Øyelege drivkraften bak ny samarbeidsmodell

Ø
Øyelege og kommunepolitiker Arne O. Ellingsson (Foto: PSL)
Øyelege og kommunepolitiker Arne O. Ellingsson (Foto: PSL)

Den kjente kommunepolitikeren på Tynset, Arne O. Ellingsson, avslutter sin 35 år lange øyelegepraksis med etablering av en samarbeidsmodell med det lokale sykehuset. Dermed fortsetter hans etterfølger, øyelege Keyvan Torkzad, med en utvidet avtalehjemmel hvor operasjonsdelen utføres ved sykehuset.

Overdragelsen og videreføringen av min 35 år gammel øyelegepraksis og medvirkning til at tilbudet for øyepasientene i Fjellregionen styrkes, har gitt meg en god følelse av tilfredshet, skriver gjesteblogger, øyelege Arne O. Ellingsson.

Etter mange års iherdig innsats i Legeforeningen for å bedre spesialisttilbudet på Tynset, kan han nå også se seg fornøyd med at ”Fjellregionen” har fått tildelt en ny avtalehjemmel i gynekologi. For flere år siden var han også en av pionerene bak etableringen av en nevrologpraksis på Tynset.

Denne aktive lokalpatrioten er blant annet tildelt Bragdprisen og Trollkjerringprisen fra Tynset kommune og fikk Hedmark Legeforenings hederspris i 2013. I tillegg startet han i sin tid en politisk bygdeliste som ble kommunens nest største parti.

Tynset-modellen

Ellingsson har gjennom iherdig innsats nå etablert en ”Tynset-modell” for øyefaget. Her skriver han videre om hvordan hans avtalepraksis ”Tynset øyeklinikk” nå skal drives med et utvidet kirurgitilbud i sykehusets lokaler.

Avtalen mellom Tynset sykehus og Tynset Øyeklinikk er nå i havn. Administrasjonen ved sykehusets poliklinikkledelse, øyelege Keyvan Torkzad og jeg har forhandlet frem en avtale om bruk av sykehusets lokaler til øyekirurgi to dager i uken. Torkzad har allerede hatt sin første operasjonsdag på sykehuset.

Som det fremgår av avtalen, vil sykehuset videreføre tidligere tilbud om øyelokkskirurgi, men utvidet til også å gjelde øyelokksdeformeringer, skader, tåreveier m.m. (ekstraokulær kirurgi). Om kort tid vil utstyret være på plass slik at sykehuset kan ta seg av full utredning og sprøytebehandling av pasienter med våt AMD (netthinneforkalkning), som i dag må utføres på øyeavdelingen i Elverum eller St. Olavs Hospital i Trondheim for pasientene fra Fjellregionen.

Operasjoner

Denne nye ordningen vil innebære en stor avlastning for øyeavdelingene, spare våre pasienter for mange og lange reiser og korte ned ventetiden. Samme type behandling brukes nå også i stadig større grad til pasienter med blodpropp i øyet og diabeteskomplikasjoner, som i dag må sendes ut av regionen. I løpet av våren kan disse pasientene behandles på Tynset sykehus.

Den andre operasjonsdagen på sykehuset blir forbeholdt operasjoner for grå stær (kataraktkirurgi). Det avanserte utstyret ble installert på sykehuset i uka etter påske. Øyelege Torkzad har som avtalespesialist anledning til å operere 500 pasienter per år i sin avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Rammeavtalen

I forbindelse med overdragelse av min avtalepraksis innenfor Rammeavtalen mellom Staten og Legeforeningen, har øyelege Torkzad tiltrådt som junior med 50 prosent avtalehjemmel (stilling) i min praksis. Etter ønske fra Helse Sør-Øst RHF ble praksisprofilen utvidet med kirurgi og Torkzad har bred kirurgisk erfaring fra overlegestilling på øyeavdelingen på Lillehammer.

Det blir nå kortere ventetid på operasjoner for pasienter fra Fjellregionen og pasienter utenfor regionen kan opereres på Tynset innenfor ordningen Fritt sykehusvalg. Ved fylte 70 vil jeg – om helsa holder – søke om å kunne jobbe ”overtid” i henhold til signalene om muligheten for forlenget pensjonsalder. skriver Arne Ellingsson som fortsatt vil være aktiv i praksisen til høsten 2016.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier