Ullevål sykehus og RIKS-KAOS

U
Arkitekt Tor Ingolf Winsnes, Redd Ullevål sykehus.

Sykehusarkitekt gjennom 40 år og medlem av «Redd Ullevål Sykehus», Tor Ingolf Winsnes, holdt en appell på Aksjon for «Helheten i Helse-Norge» utenfor Stortinget den 18. januar 2024.  Her utdyper han til slutt det uholdbare HELSE-KAOS den påbegynte klattbyggingen av Rikshospitalet og nedleggelsen av Ullevål vil påføre landets totale helsetilbud.

Av: Anne Beth Moslet

Redaktør. www.helsekøen.no 

«Oslo trenger et stort, moderne regionsykehus med et komplett akuttmottak for sterkt skadde pasienter. I dag har Ullevål sykehus dette ansvaret for Østlandet i tillegg til å være «bakvakt» for resten av landet, nettopp fordi sykehuset er stort nok til å kunne yte all nødvendig behandling på ett sted, sa Tor Winsnes i sin appell utenfor Stortinget.

«Få andre sykehus i landet dekker en befolkning stor nok til at dette er mulig. For vår egen trygghet, må tjenesten styrkes fremover, ikke fordeles på flere sykehus og svekkes. Dødsfall og mangelfull behandling blir lett konsekvensen om sterkt skadde pasienter må sendes rundt mellom sykehusene.»

«Men det er dessverre akkurat dette sykehusplanen for Oslo legger opp til ved å utvide Rikshospitalet, bygge nytt på Aker og nedlegge Ullevål. Sykehusene blir for små når tomtene er for små. Når Ullevål Sykehus som har en tomtekapasitet større enn de øvrige sykehusene i Oslo til sammen, selges, har norsk helsevesen forspilt den eneste muligheten vi har til å opprettholde og utvikle vårt verdensledende akuttmottak sentralt plassert i landets tettest befolkete område.»

«Stans utbyggingen og ødeleggelsen av Rikshospitalet, utvid og bygg nytt på Ullevål. Det sikrer befolkningen trygghet både i de lange byggeperiodene og i all fremtid. Planen sparer også utallige milliarder sammenliknet med den elendige planen for Rikshospitalet. Penger som heller kan brukes til nødvendig behandling og investering. Det ser mørkt ut, raseringen av Rikshospitalet er i gang, men det er ikke for sent å snu, sa Tor Winsnes som i dette intervjuet nedenfor utdyper situasjonen:

Rikshospitalet er en KATASTROFE!

  • Folk som ser Rikshospitalet i dag tror knapt sine egne øyne,  når de ser at det bygges brakker (2000 kvadratmeter) på taket av det nåværende sykehuset for midlertidige kontorer og poliklinikker, sier Tor Winsnes og forklarer at dette er første trinn av ombyggingen som skal frigjøre plass for intern forflytning av sykehusfunksjoner for at en vesentlig del av dagens sykehus skal kunne rives for å gi plass til nybyggene.
  • Men hva skjer etter denne første byggefasen?
  • Første fase varer frem til 2031-32 og Helse Sør-Øst RHF har allerede økonomiske problemer med den videre utbyggingen inntil de kan selge Ullevål Sykehus tomten. Problemet er at Rikshospitalet går fra å være et landsdekkende spesialsykehus til å bli en blanding av lokal-, akutt- og regionsykehus. Vi mister Ullevål sykehus sentrale  akutt-funksjoner som nå skal fordeles mellom Rikshospitalet og Aker sykehus slik at beredskapen blir satt langt tilbake. Samtidig skal psykiatrien flyttes fra det grønne og helsefremmende Gaustad sykehus til en trang lokalisering i skrenten ned mot Sinsenkrysset.
  • Dette er en total katastrofe. Rikshospitalet blir som vi har visst hele tiden, et misfoster av et sykehus på en alt for liten tomt og salget av Ullevål topper katastrofe-prosjektet som ingen egentlig aner konsekvensen av, sier Winsnes og håper i det lengste at Redd Ullevål vinner frem med sin anke mot statens omregulering av Gaustad sykehusområde for utbyggingen av Rikshospitalet.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier