Siste innlegg

Ventetids-løftet nok en Byråkrati-Bombe?

V

Norge har hatt økende helsekøer helt siden 1970-tallet. Til tross for at våre menneskelige og teknologiske ressurser har muliggjort effektive helsepolitiske løsninger, har ingen  regjeringer så langt gjennomført substansielle endringer i vår kø-skapende helsemodell. Blir helseminister, Jan Christian Vestre, den som lanserer nok en byråkratisk «pasient-garanti» til ingen nytte? Redaktør Anne Beth...

Vinner VESTRE valget med VENTETIDSLØFTE?

V

Det er liten tvil om at Stortingsvalget 2025 vil dreie seg om kampen mot de lange helsekøene. Kan en gammel pensjonist som meg, driste seg til å gi vår helseminister noen gode råd i så måte? Ja. Etter å ha lest den tysk-norske forfatter Ingrid Strümke´s inspirerende nye bok «ENDELIG GAMMEL» og etter selv å ha skrevet om helsepolitiske løsninger i tidsskriftet Legekunsten i en mannsalder,  tror...

Vinner VESTRE over ERNA med NRK´s hjelp?

V

Kan Aps nye helseminister og fabrikk-eier, Jan Christian Vestre, få vekk helsekøene?  Vestre´s strategi er «Ventetidsløftet» og bedre «styringsverktøy» til de regionale helseforetakene og fagforeningene.  «Same prosedure as every year, James?» Hjelper det da, Jan Christian? Erna vil det anderledes! Hun vil øremerke mere penger til private og la folk velge selv.  Kanskje på tide å åpne folkets...

Burde Legeforeningen lytte til Charlotte?

B

Det hadde vært spennende å vite hva den nåværende Legepresidenten, Anne-Karin Rime, egentlig synes om muligheten for å gi den norsk helsemodellen en skikkelig «diagnose»  basert på fakta slik Charlotte Haug etterlyste på Legeforeningens landsstyremøte allerede i 1997? Den gangen ble Charlotte møtt med unison taushet.  Er Legeforeningen – en generasjon senere – endelig rede til å lytte...

Sosialdemokratiet´s skandaløse barnevern ved veis ende?

S

Når foreldre frataes sitt barn uten å få vite hvorfor eller hvor barnet har vært skjult de siste ni årene og deres klagerett er nektet dem uten lovhjemmel, er det vel på tide å granske utviklingen av den norske velferdstaten med empirisk forskning slik svenske akademikere gjorde med Sveriges Sosialstat allerede på 1990-tallet? Redaktør Anne Beth Moslet  www.helsekøen.no Lovbrudd og misbruk i...

Er vi alle sosialdemokrater?

E

Hvor mye skal staten eie og byråkratiet forvalte og hva skal være våre rettmessig krav til forvaltning av egen inntekt og eiendom?  Med andre ord hvor stor skal statskassen bli og hvorledes skal våre folkevalgte styre slik at folk flest kan leve av egen innsats? Regjeringenes mål kan vel neppe være at stadig flere skal havne i helsekø eller på NAV slik trenden har vært i hele vårt århundre...

Lange helsekøer i resten av vårt århundre?

L

Ingen norsk regjering i vårt århundre har vært i nærheten av å avvikle helsekøene. Nå er køen over 1/4 million mennesker. Det er et faktum vi – i et av verdens rikeste land – ikke lenger kan godta. Det er et demokratisk dilemma at ingen politiske partier tilsynelatende har noe begrep om hvordan norske offentlige sykehus skal komme ut av dette helsepolitiske problemet.  Erna klarte det...

Maler ERNA både hus og land BLÅTT?

M

Men hvor blå kan ERNA´s helsepolitikk bli om hun vinner valget neste år? Det hjelper lite at hun klandrer Støre for enda lengre helsekøer, når hun selv bare kuttet ventetiden med to uker og heller ikke klarte å knekke køkoden i løpet av åtte år.   Redaktør Anne Beth Moslet – www.helsekøen.no Nå har Høyres statsministerkandidat, Erna Solberg, startet valgkampen i Bergen med brask og bram...

Harald Stanghelle hyller Carl I Hagen

H

Når nestor i norsk samfunnsdebatt, Harald Stanghelle, nå åpent hyller Norges kanskje mest utskjelte og lovpriste norske politiker i vår tid, Carl I Hagen, på hans 80-års-dag, er det tid for refleksjoner for hele den norske pressen. Redaktør Anne Beth Moslet : www.helsekøen.no Journalist og forfatter, Harald Stanghelle, er en kjent og respektert kommentator i norsk samfunnsdebatt gjennom mange ti...

KØ-KUTT mulighet for helseminister VESTRE?

K

Vil VESTRE virkelig kutte helsekøene, kan han nå gripe inn i VÅRENS forhandlinger om Normaltariffen mellom Staten og Legeforeningen slik hans humane og kloke forgjenger, Dagfinn Høybråten (KrF), gjorde i samarbeid med den kjente og respekterte leder av Stortingets helse- og sosialkomite,  FrPs helseguru, JohnAlvheim. Redaktør Anne Beth Moslet – www.helsekøen.no ERNA skryter nå av å ha...

Kan VESTRE bruke AVTALESPSIALISTENE som KØ-KUTTERE?

K

  Stoltenbergs visjonære og handlekraftige helseminister, Tore Tønne, innførte sin helsereform med statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten for å kutte køene.  Men rakk det ikke. Kan den nye like aktive og næringsvennlige helseministeren, Jan Christian Vestre, lykkes med å nå sitt første mål om «å få ned helsekøene»?  Avtalespesialistene samlet til PSL´s administrasjonskurs og årsmøte...

Historisk PSL-møte med Tore Tønne

H

Kan PSL være med å vise veien til et «kø-fritt» helsevesen sammen med den nye helseministeren, Jan Christian Vestre, ved at Arbeiderpartiet nå endelig tar opp den tapte arven etter sin visjonære helsepolitiker, Tore TØNNE? Tekst og bilder: Redaktør – Anne Beth Moslet   Bilde: Tore Tønne, Arild Tandberg, Holger Seidel, Berit Norling Arbeiderpartiets nye helseminister, fabrikk-eier og...

Er HELSE-KØEN en sak for ØKO-KRIM?

E

Vår nye helseminister, Johan Christian Vestre, bør lytte til signalene fra sin visjonære forgjenger, Tore Tønne´s, avslutningstale fra Sintef-seminaret i Oslo 4.12.2001 om «Staten tar over sykehusene, hvorfor og hva kan vi forvente oss?» Der sa en meget opplagt eks-helseminister, Tore Tønne, blant annet: «Det samlede helsetilbudet må brukes. At det ikke er gjort, er en sak for Øko-Krim!» Anne...

Bryter RHF-ene konkurranseloven?

B

Lange helsekøer har vært et problem i Norge i mange år samtidig med fravær av reell konkurranse om pasientene. Dette skjer uten at Konkurransetilsynet har grepet inn. Pensjonert politiadvokat og tidligere lokalpolitiker i Moss, Jon Granrud, mener at de regionale helseforetakene bryter loven og ber Konkurransetilsynet gripe inn.  Anne Beth Moslet: Redaktør www.helsekøen.no Det er som lesere av...

Mandel-KØENE kan KNEKKES (før jul)

M

Helsekøene ved ØNH-avdelingen på Haukeland Universitetssykehus har avslørt kø-problematikken. Det finnes ingen ØNH-leger i offentlig avtalepraksis som tar unna mandel-køene? HVORFOR? Jo, Staten ved de REGIONALE HELSEFORETAKENE kniper deres operasjons-takster.   Redaktør: Anne Beth Moslet – www.helsekøen.no Tom Ferdinand (5 år) ventet i over ett år på en mandeloperasjon ved Haukeland...

Intet ideologisk «ryddearbeid» i Konkurransetilsynet?

I

Konkurransetilsynet (KT) åpnet sin helseavdeling med brask og bram i Bergen i 2004 med sterk fokus på økt kostnadseffektivitet gjennom konkurranse.  Nå er helse-avdelingen utvidet til å omfatte «Mat, Handel og Helse» og Rådgiver i avdelingen, Per-Martin Jensen, uttaler at «vi har lite kunnskap om hvordan vi kan påvirke konkurransen i spesialisthelsetjenesten. Generelt sett er situasjonen i...

Spesialistlege-kompetansen i et samfunnsperspektiv?

S

Den pensjonerte ortopediske kirurg fra Østfold, Trygve Kase, har livslang arbeids-erfaring fra både offentlig og privat spesialist-virksomhet.  I dette intervjuet ønsker han å formidle noen tanker om hvordan man kan bruke landets samlede spesialistkompetanse på en bedre måte for både pasienter og samfunnet som helhet. Redaktør Anne Beth Moslet : www.helsekøen.no Det er ikke helt enkelte å få...

Mere konkurranse i helsevesenet?

M

To tidligere direktører i Konkurransetilsynet, hadde sterk fokus på konkurranse om pasientene. Einar Hope (1995-99) ønsket reell konkurranse i deler av helsesektoren og Eggum Johansen (1999-2011) åpnet tilsynets første helseavdeling i Bergen. Redaktør Anne Beth Moslet : www.helsekøen.no Det kan være på tide å sette søkelyset på utviklingen eller snarere den manglende utviklingen, av konkurranse i...

POLIKLINIKKENE bør PRIVATISERES

P

I en tid med økende pasientkøer og ulemper ved stadig sterkere statlig styring av vårt offentlige helsevesen, er det interessant å følge Legeforeningens nye president, Anne-Karin Rime, samtidig med å ta et lite tilbakeblikk på forslagene til hennes forgjenger, Hans Petter Aarseth, om fristilling og privatisering av poliklinikkene. Av: Anne Beth Moslet: Redaktør www.helsekøen.no Dersom vi lytter...

Lene ventet i 10 ÅR på en nese-bihule-operasjon

L

  Tobarnsmor, Lene Tufto Vonheim (31år) fra Bergen, trodde blindt på vårt offentlige helsevesen. Men det skulle gå ti år før hun fikk den nødvendige hjelpen for sine smerter fra hun første gang ble henvist av fastlegen til en øre-nese-hals-lege i 2014. I løpet av disse ti årene fikk hun åtte CT-undersøkelser av nese-bihulene, inklusive fire besøk på Haukeland Universitetssykehus hvor hun...

Øyelegene KUTTET katarakt-KØENE

Ø

Tidligere PSL-leder og grunnlegger av en av landets første og største øyeklinikker, Bergen Øyelegesenter, Truls Disen, mener det er på tide å kutte de lange operasjonskøene i ortopedi med flere kirurgi-takster slik øyelegene fikk i 1999. Anne Beth Moslet – Redaktør : www.helsekøen.no De store KØ-kuttene innen øyefaget kom etter den banebrytende innføringen av regningssvarende kirurgitakster...

NORMAL-TARIFFEN knekket KØ-KODEN

N

Det går mot vår og årlige forhandlinger mellom Legeforeningen og Staten om blant annet operasjonstakster for offentlige avtalespesialister.  Vil «Byråkrati-Bukkene» slippe nye K-takster ut av sekken for å få flere kirurger ut i avtalepraksis? Anne Beth Moslet: Redaktør i www.helsekøen.no Det stunder igjen mot den årlige forhandlingen mellom Staten og Legeforeningen om Normaltariffen som egentlig...

Kunne Støre ha lært noe av Strøm-Eriksen?

K

«Dere er meget effektive og vi skal bruke dere mer», sa helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen da hun avsluttet sitt aller første besøk som statsråd i en offentlig avtalepraksis med 4 ønh-leger i Oslo for 24 år siden. Av: Anne Beth Moslet : Redaktør: www.helsekøen.no Etter en avtale med tidsskriftet Legekunsten, ønsket den tidligere forsvarsminister og nybakte helseminister (2009-2012), Anne...

Legepresidenten ønsker mangfold og innovasjon

L

Legeforeningens president, Anne-Karin Rime, viser til IKT-skandalene i helsevesenet og ønsker mere mangfold av ITK-leverandører. Hun mener myndighetene må skynde seg med å legge om kursen i norsk helsevesen. Jeg er helt enig med Anne-Karin Rime at dette haster, men utfordrer henne til også å jobbe for mere mangfold i pasienttilbud og jobbtilbud for både leger og sykepleiere. AV: Anne Beth Moslet...

Helseplattformen til en brøkdel av prisen?

H

HELSEPLATTFORMEN til Helse Midt Norge har økt fra 2,8 til 6,4 milliarder?  Er dette byråkratisk sløsing eller dårlig økonomistyring? I Arendalsuka i 2020 ble det presentert en E-helse-plattform for hele Norge til 28 millioner EURO. Kunne vi ha spart 6 milliarder? Av: Anne Beth Moslet  Redaktør:www.helsekøen.no Bekymringer og protester fra leger og sykepleiere i hele HELSE-NORGE har preget...

Kan AKADEMIA redde Helseplattformen?

K
Innledere i debatten om Helseplattformen

Den nye digitale Helseplattformen på St Olavs Hospital bekymrer både ansatte og pasienter og nå også Akademisk Forum.  Har noen av våre skarpeste akademikere en løsning på denne elektroniske helse-skandalen? Redaktør: Anne Beth Moslet www.helsekøen.no Det første forslaget til en nasjonal elektronisk Pasientjournal i vårt offentlige helsevesen het AKSON. Prislappen var 20 milliarder kroner med...

Ullevål sykehus og RIKS-KAOS

U

Sykehusarkitekt gjennom 40 år og medlem av «Redd Ullevål Sykehus», Tor Ingolf Winsnes, holdt en appell på Aksjon for «Helheten i Helse-Norge» utenfor Stortinget den 18. januar 2024.  Her utdyper han til slutt det uholdbare HELSE-KAOS den påbegynte klattbyggingen av Rikshospitalet og nedleggelsen av Ullevål vil påføre landets totale helsetilbud. Av: Anne Beth Moslet Redaktør. www.helsekøen.no ...

Helse-plattformen må skrinlegges

H

Bekymringene fra helsearbeidere og pasienter om den skandaløse HELSEPLATTFORMEN på St Olavs Hospital i Trondheim, var ett av flere temaer på den nasjonale aksjonen for å bedre «Helheten i Helse-Norge».  Av: Anne Beth Moslet Redaktør: www.helsekøen.no «Vi krever stans av videreutviklingen av en Helse-Plattform som truer pasientenes sikkerhet» sa avdelingsoverlege ved St Olavs Hospital, Berit...

Støre-Sosialismen STEG for STEG…

S

Støre-regjeringens planlagte «Av-kommersialiseringen» av alle leveranser av varer og tjenester til hele vår statsfinansiert velferd, vil føre til at det vil bli forbudt å tjene penger på salg fra alle private bedrifter til denne kundegruppen til hele den offentlig sektor. Dette skjer nå i regi av Støre-regjeringen som nylig også har vedtatt å avvikle Solberg-regjeringens konkurranse innen tog...

Kronikk i DN: Konkurranse om helse

K

Det grunnleggende problemet i den offentlige helsesektoren i dag er den plan-økonomiske styringsmodellen, skriver redaksjonssjef Anne Beth Moslet i tidsskriftet Legekunsten. I Dagens Næringsliv (25.2.2023) skriver Høyres leder, Erna Solberg: «Vi må være åpne for å organisere helsevesenet på nye måter» og at hun « har ikke tenkt å sitte i noen skyttergrav når vi skal diskutere fremtidens helse- og...

Dette politiske eksperimentet er helt vanvittig, Støre – Kronikk i Nettavisen 21.02.2023

D

Mener Statsminister Støre virkelig at alle private aktører skal fases ut av statsfinansiert velferd?  Blir  sosialistenes slagord om «null profitt i velferden» selveste grunnstenen i Arbeiderpartiets  nye velferdspolitikk? Mange har kanskje ikke vært oppmerksomme på hvor tett de sosialistiske tråder allerede er vevet inn i Ap-SP-regjeringens politikk. Kanskje minst av alt statsminister, Jonas...

Kan Kjerkhol kutte køene?

K

Ingvild Kjerkhol var bare 25 år da APs helseminister, Tore Tønne, i år 2000 lanserte sin visjonære helsereform for å avvikle helsekøene. Nå bør hun lete frem hans banebrytende visjon som de nye helsebyråkratene raskt torpederte. Det har stormet rundet Arbeiderpartiets helseminister. Ingvild Kjerkhol, etter hennes årlige helsepolitiske taler om sykehus og eldreomsorg. Representanter fra alle leire...

Bent Høies siste sjanse – Kronikk Nettavisen 23.04.21

B
Vil Bent Høie forbli passiv, eller vil han endelig bruke sin politiske styringsmakt til å ta et oppgjør med den byråkratiske maktelitens utpekte forvaltere?

Våger Høyrepolitikeren Høie endelig å trosse embetsverket og bruke sin demokratiske rett til å styre helsevesenet? Koronakommisjonens kritiske rapport og stortingsflertallets krav om økt bruk av avtalespesialister, kan for første gang gi et håp om oppjusterte kirurgi-takster fra Høyres helseminister i årets forhandlinger om Normaltariffen. I slutten av mai starter det årlige «pokerspillet» om...

Endelig krever Stortinget å få Bent Høie inn på teppet – Kronikk Nettavisen 11.03.2021

E
Endelig krever Stortinget å få Bent Høie inn på teppet

Stortingsflertallet krever nå endelig svar på hvorfor helseminister Bent Høie ikke har tatt tak i de mektige helsebyråkratene og fått gjennomført regjeringens helsepolitikk for å avskaffe helsekøene. Det kunne han gjort ved be de mektige helseforetakene om å øke antall avtalespesialister, slik det sto i regjeringserklæringen fra 2013 – altså for snart åtte år siden. Fremskrittspartiet er...

Ta en studietur til Skopje – Kronikk Klassekampen 01.02.2021

T
Hvordan er det mulig at E-direktoratet er så totalt ukjent med enklere, billigere og bedre IT-løsninger?

Deler av gamle kommunist-Jugoslavia bruker nå kapitalistiske metoder for å nå vestens levestandard på flere områder. På e-helse slår både Makedonia og Serbia oss i effektivitet ved å kutte helsekøene med sin nye nasjonale e-pasientjournal og legenes effektive e-booking. Da Christine Bergland forlot sin stilling som direktør i Direktoratet for E.helse i november i fjor, uttalte hun i en...

Et svik mot demokrati og pasienter – Kronikk Nettavisen 11.01.2021

E
Et svik mot demokrati og pasienter

Koronapandemien har avkledd helsebyråkratiets gambling med demokratiets spilleregler og pasientenes helse. Aftenposten avslørte allerede 26. juni at så mange som 274 000 pasienter fikk utsatt sin sykehusbehandling under korona-pandemien. De fleste ventet på poliklinisk og dagkirurgisk behandling. De aller fleste av disse kunne igjen ha vært behandlet i avtalepraksis utenfor sykehus dersom RHF-ene...

Milliarder spart med Akson på anbud

M

Har Norge noe å tape på å legge Akson ut på anbud? Nei, snarere tvert imot. Det er mye å spare. Når e-helsedirektoratet anslår å bruke 22 milliarder på Akson, kan norske skattebetalere spare milliarder. Dette ifølge en presentasjon om det australske selskapet Sorsix’s alternativ, Pinga, på Helsepartiets helsekonferanse på årets koronabegrensede Arendalsuke 14. august, også omtalt i Aftenposten 14...

Svik mot demokrati og pasienter

S
ERNA SVIKTER: Hun har latt BYRÅKRATENE styre helsepolitikken i 7 ÅR

Koronapandemien har avkledd helsebyråkratiets gambling med demokratiets spilleregler og pasientenes helse. Aftenposten avslørte allerede 26. juni at så mange som 274 000 pasienter fikk utsatt sin sykehusbehandling under korona-pandemien. De fleste ventet på poliklinisk og dagkirurgisk behandling. De aller fleste av disse kunne igjen ha vært behandlet i avtalepraksis utenfor sykehus dersom RHF...

Kommentar til: (Abo) Ikke problemfritt å gjøre Moelv til stor sykehusby

K

Min kommentar til følgende artikkel ” (Abo) Ikke problemfritt å gjøre Moelv til stor sykehusby”. Her skrives det blant annet ” Drømmebyen til Arthur Buchardt og Knut Hage får nye E6 tvers igjennom. Ringsaker kommune mener det ikke er uproblematisk. Arthur Buchardt og Knut Hage”. FEILSLÅTT SYKEHUSPOLITIKK Nå må vi for alvor ta debatten om REGJERINGENS sykehuspolitikk! Det å...

Kommentar til: Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn”. Her skrives det blant annet ” Tidligere ytelsesdirektør Kjersti Monland får 1,2 millioner kroner i årslønn som seniorrådgiver i NAV.”. SYSTEMET AVLER «VELFERDS-PROFITØRER» Debatten om «velferdsprofittørene» har ensidig vært drevet frem av venstresiden som en kamp mot den forhatte...

Kommentar til: ULLEVÅL UT PÅ LANDET?

K

Min kommentar til følgende artikkel “ULLEVÅL UT PÅ LANDET?”. Her skrives det blant annet ” “. ULLEVÅL UT PÅ LANDET? Nå ser det ut som om NATIONEN vil gi økt krutt til Senterpartiets DESENTRALISERINGSBØLGE. Bondepartiets gamle organ synes å mene det er på høy tid at man også bør tenke på å flytte Oslo-sykehusene ut av trange bygater og ut i naturens sentrale knutepunkter...

Kommentar til: Regjeringen oppretter 19 nye «helsefelleskap»

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Regjeringen oppretter 19 nye «helsefelleskap»”. Her skrives det blant annet ” Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) underskriver onsdag ettermiddag en avtale med KS-styreleder Gunn Marit Helgesen, tidligere Kommunenes sentralforbund, om å opprette 19 «helsefellesskap» i Norge.”. HJELPER DETTE DA, ERNA...

Kommentar til: Barnevernsdirektør om de ansatte i barnevernet: – Kompetansen er ikke god nok

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Barnevernsdirektør om de ansatte i barnevernet: – Kompetansen er ikke god nok”. Her skrives det blant annet ” En ny rapport anbefaler at 80 prosent av de ansatte i barnevernstjenestene skal ha utdannelse på masternivå innen ti år. Alle må ta obligatorisk eksamen i jus.”. BYRÅKRATI-KARUSELLENS EVIGE SNURR Det er selvsagt bra at...

HØIES siste store PASIENT-SVIK

H

Høies siste byråkrati-bombe er – for å si det rett ut – både kø-drivende og pasient-fiendtlig. Det viser tydelig at det knapt finnes grenser for hva Høyres helseminister kan godta av finurlige forslag fra sitt embetsverk. Fastlegene har for lengst protestert mot helseministerens tiltagende byråkratiserings-iver uten at Høie har gitt helsebyråkratene smekk og bedt dem stanse «tyveriet» av...

Kommentar til: Konkurranse og profitt er bra i møte med eldrebølgen

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Konkurranse og profitt er bra i møte med eldrebølgen”. Her skrives det blant annet ” Private er avhengig av at kunden er fornøyd. Å gi innbyggerne best mulig tjenester er det som må stå i sentrum, ikke ideologi eller frykt for konkurranse og profitt.”. VELFERDS-MIX bedre enn MONOPOL Det må være lov å tjene penger på å levere...

Konkurranse om både pendlere og pasienter?

K
(Illustrasjon: SJ)

Norge har lenge vært i en slags planøkonomisk «hengemyr».  Når det nå endelig åpnes for konkurranse om det statlige togtilbudet som har frustrert pendlere i årevis, er det også på tide å tenke på konkurranse for vår siste store planøkonomiske og gigant-byråkratiserte sektor – nemlig helsevesenet. NSB har hatt monopol på å kjøre tog i Norge i alle år. Men nå er det slutt. Det aller siste desperate...

Nye HELSE-milliarder rett ut av vinduet?

N
Arne Bjørnberg PhD, direktør for Health Consumer Powerhouse.

Helse-Midt-Norge vil nå satse 2,7 milliarder på en elektroniskhelseplattform som Danmark allerede har skrinlagt. I følge den svenske professor og helseguru, Arne Bjørnberg, bør Norge også droppe denne dyre løsningen og heller sende sin nye digitaliseringsminister på studietur til Makedonia og Serbia.  Der har de innført et enkelt integrasjonssystem med elektronisk pasientjournal til en brøkdel av...

Nytt Oslo-sykehus til halve prisen

N
BEDRE OG BILLIGERE: Ekspertgruppen som 8. april la frem sin rapport om nytt Oslo-sykehus til halve prisen for forslaget til Helse Sør-Øst.

Helseminister Bent Høie kan spare 23 milliarder kroner ved å droppe Helse Sør-Østs gigantprosjekt på Gaustad og gå for det fornuftbaserte, bærekraftige og pasientvennlige alternativet «Parksykehuset Ullevål». Det er egentlig ikke til å tro at helseministeren kan komme til å kaste over 20 milliarder kroner rett ut av vinduet etter en helt vanvittig helsepolitisk planprosess i et demokrati tuftet...

Kan Lise og Lene fri oss fra helsebyråkratiet?

K
Kan Lise og Lene redde Helse-Norge?

I løpet av ett år klarte Lise og Lene å starte Helsepartiet. Deres fremste mål er at pasientene ikke lenger skal ofres på byråkratiets alter.  De vil fjerne dagens byråkratiske foretaksmodell. Skremmer dette byråkratene eller er det andre grunner til at de nå har «observatører» på Helsepartiets debattmøter? I løpet av sine to år har Helsepartiet med leder Lise Askvik og nestleder Lene Haug i...

Hvem bygger vi sykehus for?

H
PENGESLUK: Gigantsykehuset på Gaustad med høyblokker møter massiv motstand

Det planlegges og bygges kjempedyre gigantsykehus over en lav sko. Men hvorfor sløse med pengene på denne måten når moderne teknologi for lengst har gjort det mulig å behandle de fleste pasientene poliklinisk eller dagkirurgisk til en langt lavere kostnad utenfor sykehus?    Etter all den turbulensen vi har hatt om bygging av nye sykehus her i landet, er det på tide å spørre hvem vi bygger...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier