Kan AKADEMIA redde Helseplattformen?

K

Innledere i debatten om HelseplattformenDen nye digitale Helseplattformen på St Olavs Hospital bekymrer både ansatte og pasienter og nå også Akademisk Forum.  Har noen av våre skarpeste akademikere en løsning på denne elektroniske helse-skandalen?

Redaktør: Anne Beth Moslet www.helsekøen.no

Det første forslaget til en nasjonal elektronisk Pasientjournal i vårt offentlige helsevesen het AKSON. Prislappen var 20 milliarder kroner med ferdigstillelse i 2040.  E-helsedirektør, Christine Bergland, forsvarte denne løsningen frem til hun måtte fratre sin stilling den 20.11.2020 og Akson ble aldri rullet ut. Men det ble «lille-broren» den såkalte Helseplattformen i Helse Midt Norge til en pris på 3,7 milliarder som i følge BCG nå anslås å bli 6,4 milliarder kroner.

Bekymringene for pasientsikkerheten og problemene på St Olavs Hospital med kostnadsoverskridelser i milliardklassen er viden kjent og har nå også vekket den tidligere «Professor-foreningen» på Blindern, Akademisk Forum.  

Temaet torsdag 25. januar 2024 var: 

«Helseplattformen: «STRID og MILLIARD-OVERSKRIDELSER». 

Denne skandale-saken ble belyst av syv inviterte innledere hvorav leder av forskningsprogrammet «Effektiv digitalisering av offentlig sektor», professor Magne Jørgensen, var den som signaliserte noe i nærheten av en løsning på «skandale-prosjektet».

Jørgensen stilte spørsmål ved om man kan og bør leve med valget som er gjort eller velge på nytt og foreslo selv at man trenger en «kost-nytte analyse» ved å fortsette helse-plattformen med dagens EPIC-løsning mot det å stoppe den. Det gjenstår å se om ledelsen i Helse Midt Norge vil eller blir tvunget til å skrinlegge dette «millard-sluket» av et skandale-prosjekt?

Administrerende direktør for Helse Midt Norge, Stig Slørdahl, som bare deltok på møtet innledningsvis «på nettet»og forlot seansen før Jørgensens foredrag, innrømmet at det hadde vært krevende å være først ute med et så komplekst elektronisk datasystem. Han la imidlertid til at selveste Finansdepartementet var fornøyd med søknaden han sendte inn. Slørdahl unnslo imidlertid ikke at en rapport fra 90 intervjuede ansatte ved St Olavs Hospital mente man burde ha hatt sterkere styring og oppdaterte planer. Slørdahl avsluttet med å si at Helse Midt Norge er på rett vei og at både pasienter og brukere har «applaudert» Helseplattformen.

Superbruker og lege ved St Olavs Hospital, Berit Grandaunet, tok i sitt foredrag opp problemet fra spørretimen i Stortinget nylig hvor svaret fra helseministeren på spørsmål fra Sylvi Listhaug om Helseplattformen var at «til tross for feilretting og forbedring av systemet så var ingen av de fire områdene som Statens helsetilsyn har krevd korrigert, lukket innen tidsfristen 15.1.2024. 

Grandaunet viste også til svaret fra helseministeren til Helse Midt Norge hvor det påpekes at: 

«Det er satt inn kompenserende tiltak som på ingen måte har løst situasjonen. Det er varslet at det kommer oppgraderinger på røntgen og medikamenter, men ikke på låst journal og problemer knyttet til den fragmenterte oppbyggingen av systemet som for eksempel gjør at medikamenter kan forsvinne etter at pasienten har vært operert. Det er heller ingen løsninger knyttet til kompleksitet som gjør at helsepersonell ikke gjenfinner relevant informasjon, fordi dette forsvinner i journalstøy når så mange skal rapportere inn i samme database.» 

Konstituert administrerende direktør for Helse Midt Norge, Siri Beate Berg, hadde bare vært i denne nye jobben sin i to måneder, men mente i den etterfølgende paneldebatten likevel at utfordringene med oppgradering av problemene på røntgen og medikamenter burde være på plass innen oppstartingen av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal i april i 2024. 

Men det store problemet med «låst journal journal» og «den fragmenterte oppbyggingen av systemet» som superbruker Berit Grandaunet og andre brukere fortsatt frustreres og fortviles over, kunne den nye konstituerte direktøren tydeligvis ikke love noen snarlig løsning på. 

Etter dette møte i Akademisk Forum kan man i beste fall håpe at saken vekker interesse blandet landets akademikere og at denne HELSESKANDALEN får en snarlig løsning.

De som undrer på hvorfor Helseplattformen ikke fungerer kan imidlertid ha nytte av å lese min artikkel på bloggen www.helsekøen.no «Helseplattformen må skrinlegges» basert på Berit Grandaunet´s foredrag på Litteraturhuset etter den nevnte «Helse-aksjonen» den 18. januar 2024.

 For de som ellers er interessert i digitale pasientjournaler og digitalisert booking av tjenester innen helse finnes det løsninger i andre land til en langt lavere pris enn Helseplattformen på St Olavs Hospital. Et eksempel er Nord Makedonia og Serbia som innførte den australske elektroniske pasientjournalen med elektronisk booking PINGA innført i henholdsvis 2014 og 2018. Denne løsningen ble forøvrig presentert og streamet av Helsepartiet på Arendal Kino i Arendalsuken i 2020.

Jeg har dessuten skrevet en artikkel om «PINGA» i Klassekampen 1.2.2021: «Ta en studietur til Skopje». Aftenposten har også skrevet om den elektroniske pasientjournalen innført i Nord Makedonia og Serbia.

Kanskje norske akademikere og andre med interesse for norsk helsevesens fremtid har noe å lære utenfor landets grenser?

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier