Arkivjuli 2024

Ventetids-løftet nok en Byråkrati-Bombe?

V

Norge har hatt økende helsekøer helt siden 1970-tallet. Til tross for at våre menneskelige og teknologiske ressurser har muliggjort effektive helsepolitiske løsninger, har ingen  regjeringer så langt gjennomført substansielle endringer i vår kø-skapende helsemodell. Blir helseminister, Jan Christian Vestre, den som lanserer nok en byråkratisk «pasient-garanti» til ingen nytte? Redaktør Anne Beth...

Vinner VESTRE valget med VENTETIDSLØFTE?

V

Det er liten tvil om at Stortingsvalget 2025 vil dreie seg om kampen mot de lange helsekøene. Kan en gammel pensjonist som meg, driste seg til å gi vår helseminister noen gode råd i så måte? Ja. Etter å ha lest den tysk-norske forfatter Ingrid Strümke´s inspirerende nye bok «ENDELIG GAMMEL» og etter selv å ha skrevet om helsepolitiske løsninger i tidsskriftet Legekunsten i en mannsalder,  tror...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier