NORMAL-TARIFFEN knekket KØ-KODEN

N

Det går mot vår og årlige forhandlinger mellom Legeforeningen og Staten om blant annet operasjonstakster for offentlige avtalespesialister.  Vil «Byråkrati-Bukkene» slippe nye K-takster ut av sekken for å få flere kirurger ut i avtalepraksis?

Anne Beth Moslet: Redaktør i www.helsekøen.no

Det stunder igjen mot den årlige forhandlingen mellom Staten og Legeforeningen om Normaltariffen som egentlig er lønnsforhandlinger for allmennleger og avtalespesialister.  De aller fleste nordmenn vet ikke at disse forhandlingene også dreier seg om å få plass flere moderne operasjonstakster for avtalespesialister så de kan avhjelpe de økende ventelister – særlig innen ortopedisk kirurgi. Nå og ikke minst i årene fremover, kan slike kirurgi-takster bety både økonomiske innsparinger for samfunnet og bedre tilgjengelighet for polikliniske og dagkirurgiske operasjoner i hele landet.  

I våre offentlige sykehus utføres et stort antall operasjoner for lengst poliklinisk eller dagkirurgisk. Men dette gjøres bare i et meget begrenset antall i offentlig finansiert avtalepraksis. Hverken borgerlige eller sosialistiske regjeringer har tatt tak i denne enorme «kapasitets-buffer».  Selv ikke Solberg-regjeringen som hadde satsing på avtalespesialister med i sin regjeringserklæring, fikk dette til. Fortsatt ligger denne muligheten på stengrunn.

BUKKEN OG HAVRESEKKEN

Men hvorfor strandet en slik fornuftig og rasjonell helsepolitikk mot regjeringens vilje? Ville det ikke ha vært ønskelig med kortere ventetid for poliklinisk og dagkirurgiske operasjoner? Mye tyder på at andre enn helseministeren, fortsatt trekker i trådene.  Det snakkes om «bukken og havre-sekken». Man ser offentlige helse-milliarder sløses bort og RHF-topper fortsette reisen i byråkrati-karusellen? Hvor lenge kan dette vare?

Når det gjelder forhandlingene om Normaltariffen er byråkratiets rolle ikke like tydelig som eksempelvis i den skandaløse Helseplattformen i milliardklassen til Helse Midt Norge (RHF). Men det er liten tvil om at sentrale helsebyråkrater følger Statens forhandlinger om Normaltariffen med argusøyne og sikrer lukrative operasjons-inntekter til Statens sykehus ved å opprettholde en eksepsjonell stor skjevdeling mellom antall stillinger for «egne» offentlige sykehusleger og offentlig finansierte avtalespesialister i praksis utenfor sykehus. 

SKJEVFORDELING

Antall avtalespesialister har nærmest stått stille i flere tiår.  Fra 1998-2022 økte antall offentlige sykehusleger fra 7 695 til 19 429 mens antall avtalespesialister med offentlig refusjon økte fra 717 til 773 (somatikk). Dette betyr at antall avtalespesialister i denne perioden økte med bare 40 stillinger, mens offentlige sykehusleger økte med hele 11 734 stillinger. 

Til tross for denne store økningen i sykehusspesialister, er helsekøene mere eller mindre uendret ikke minst innen kirurgiske fag. Offentlig statistikk fra 2015 viser at det var i alt 158 581 pasienter som ventet innen kirurgi-fagene;  ortopedi (35 890), gynekologi (34 289), øre-nese-hals (25 645), hjertesykdommer (18 942)  fordøyelsessykdommer (16 947), øyesykdommer (14 189) og urologi (12 679). 

Hvor mange pasienter som venter i kirurgiske fag i dag, vet jeg ikke. Men i min forrige artikkel på bloggen www.helsekøen.no med overskriften «Kan Støre ha lært noe av Strøm-Erichsen?» refererte jeg til et oppslag fra VG 11.2.2024 om Martine (21 år) som måtte vente i over to år på en enkel dagkirurgisk mandel-operasjon på Haukeland Universitetssykehus. 

YRKESFORBUD

Slik bør vi ikke ha det i et av verdens rikeste land med en legedekning nær verdenstoppen, men milelangt fra optimal fordeling mellom offentlige spesialister i sykehus og avtalepraksis.  Det er faktisk helt absurd at Norge ikke for lengst har fått en langt bedre fordeling av legespesialister mellom offentlige sykehus og offentlig spesialistpraksis. Det er egentlig verre enn som så.  

Det at våre fire regionale helseforetakene (RHF-ene): Helse Øst, Sør, Midt og Nord som styrer hele spesialisthelsetjenesten i landet vårt, ikke har sørget for at offentlige avtalespesialister har muligheter til å bruke hele sin spesialistutdanning (inkludert kirurgisk kompetanse), skyldes først og fremst noe så enkelt som at Normaltariffen anno 2024 mangler moderne kirurgi-takster.  Dette kan neppe være en fornuftig løsning hverken sett med pasientenes, skattebetalernes, forvaltningens, stortingets eller regjeringens øyne.

Så lenge vi ikke har noe annet finansieringssystem for avtalespesialistene enn Normaltariffen, må den åpne for at landets godkjente spesialister bør kunne få bruke hele sin utdanningskapasitet i offentlig spesialistpraksis som på offentlige sykehus.  Den skjevdelingen RHF-ene nå tviholder på, er overhode ikke hensiktsmessig. Det nærmer seg rett og slett et slags «yrkesforbud» for deler av landets legespesialist-kull. 

HISTORISK K-TAKST

For å vise hvilken operasjons-kapasitet Norge går glipp av med en slik byråkratisk RHF-styring av takstene i Normaltariffen, vil jeg ta med en av de meget få kirurgi-takst-justeringer som er blitt innført i Normaltariffen i moderne tid.

I 1999 fikk lederen av Stortingets helse- og sosialkomite, John Alvheim (FrP), Stortingsflertallet med seg på en enestående politisk snu-operasjonen.  Daværende helseminister, Dagfinn Høybråten (KrF) med statsminister Kjell Magne Bondevik i spissen, vedtok denne historiske «K-taksten» i Normaltariffen.  

Resultatet ble at operasjons-kapasiteten for grå-stær (katarakt-kirurgi) i Norge økte betydelig fordi avtalespesialistene i øyefaget i hele landet fikk regningssvarende takster.  Fra 1999 – 2005 økte de sin operasjonskapasitet fra  4 760 – 18 573, mens øyespesialisten på offentlige sykehus i samme periode opererte omtrent i tempo som før dog med en liten økning fra 20 746 – 21 966 i løpet av fem år. Dette taler sitt tydelige språk. Køene forsvant. Innføringen av den historiske K-taksten var grunnen.

Det finnes ingen anledning til at denne pasient-vennlige og økonomisk fordelaktige omfordelingen av spesialist-ressursene i offentlig helsevesen ikke burde vise veien videre og føre til flere takst-endringer i Normaltariffen. 

Sannheten er at K-taksten knekket Kø-koden.  Finnes det noe politisk parti som tar opp tråden?

 

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier