Arkivjuni 2024

Vinner VESTRE over ERNA med NRK´s hjelp?

V

Kan Aps nye helseminister og fabrikk-eier, Jan Christian Vestre, få vekk helsekøene?  Vestre´s strategi er «Ventetidsløftet» og bedre «styringsverktøy» til de regionale helseforetakene og fagforeningene.  «Same prosedure as every year, James?» Hjelper det da, Jan Christian? Erna vil det anderledes! Hun vil øremerke mere penger til private og la folk velge selv.  Kanskje på tide å åpne folkets...

Burde Legeforeningen lytte til Charlotte?

B

Det hadde vært spennende å vite hva den nåværende Legepresidenten, Anne-Karin Rime, egentlig synes om muligheten for å gi den norsk helsemodellen en skikkelig «diagnose»  basert på fakta slik Charlotte Haug etterlyste på Legeforeningens landsstyremøte allerede i 1997? Den gangen ble Charlotte møtt med unison taushet.  Er Legeforeningen – en generasjon senere – endelig rede til å lytte...

Sosialdemokratiet´s skandaløse barnevern ved veis ende?

S

Når foreldre frataes sitt barn uten å få vite hvorfor eller hvor barnet har vært skjult de siste ni årene og deres klagerett er nektet dem uten lovhjemmel, er det vel på tide å granske utviklingen av den norske velferdstaten med empirisk forskning slik svenske akademikere gjorde med Sveriges Sosialstat allerede på 1990-tallet? Redaktør Anne Beth Moslet  www.helsekøen.no Lovbrudd og misbruk i...

Er vi alle sosialdemokrater?

E

Hvor mye skal staten eie og byråkratiet forvalte og hva skal være våre rettmessig krav til forvaltning av egen inntekt og eiendom?  Med andre ord hvor stor skal statskassen bli og hvorledes skal våre folkevalgte styre slik at folk flest kan leve av egen innsats? Regjeringenes mål kan vel neppe være at stadig flere skal havne i helsekø eller på NAV slik trenden har vært i hele vårt århundre...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier