Kunne Støre ha lært noe av Strøm-Eriksen?

K

«Dere er meget effektive og vi skal bruke dere mer», sa helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen da hun avsluttet sitt aller første besøk som statsråd i en offentlig avtalepraksis med 4 ønh-leger i Oslo for 24 år siden.

Av: Anne Beth Moslet : Redaktør: www.helsekøen.no

Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen

Etter en avtale med tidsskriftet Legekunsten, ønsket den tidligere forsvarsminister og nybakte helseminister (2009-2012), Anne-Grethe Strøm Erichsen, en omvisning på Oslo Øre-Nese-Hals klinikk på Majorstuen i Oslo i februar 2010, drevet av de fire ØHN-spesialistene med offentlige refusjonsavtaler; Oscar Løvdal, Torleif Stien, Harald Rieber og Fridtjof Walseth. Bakgrunnen var at statsråden ville se hvordan spesialister utenfor offentlige sykehus organiserer og driver effektiv spesialistpraksis og bidrar til å reduserer helsekøene.

 

Helseminister Strøm-Erichsen og Øhn-lege Oscar Løvdal på Oslo øre-nese-hals klinikk

Svaret var mellom 10-15 alt avhengig av hvilke operasjoner det dreide seg om. De kunne selvsagt bare utføre de operasjonene de fikk regningssvarende takster for i Normaltariffen, da som nå. De utførte tonsellektomier (mandler), adenotomier og dren, men skulle gjerne ha gjort flere inngrep innen nese-bihule-kirurgi. De fortalte Strøm-Erichsen at de ønsket seg ISF-finansiering for poliklinikk og dagkirurgi som sine kollegaer på sykehusene. Forslaget om Innsats-Styrt-Finansiering (ISF) var den gangen på trappene, men er fortsatt politisk kontroversielt – uansett regjering – og ikke effektuert enda – 24 år senere. 

Den politiske  motstanden mot modernisering og økning av antall kirurgitakster for avtalespesialistene, er kanskje en av de viktigste hindringer eller bremseklossen for effektiviseringen av poliklinisk og dagkirurgiske behandling. Dette medfører økte ventetider og unødvendige helsekøer for poliklinisk dagkirurgi som på grunn av medisinske teknologiske fremskritt for lengst kan gjøres utenfor sykehus. Sannheten er at nærmere 90 prosent av spesialisthelsetjenesten nå kan utføres utenfor sykehus og dermed bidra til avlasting av de offentlige sykehusene som Haukeland Universitetssykehus – som VG nylig publiserte (11.2.24) har lange køer for en enkel mandel-operasjon.  Hovedgrunnen til at mandel-operasjoner ikke lenger utføres i avtalepraksis er at refusjonstakstene for dette inngrepet i «Normaltariffen» ikke er oppjustert og derfor ikke lenger dekker utgiftene til denne operasjonen.

Men tilbake til den meget tiltalende og aktive helseministeren fra Bergen, Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Etter sitt meget vellykkede praksis-besøk på «Oslo ØNH-klinikk» var hun tydeligvis interessert i å ta Arbeiderpartiet med på en politisk kursendring da hun avsluttet sitt aller første besøk som statsråd i en avtalepraksis. Hun sa rett ut at hun hadde lært en masse og roste dem for å være meget effektive. Hun var rett og slett imponert over klinikkens profesjonelle driftsform og avsluttet med å sende et tydelig politisk signal ved å si at:  «Vi vil bruke dere mer». 

Men slik gikk det dessverre ikke.

Helseminister Støre

Da Jonas Gahr Støre tok over helseminister-jobben etter Strøm-Erichsen i 2012, glemte han kanskje å be henne gi ham gode råd på veien i den jobben han overtok. Det er heller ikke trolig at den nye helseminister og tidligere utenriksminister interesserte seg særlig for å finne ut hvordan han kunne redusere helsekøene?  Han fikk således ikke høre om hennes erfaringer fra blant annet dette besøket hos de fire effektive avtalespesialistene på Majorstua.

VG: 22.2.2024  Martine ventet over 2 år på en mandel-operasjon på Haukeland sykehus

Det er dessverre også tvilsomt om den nåværende statsminister, Jonas Gahr Støre, eller hans helseminister Ingvild Kjerkhol vil gjøre noe aktivt for å redusere de lange helsekøene som fortsatt eksisterer slik oppslaget i VG nylig fortjenestefullt avslørte hvor 21 år gamle Martine i Bergen måtte vente i over to (2) år før hun fikk  operert mandlene. I et av verdens rikeste land hvor vi har flere legespesialister enn kanskje noe annet land, skjer dette på et av landets største sykehus.

Overlege Ingvild Engesæter på Øre-nese-halsavdelingen på Haukeland Universitetssykehus fortalte i VG-oppslaget (22.2.2024) at de arbeider med å redusere ventetiden og forklarte at de lange  ventelistene for fjerning av mandler delvis skyldes at «det ikke lenger er noen aktører som gjør denne operasjonen på fast basis i Bergen/Hordaland.» Jeg regner med at «aktører» her betyr ØNH-leger med avtalepraksis i likhet med dem som helseminister Strøm-Erichsen besøkte i Oslo for 24 år siden og ønsket seg flere av.

Skandale

Sannheten eller snarere skandalen er at avtalespesialister i øre-nese-hals-klinikker ikke lenger får regningssvarende takster for mandeloperasjoner.  Staten med de regionale helseforetakene i spissen har ikke vært villig til å øke disse takstene i de årlige tariff-forhandlingene med Legeforeningen. De har heller ikke vært villig til å øke antall avtalespesialister utenfor sykehus i forhold til antall sykehusleger.  Tall fra SSB (2015 til 2022) viser at antall avtalespesialister  – innen somatiske fag – bare har steget med svakt fra 733  til 773 , mens sykehusspesialister har økt fra 12 037 til 14 837 i samme periode.  Det sier seg selv at dersom Arbeiderpartiet hadde lyttet til Strøm-Erichsen og eventuelt bare doblet antall avtalespesialister i de spesialitetene  med de lengste køene og gitt regningssvarende kirurgi-takster, så hadde dette vært en politisk genistrek.  Det hadde vært en helt unik politisk snuoperasjon for å kutte de årelange og endeløse helsekøene. 

Dersom dette hadde skjedd så ville det faktisk ha vært en kvinnelig Ap-minister fra Bergen som hadde startet en modernisering av spesialisthelsetjenesten som kunne kunne ha knekket «køkoden» i offentlig helsevesen her i landet en gang for alle ved å utnytte spesialist-kompetansen i offentlig finansierte avtalepraksis på en bedre måte.  Dette ble det dessverre ikke noe av den gangen. Det har dessverre heller ikke skjedd endringer i denne helsepolitikken siden regjeringsskifte i 2013.

Statsminister Erna Solberg

To perioder med statsminister Erna Solberg (2013-21) ga heller ikke noen banebrytende endringer i norsk spesialisthelsetjeneste ved å øke antall avtalespesialister eller innføre flere K-takster slik, Stortingsrepresentant og leder av Helse- og sosialkomiteen, John Alvheim (FrP), klarte under Bondevik-regjeringen i 1999.  Da fikk innførte helseminister Høybråten landets første K-takst for avtalespesialister i øye-kirurgi (grå stær – katarakt-operasjoner). Kataraktkøene forsvant.  

Professor emeritus, øyelege Henry Aasved ført selv statistikken. Sykehuslegene som var engstelige for å tape katarakt-operasjoner – fortsatte med samme produksjons-volum, mens avtalespesialistene kuttet køene fordi de hadde fått regningssvarende operasjons-takster. Legekunsten fulgte denne gledelige utviklingen og publiserte resulatene.

John Alvheim, beviste den gangen at empati, kunnskap og handlekraft kan gjøre en forskjell. Han fikk fjernet kataraktkøene.  Hvem som blir den/de neste til å iverksette tiltak for å redusere de uverdige helsekøene pasientene fortsatt opplever her i landet, vet jeg ikke.  Men det jeg vet, er at det må både vilje, kunnskap og tålmodighet til å gjøre endringer innen den enormt uoversiktlig og byråkratisk forvaltningen som i de senere tiår har overtatt de fleste politiske styringsingsinstrumentene i helsevesenet.

Det aller siste eksempelet på dette er – som jeg nylig har skrevet om – er Helseplattformen innført av Helsebyråkratiet «Helse Midt Norge». Denne elektroniske Helseplattformen også kalt «HelsaMi» er  for lengst en skandale både for pasienter og ansatte på St Olavs Hospital i Trondheim som både Statens Helsetilsyn og Riksrevisjonen har dømt nord og ned uten at helseministeren tar affære.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier