Arkivjuni 2014

Direktørens sykehusdrøm eller pasientenes behov?

D
Faksimile VG 10.06.2014

Helseminister Bent Høie kan ikke lenger bare utsette alle avgjørelser om organiseringen av fremtidens spesialisthelsetjeneste. Tiden er inne for å fatte en beslutning om en ny fordeling av spesialistleger i og utenfor sykehus. Fem alternative prosjektplaner for et nytt gigantsykehus i Oslo sendes ut på åpen høring 1.juli. Prislappen er i følge VG (10.6) på mellom 35,6 og 41,3 milliarder kroner...

Telefonen ”nyoppdaget” ved Ringerike sykehus

T
Faksimile Ringerikes Blad

Det er bra at kreftpasientene får time raskt ved Ringerike sykehus. Men at det går an å bruke ”direkte-telefon” mellom fastlege og sykehus ved alvorlige sykdommer. burde være selvsagt og ikke et prosjekt som ”piloteres”. I følge Ringerike Blad den 22. mai tar det nå kun 48 timer etter at fastlegen har fått mistanke om kreft, til pasienten har fått time ved Ringerike sykehus. Dermed ligger...

Vi trenger ”heltidsspesialisten”

V
Produktivitetskommisjonen

Hovedproblemet i spesialist-helsetjenesten er skjevfordelingen mellom spesialister i og utenfor sykehus.  Vi trenger en ny helsemodell basert på færre sykehusspesialister og flere ”heltidsspesialister” i moderne praksisklinikker som kan gi oss en køfri leveranse av polikliniske og dagkirurgiske spesialist-helsetjenester. Legeforeningens president, Hege Gjessing, viderefører myten om legemangel i...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier