Harald Stanghelle hyller Carl I Hagen

H
Den både lovpriste og utskjelte norske topp-politiker, Carl I Hagen.

Når nestor i norsk samfunnsdebatt, Harald Stanghelle, nå åpent hyller Norges kanskje mest utskjelte og lovpriste norske politiker i vår tid, Carl I Hagen, på hans 80-års-dag, er det tid for refleksjoner for hele den norske pressen.

Redaktør Anne Beth Moslet : www.helsekøen.no

Journalist og forfatter, Harald Stanghelle, er en kjent og respektert kommentator i norsk samfunnsdebatt gjennom mange ti-år. Det har knapt vært en viktig samfunns-begivenhet hverken hjemme eller ute som ikke er kommentert i ord eller tale av denne så kjente og kjært-klingende vestlands-røst. 

Det er noe undrende reflektert over hans ytringer som gjør at mange av oss blir bergtatt.  Men i politiske debatter har han nok ikke vært mest kjent for å støtte opp om FrP og Carl I Hagen?

Det er derfor noe friskt, frigjort og etterklokt fornufts-ærlig Stanghelle fremsetter i sin kommentarartikkel i Aftenposten søndag 5.5.2024 med overskriften : «Carl I Hagen en suksess-historie» som skrives uten etterfølgende spørsmålstegn. 

Stanghelle benytter imidlertid sin sedvanlige elegante og velkjente historiske grep når han slår fast at: 

Først nå – som Stortingets eldste representant og 50 år etter at han første gang møtte der, har han sluttet å savne seg selv. Da er vel tiden inne for at vi andre begynner å savne ham.

Dersom dette er et ærlig råd fra Stanghelle til alle lesere i Aftenposten, er det i sannhet en politisk milepel i norsk presse-historie.

Dette har jeg grunn til å glede meg over. Jeg kan med ærefrykt og stolthet minnes mine to år som første kvinnelige nestleder i  FrP (1985-87) hvor jeg fikk anledning til å oppleve et nært og godt samarbeid med partileder, Carl I Hagen.  Jeg savner hans politiske talent og tilstedeværelse i norsk politikk.  Jeg mener Norge fortsatt kan dra nytte av hans kloke og fornuftsbaserte refleksjoner.  

Kanskje nettopp nå – mere enn noen gang.

Kirurg Trygve Kase har erfaringer fra både offentlig sykehus, privat klinikker og avtalepraksis.

Da tenker jeg ikke minst på utviklingen i norsk helsepolitikk.  Den har den kirurgiske ortoped og tidligere sykehuslege, avtalespesialist og leder av Ringvoll-klinikken,Trygve Kase,  så reflektert skrevet om i Dagens Medisin (8.5.2024) med overskriften: 

«Helspolitiske ledere og regjeringer har sviktet oss i 20 år».  

Her beskriver Trygve Kase den problematiske utviklingen i norsk helsevesen som jeg selv har skrevet mye om både som politisk redaktør i Morgenbladet (1988-93) og i tidsskriftet LEGEKUNSTEN (1993-2010).

Stanghelle´s HAGEN-HYLLEST kan forhåpentligvis være et vennlig spark til den «innbitte» presse-motstand mot å kutte den gordiske helse-knuten som Trygve Kase med sin helsepolitiske erfaring har kjent på kroppen i hele sitt yrkesaktive liv som legespesialist. Ved åpningen av Kase´s private «Ringvoll-klinikk» i Østfold i 2001, var Ap-statsråd, Tore Tønne, hjertelig tilstede stede og ønsket ham lykke til.

Arbeiderpartiets helseminister i Jens Stoltenbergs første regjering, fikk imidlertid aldri tid til å gjennomføre sine visjoner om et «Kø-FRITT helsevesen». Norsk presse – inklusive Stanghelle –  må egentlig ta på seg mye av skylden for at norsk helsepolitikk er blitt så ensrettet uansett regjering´s sammensetning. Styringen av helsevesenet er i løpet av de siste 20 årene mere eller mindre umerkelig blitt overtatt av Forvaltningen (Embetsverk/ Byråkrati).

Dette kan jeg selv best forklare ved å vise til resultatet av den siste store Helsereformen «Statlig overtagelse av Spesialisthelsetjenesten» som ble fremmet av helseminister Tore Tønne i 2001 på vegne av Stoltenberg-regjeringen. Målet var å bli kvitt «helsekøene».  Det motsatte har skjedd. Tallet på antall private helseforsikringer øker dramatisk også med arbeidsgiveres støtte, fordi bedrifter ikke lenger har råd til å la ansatte være «gisler» i forvaltningen´s / regjeringer´s helsekøer.

Helseminister Tore Tønne slår i bordet og sier «Dette er en sak for ØKO-KRIM»

Sannheten er at intensjonene til statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Tore Tønne´s visjoner om å få vekk helsekøene ble «sabotert» av en «forvaltning» som snarere brukte pengene til økt administrasjon i stedet for en mer human og effektiv behandling av pasienter. Helseminister Tore Tønne sa klart fra – som jeg tidligere har nevnt i flere artikler, at «Helsekøene må bort innen ett år!  Dersom dette ikke skjer – er det en sak for Økokrim.» (Sintef-seminar i Oslo den 4.12.2001).

Ingen andre journalister, meg bekjent, har sitert Tore Tønne´s oppsiktsvekkende uttalelse fra dette fullsatte SINTEF-SEMINARET.  Det er derfor på tide at norsk presse følger signalene fra sitt «presse-fyrtårn» fra de vestlandske klipper, Harald Stanghelle, og revurderer sin inngrodde politiske skepsis til en åpen og ærlig konkurranse i norsk helsevesen.  Støre-regjeringen kan ikke fortsette å møte utviklingen i helsevesenet med «bind for øynene» ved å fortsette utredningen om sine SV-inspirerte planer om å innføre «null profitt» for alle tjenester og varer levert til offentlig helsevesen samt et «felles pasientmottak» både innen psykiatri og somatikk.  

Tenk om vi skulle innføre en så byråkratisk modell  for levering av andre nødvendige varer og tjenester? Svaret vil ikke bare bli evigvarende køer som i helsevesenet. Det vil rett og slett bli magre kår for innbyggerne som vi kjenner fra andre land vi helst ikke vil sammenligne oss med.

Så la oss derfor være så frimodige at vi velsigner HARALD STANGELLES HYLLEST av CARL I HAGENS klare politiske budskap og sender en bønn til norsk presse om å kvitte seg med inngrodd eller overgrodd skepsis til en reell og åpen konkurranse om behandling av pasientene basert på våre demokratisk rettsstatsprinsipper overvåket og håndhevet av et våkent KONKURRANSETILSYN som opprettet sin egen «HELSEAVDELING» for nøyaktig 20 ÅR SIDEN. Hvordan går det mon tro med denne avdelingen som nå omfatter både MAT, HANDEL og HELSE?

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier