Kommentar til: ULLEVÅL UT PÅ LANDET?

Min kommentar til følgende artikkel «ULLEVÅL UT PÅ LANDET?». Her skrives det blant annet » «.

ULLEVÅL UT PÅ LANDET?

Nå ser det ut som om NATIONEN vil gi økt krutt til Senterpartiets DESENTRALISERINGSBØLGE.

Bondepartiets gamle organ synes å mene det er på høy tid at man også bør tenke på å flytte Oslo-sykehusene ut av trange bygater og ut i naturens sentrale knutepunkter hvor pasienter så vel som travle næringslivsfolk lett finner veien.

Dersom dette blir en ny trend som nok velsignes av en Sp-leder som kan glede seg over 19 prosent velgeroppslutning, bør være et tankekors for flere enn for de som nå kjemper for å bevare landets desidert mest avanserte og spesialiserte traume-miljø og fagekspertise på Ullevål sykehus.

Det at et helt fagmiljø den senere tid har kjempet for å hindre en nedleggelse av Ullevål og en flytting av denne spesialist-kompetansen til Rikshospitalet og Aker synes nå å kunne få helt nye lokaliserings-interessenter å kjempe mot.

Hvor skal dette ende?
(Publisert via Facebook)

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.