KategoriGjesteblogger

Gjesteblogger Arne Bjørnberg: Norge bør kopiere Nederlands helsemodell

G
Arne Bjørnberg PhD, direktør for Health Consumer Powerhouse.

I helsevesenet i Europa har man i over hundre år hatt bred erfaring og kompetanse med kjøp av helsetjenester fra private. Hvorfor dette er et problem i Sverige og Norge, skyldes nok dessverre en brist på kompetanse både hos politiske og offentlige myndigheter, skriver den svenske styreleder i Health Consumer Powerhouse, professor Arne Bjørnberg, som anbefaler finansieringsmodellen ”Bismarck”...

Gjesteblogger Arne Björnberg: Norge og Sverige på helsekø-toppen

G
Arne Bjørnberg PhD, direktør for Health Consumer Powerhouse.

Norge skårer meget bra på alle indikatorene på den europeiske helsekonsumer-indeksen (EHCI ) bortsett fra en kategori – nemlig ventetider. I følge EHCI-rapporten for 2014 skyldes helsekøene ikke mangel på penger eller personal, men en inngrodd tenkemåte som til dels preger sykehus-administratører og helseprofesjoner. Gjesteblogger: Arne Bjørnberg Ph D, direktør for Health Consumer Powerhouse og...

Gjesteblogger øyelege Truls Disen: Civitanotat reiser viktig debatt om spesialisthelsetjenesten

G
Truls Disen, grunnlegger av Bergen Øyelegesenter og tidligere leder for Øyelegeforeningen.

Gjesteblogg av øyelege Truls Disen, tidligere leder av Bergen Øyelegesenter og leder i Norsk Øyelegeforening i 1985-87 Etter å ha lest Civita’s notat som omhandler både avtalespesialistene og sykehuslegenes plass i spesialisthelsetjenesten samt overlege Ingeborg Lund Grønnings kommentarer til dagens situasjon for øyelegene, da spesielt på sykehus, synes jeg det er riktig å komme med følgende...

Gjesteblogger øyelege Ingeborg Lund Grønning: Store utfordringer i øyefaget

G
Ingeborg Lund Grønning, overlege øyeavdelingen i Moss, Sykehuset Østfold (Foto: Sykehuset Østfold)

Gjesteblogg av Ingeborg Lund Grønning, overlege ved øyeavdelingen i Moss, Sykehuset Østfold Jeg vil takke Civita for å ta opp et veldig viktig tema i sitt notat nr 8 2015 ”Avtalespesialistene i helsevesenet” om hvordan vi klokest skal benytte helseressursene slik at pasientene får best mulig behandling. Jeg vil med dette gjerne få gi min kommentar til de store utfordringene i øyefaget. Øyefaget...

Gjesteblogger: Positive signaler fra Bent Høie og Helse Sør-Øst

G
Øyelege og kommunepolitiker Arne O. Ellingsson (Foto: PSL)

I februar mottok alle avtalespesialister i HSØ et brev fra administrasjonen undertegnet av viseadm.direktør Steinar Martinsen og direktør Alice Beathe Andersgard, med kopi til sykehusene. I brevet vises det til styrets behandling av handlingsplanen for avtalespesialistene. Styret understreker at avtalespesialistene er en integrert del av RHF sitt «sørge for»-ansvar, at avtalespeialistene er en...

Gjesteblogger barnelege Torgeir Haugen: Tragisk barnedødsfall skyldes vanvittige styringssystemer

G
Helgestengning vakte protester lenge før det tragiske dødsfallet forrige helg (Faksimile VG)

En barneavdeling helgestenges for å spare 4 millioner årlig på en budsjettpost. Men hvor mye ekstrautgifter man ville få ved blant annet å transportere syke barn med helikopter til andre sykehus i helgene, ble det tydeligvis ikke regnet på. Det tilhørte en annen budsjettpost. Tragedien fra Kristiansund sykehus går direkte inn i hovedproblemet med norsk helsetjeneste. Styrings-, kontroll-, og...

Rasering av lokalsykehus bærer galt av sted!

R
Kongsberg Sykehus (Wikimedia Commons)

Gjesteinnlegg av Liv Engebretsen, sykepleier ved Kongsberg sykehus. «Antall senger i norske sykehus er halvert siden 1980.» «Alt i 2001 vurderte Statens helsetilsyn sengemangel som årsak til overbelegg. De konkluderte med at det var underkapasitet i norske sykehus.» Begge disse sitatene er hentet fra en kronikk i Sykepleien, 27/2-14, skrevet av leder for HTA, Torgeir B.Wyller, med flere. Faktisk...

Gjesteblogger Hudlege Jürgen Funk: Ingen lys i tunnelen etter regjeringsskiftet

G
Hudlege Jürgen Funk

Helseminister Bent Høie har sviktet mange pasienter ved ikke å innfri sitt mangeårige løfte om å satse mer på spesialister utenfor sykehus. Når han nå heller ikke har gitt noen positive signaler om flere avtalespesialister i statsbudsjettet for 2015, vet velgerne generelt og Høyrevelgerne spesielt ikke lenger hva de skal tro. Det er mange som forventet at det skulle bli økt satsing på...

Gjesteblogger Arne O. Ellingsson: Pasientene kan bli vinnerne

G
Arne O. Ellingsson (Øyelege og avtalespesialist)

Med bedre organisering av øyeavdelingene ville Sykehuset Innlandet kuttet ventelistene med mange måneder, skriver Arne O. Ellingsson (Øyelege og avtalespesialist) i denne kronikken, gjengitt i Østlendingen 17.09.14. Publisert med samtykke av Arne O. Ellingsson. Sykehuset Innlandet (SI) har siden sykehusreformen i 2002 utmerket seg og blitt landskjent. Ikke for sine gode pasienttilbud, men for sin...

Gjesteblogger Trygve Kase: En glipp å ikke bygge avtalespesialistene inn i FBV

G
Avtalespesialist Trygve Kase (Foto: Ringvoll Klinikken)

Trygve Kase, avtalespesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin, styremedlem ved Ringvoll Klinikken og tidligere landslagslege i fotball,  kommenterer høringsnotatet om Solberg-regjeringens nye helsereform “Fritt Behandlingsvalg” (FBV) som ble presentert 15. juni med høringsfrist i september. Han tar til orde for å koordinere prisene i FBV og Normaltariffen og å vurdere...

Gjesteblogger Truls Disen: Regjeringens løfte om «handlekraft og nye ideer» lar vente på seg

G
Truls Disen, grunnlegger av Bergen Øyelegesenter og tidligere leder for Øyelegeforeningen.

Grunnlegger av Bergen Øyelegesenter og tidligere leder for Øyelegeforeningen skriver her om utviklingen, utfordringene og mulighetene innen øyefaget. Nå må helseministeren komme på banen og utnytte det potensiale som er tilstede hos avtalespesialistene. Her kan øyelegene vise vei, skriver øyelege Truls Disen. I 1970-årene var privat spesialistpraksis i legekretser sett på “annenrangs”...

Vil ikke ha mobbe-ministere

V
Norge har en politisk ledelse, med statsminister og helseminister spesielt, som mobber ærlige arbeidsfolk, skriver Trygve Kase. Faksimile VG 07.07.2013

Gjesteblogger Trygve Kase, avtalespesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin og tidligere landslagslege i fotball, reagerer sterkt på at ledende regjeringsmedlemmer gang på gang gjentar at privat helsevesen sitter med sugerør ned i statskassa: “Norge har en politisk ledelse, med statsminister og helseminister spesielt, som mobber ærlige arbeidsfolk”: Vi skal oppføre oss...

Helsevesenet i Norge trenger radikal nytenkning

H
Gjesteblogger Bente Stein Mathisen

Gjesteblogger Bente Stein Mathisen (Stortingskandidat for Akershus Høyre) skriver at Helsevesenet i Norge trenger en radikal nytenkning: “Alle gode krefter må settes inn for å gjøre det et helsevesen er til for: Rask og god behandling av alle syke mennesker”. Nylig fikk en bekjent av meg problemer med balansen. Han fikk anfall. Klarte ikke å stå på beina. Ble engstelig for fremtiden...

Helsevesenet kan lære av logistikkens metoder

H
Illustrasjonsfoto. Dersom sykehusene halverer «omstillingstiden» på operasjonsstuen ved å benytte samme logistikk som i industrien, kan det spares enorme beløp.

Gjesteblogger Tor Otto Fougner (Sivilingeniør PDC, MA Consult AS) mener helsevesenet kan lære mye av logistikkens metoder. Planlegging av produksjon krever kompetanse og egnede systemer. Dersom sykehusene halverer «omstillingstiden» på operasjonsstuen ved å benytte samme logistikk som i industrien, kan det spares enorme beløp. Siden jeg avsluttet min studie i maskin og økonomi ved universitetet i...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier