Vinner VESTRE over ERNA med NRK´s hjelp?

V

Kan Aps nye helseminister og fabrikk-eier, Jan Christian Vestre, få vekk helsekøene?  Vestre´s strategi er «Ventetidsløftet» og bedre «styringsverktøy» til de regionale helseforetakene og fagforeningene.  «Same prosedure as every year, James?» Hjelper det da, Jan Christian? Erna vil det anderledes! Hun vil øremerke mere penger til private og la folk velge selv.  Kanskje på tide å åpne folkets egen offentlige helseforsikring FOLKETRYGDEN for folket?  Hva med å gjøre noe så enkelt som å skifte fra utgifts- til inntektsbudsjett på offentlige sykehus, herr helseminister? Dette ble prøvd med hell i Sverige på 1990-tallet.

Ap´helseminister, Jan Christian Vestre, vil kutte helsekøene med det han kaller «Ventetidsløfte».

Redaktør Anne Beth Moslet   www.helsekøen.no

NRKs DAGSNYTT 18 sendingen mandag 24. juni 2024 var en selsom NRK-opplevelse. Den lysblå heldekkende TV-teksten strålte mot oss under hele sendingen med Høyre´s budskap.              «Høyre: øremerk penger til privat helsevesen».              Dette budskapet dominerte med programlederens behendig assistanse – ikke uventet – debatten mellom Ap´s helseminister, Jan Christian Vestre, og Høyre´s leder, Erna Solberg..

Denne politiske GENI-STREK fra NRK, gjorde at budskapet med fokus på «PENGER til PRIVATE» fanget seerne´s interesse.  Vestre benyttet denne NRK-vrien for alt den var verdt. Han spilte sin rolle som Arbeiderpartiets fremmadstormende «Wonder-boy» som en fyrrig kalv på årets første vårslepp. 

Vestre´s geniale VENTETIDSLØFTE arrangert i velvillig samarbeid med både fagforeningene og de regionale helseforetakene, står kan hende så sterkt utad at selveste ERNA kan få problemer med sitt lille politiske høyre-grep om å øremerke penger til kjøp av private helsetjenester. Erna´s Høyre-utspill om å la pasientene få velge i stedet for å la det nok en gang være opp til de regionale helseforetakene, kan kanskje overbevise flere velgere? Men mange vil nok forhåpentlig mene at avskaffelsen av helsekøene trenger et helt nytt styringssystem med en reell konkurranse mellom private og offentlige tilbydere?

Så spørsmålet er om ikke ERNA må markere sitt politiske budskap med noe mere gjennomtenkt langsiktighet?

Vestre møtte – rappkjeftet som han er – et hvert forslag fra ERNA, godt sekunderte av NRKs programleder. Han tenkte dessuten så raskt at han knapt skjønte Erna´s forslag om å bruke ledig kapasitet i private helsetilbud til å ta vekk køene i stedet for å betale i dyre domme for å utvide kapasiteten som allerede er sprengt på offentlige sykehus. 

Vestre´s svar var – på noen korte innpust – at han ikke var i mot private tilbydere. Han presterte imidlertid si at ingen hadde kjøpt mere helsetjenester fra private enn hans forgjenger, Ingvild Kjerkhol. Men Vestre´s trumfkort – kom på utpusten. Det var hans avtale – eller store PLAN – med fagforbundene om et felles «ventetidsløfte» for å få ned ventetiden de neste to år. Det blir spennende tider før VALGET i 2025!

Sykehusene  fikk to milliarder kroner på årets statsbudsjett.  Men hvor mange helsekroner utvidet arbeidstid, lengre åpningstider osv i offentlige sykehus vil koste, er det knapt noen som vet? Det største problemet med dagens offentlige sykehus – eller rettere sagt – vårt sosialistiske / planøkonomiske helsemonopol, er det foreløpig ingen som har gitt noe konstruktivt svar på?  Heller ikke Høyre ellers FrP foreslår noe så uvant i vår hjemlige helsedebatt at konkurranse mellom offentlige og private tilbydere kunne være et alternativ slik det var antydninger til på 1980-tallet.

Høyre´s leder, Erna Solberg, vil øke bruken av private helsetjeneste og la folk velge selv.

Regjeringsskifter har egentlig ikke hatt noen særlig betydning hverken for helsekøenes omfang eller den årlige løsningen med etterbetaling av de årlige underskudd som i år er to milliarder kroner. For å ta med det siste kø-regnskapet for ERNA og VESTRE var de siste venteliste-tallene over 218 000 i helsekø da STØRE tok over etter ERNA i 2021, mens de har passert  250 000 pasienter etter Vestre´s første helseminister-periode.

 Forventningene til AP´s tidligere næringsminister, arvtager og eier av en stor møbelfabrikk på Vestlandet, var vel kanskje at han hadde mere kunnskap om det å drive en bedrift enn sin helsepolitiske forgjenger? Men kanskje dette ikke stemmer? Kan hende Vestre´s sans for den vestlandske gründerånd aldri var til stede eller ble svekket. Etter at hans arvede møbelfabrikk – etter det jeg forstår – fikk over 78 millioner fra det offentlige da han selv var næringsminister? Jeg vet heller ikke i i hvilken grad Vestre selv har drevet sin egen fabrikk effektivt og lønnsomt.

 Men uansett finnes det et sunt økonomisk styringsprinsipp som har vært kjent i tusener av år som også kan benyttes for styring av offentlige sykehus:

«Den som produserer mye til lav kostnad, klarer seg bra.  Den som produserer lite til høy kostnad, får problemer.»

Kan hende burde Arbeiderpartiets helseminister, Jan Christian Vestre, ta mål av seg til å bli landets første helseminister som instruerer sitt embetsverk til å styre det norske helsevesen etter dette sunne økonomiske styrings-prinsippet i stedet for å påføre norsk helsevesen økte kostnader?

 Dette styringssystemet er prøvet med suksess i Sverige og er referert i et av mine mange intervjuer i min tid som redaktør i tidsskriftet LEGEKUNSTEN.  Det er meg bekjent ikke diskutert her hjemme og derfor aktuelt å bringe til torgs.  Ikke minst fordi vår tids media i stadig mindre grad er interessert i alternative løsninger til vår altoverskyggende sosialdemokratiske eller egentlig sosialistiske ideologi som dessverre preger et land som mere enn noen sinne lukker seg inne i sin egen lille boble.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier