Mandel-KØENE kan KNEKKES (før jul)

M

Helsekøene ved ØNH-avdelingen på Haukeland Universitetssykehus har avslørt kø-problematikken. Det finnes ingen ØNH-leger i offentlig avtalepraksis som tar unna mandel-køene? HVORFOR? Jo, Staten ved de REGIONALE HELSEFORETAKENE kniper deres operasjons-takster.  

Redaktør: Anne Beth Moslet – www.helsekøen.no

Tom Ferdinand (5 år) ventet i over ett år på en mandeloperasjon ved Haukeland Universitetssykehus. (Bergensavisen 4.3.2024). Forklaringene på at køene på øre-nese-hals-avdelingen på Haukeland har hopet seg opp, er i følge avdelingsoverlege, Ingvild Engesæther, at det ikke lenger finnes «private aktører» som utfører slike operasjoner utenfor sykehuset hverken i Bergen eller Hordaland. I følge Helse Norge er det nå 46-112 ukers ventetid på mandel-operasjoner, hvorav halvparten er barn.

«Forklaringen på at det ikke finnes ØNH-leger som opererer mandler utenfor sykehuset, skyldes rett og slett at ingen av de offentlig finansierte avtalespesialister, får regningssvarende takster for denne operasjonen, sier avtalespesialist i ØNH og overlege ved Fana Medisinske Senter i Bergen, Stein Helge Glad Nordahl.

Kan du fortelle hva litt om bakgrunnen for de dårlige takstene?

«Grunnen er ganske enkel den at takstene til landets offentlig finansierte avtalespesialister fastsettes i årlige forhandlinger mellom Legeforeningen og Staten og der har ikke operasjonstakstene fulgt prisveksten».

«Forhandlingene om den såkalte Normaltariffen starter ut fra en årlig felles pott fra Staten som skal deles mellom takster til både Fastlegene og Avtalespesialistene. Men fordi disse forhandlingene egentlig er lønnsforhandlinger, har det ikke vært særlig rom for å øke kirurgi-takster (K-takster) for avtalespesialister i takt med de økte driftskostnadene forårsaket av den teknologiske utviklingen.

Ved innføringen av de første Kirurgi-takstene for avtalespesialister i 1999, ble det angitt at de først og fremst bør innføres for inngrep hvor det er lange ventelister. Din kommentar?

«Ja,  dette ville selvsagt være fornuftig og bidra til å kutte køene. Ut fra hensynet til våre pasienter som nå venter på ønh-operasjoner, ville jeg håpe at vi vil kunne få regningssvarende takster for mandel-operasjoner.

Du sitter jo i styret for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) som representerer avtalespesialistene sammen med Legeforeningen i takstforhandlingene hvor det er flere operasjonstakster som ikke er regningssvarende? Hva tenker du om det?

«Det som på sikt kunne ha løst løst problemet med de lange ventetidene til de polikliniske og dagkirurgiske operasjonene i hele landet, uten å få et todelt helsevesen, ville nettopp være å åpne for flere offentlige finansierte avtalespesialister med regningssvarende kirurgi-takster.»

«Slik situasjonen er nå, vil jeg i tillegg si at kø-problemene på mange måter også skyldes at det er en for stor skjevdeling mellom spesialister på offentlige sykehus og i offentlig finansiert avtalepraksis. Fra 1998 til 2022 økte antall offentlige avtalespesialister (somatikk) fra 717 til 773, mens antall offentlige sykehusleger økte fra 7 695 til 19 429.»

Prisforskjeller for ØNH-operasjoner mellom offentlige sykehus og avtalespesialister (Kilde: Helsedirektoratet og DR.med. Glad Nordahl

Hva med kostnadene? Ville det være rimeligere for samfunnet å bruke avtalespesialister?

«Ja, her kan staten spare penger.  Regnestykket viser at offentlig finansierte avtalespesialister (inklusive somatikk og psykiatri) utfører i alt 22 prosent av all den offentlige polikliniske behandlingen til bare 2 (to) prosent av den samlede kostnaden for hele spesialisthelsetjenesten. 

Dette viser at avtalespesialister er meget effektive og kan bistå det offentlige helsevesenet på en måte som er til hjelp for pasientene og ventekøene i tillegg il å være samfunnsøkonomisk svært lønnsomt.»

Dagens regjering har i Nasjonal Helse- og samhandlingsplan foreslått en overføring av finansieringsansvaret fra FOLKETRYGDEN til de regionale helseforetakene (RHF). Hvordan ser du på det?

«Dette vil være svært uheldig fordi det vil medføre – eller snarere forsterke – det vi kan kalle «Bukken og Havresekken». Da vil RHF-ene kunne styre pengesekken direkte. De vil kunne velge å bruke sykehusenes egne spesialister fremfor avtalespesialister i selvstendig praksis utenfor sykehusene selv om disse er både rimeligere og raskere, sier Glad Nordahl som også er professor og underviser på universitetet i Bergen.

 

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier