikke økt valgfrihet og økte private tilbud uansett om dette blir rimeligere og bedre. De er bundet til LO-masten. Og LO ønsker økt sysselsetting i offentlig sektor.

Avgjørende

Det kan derfor være avgjørende for Solbergregjeringens sjanser til å vinne neste stortingsvalg at den kan vise til reduserte helsekøer. For å oppnå dette, er det viktig å lykkes med regjeringens første helsereform «Fritt behandlingsvalg». Da er det helt nødvendig å utvide fritt behandlingsvalg til andre pasientgrupper enn rus- og psykiatripasienter i løpet av 2015.

Den første stortingsperioden for de blå-blå er snart halvgått. Det begynner å haste med å ta beslutningene og fremskaffe handlingene for å nå målet.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier