Intet ideologisk «ryddearbeid» i Konkurransetilsynet?

I
NY SATSING: KTs første helsekonferanse: FV: Lasse Friedstrøm (KT), Knut Brekke (SNF), Harald Guldsten (PSL), Signa Pape (KS), Knut Eggum Johansen (KT), Carol Propper (UK), Vidar Oma Steine (HD), Steinar Stokke og Svein Jacobsen (SB). Bergen  2. juni 2004.

Konkurransetilsynet (KT) åpnet sin helseavdeling med brask og bram i Bergen i 2004 med sterk fokus på økt kostnadseffektivitet gjennom konkurranse.  Nå er helse-avdelingen utvidet til å omfatte «Mat, Handel og Helse» og Rådgiver i avdelingen, Per-Martin Jensen, uttaler at «vi har lite kunnskap om hvordan vi kan påvirke konkurransen i spesialisthelsetjenesten. Generelt sett er situasjonen i enkelte markeder naturlig nok bestemt politisk og dette vil kunne påvirke hvorvidt tilsynet ønsker å benytte sin kapasitet på å gjøre undersøkelser i disse markedene.»

Redaktør Anne Beth Moslet: www.helsekøen.no

«Konkurransetilsynet er nå delvis etablert i Bergen og vi skal utvide vårt arbeidsområde til å omfatte helsesektoren. Den nye konkurranseloven har særlig fokus på forbrukernes interesse og det er spesiell grunn til å se på helsesektoren, sa daværende KT-direktør, Knut Eggum Johansen, da han åpnet tilsynets første helsekonferanse i Bergen 2. juni 2004 med følgende tittel: 

«Effektiv ressursbruk i helsesektoren – er konkurranse svaret?» 

Konkurransedirektør, Eggum Johansen, fikk sterk støtte fra daværende ekspedisjonssjef, Vidar Oma Steine, som også var tilstede på denne historisk helsekonferansen:

Ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine var også med i arbeidet med Tore Tønne´s helsereform

«Vi melder oss på som deltagere i denne prosessen som Konkurransetilsynet nå setter i gang, sa ekspedisjonssjef i Helsedepartementet, Vidar Oma Steine, som også var med på å utvikle den tidligere helseminister fra Arbeiderpartiet, Tore Tønne´s, helsereform med statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten.

«Det er viktig å ordne seg slik at helsesektoren er kostnadseffektiv og at konkurranse er en del av systemet. Noen rynker kanskje på pannen ved ordet konkurranse, men her er det behov for ideologisk ryddearbeid. Det frie sykehusvalg begynner nå å bety noe.»

«De regionale helseforetakene (RHF-ene) har en nøkkelrolle. Nesten alle pengene går til RHF-ene og de står helt fritt om de vil bruke egne helseforetak (sykehus) eller private.  Denne arbeidsdelingen bør vurderes ut fra hva som er mest kostnadseffektivt,» sa ekspedisjonssjef, Vidar Oma Steine, og stilte spørsmål ved om man bør ha et klarere skille mellom bestiller og utfører for i større grad å kunne bruke konkurranse for å finne frem til de mest kostnadseffektive tjenesteprodusentene.

20 ÅR SENERE

Det er nå gått tyve (20) år siden Konkurransetilsynet (KT) åpnet sin helse-avdeling i Bergen. I mellomtiden er helsesektoren blitt en del av KT-avdelingen som omfatter både: «Mat, handel og helse». Dette betyr etter alle solemerker at helsesektoren ikke lenger har samme fokus på målet om effektiv ressursbruk innen helsesektoren som under konkurransedirektør, Knut Eggum Johansen (1999-2011). 

Siden år 2021 er økonom Per-Martin Jensen Rådgiver i KT’s avdeling for “Mat, Handel og Helse” og vi har stilt ham noen spørsmål om hvordan utviklingen har vært med de tidligere ambisjonene om å få en mere effektiv bruk av spesialisthelsetjenesten som var særlig i fokus da helseavdelingen ble etablert i 2004.

Eksempelvis er RFHenes innkjøp av tjenester fra avtalespesialister, spesielt innen kirurgi,  et område hvor mer effektiv bruk av de offentlige felles ressurser innen spesialisthelsetjenesten kan oppnås.  I hvilken grad har KT vært opptatt av å følge opp denne type problemstilling? 

-KT har ikke opparbeidet seg kunnskap om hvordan man skulle kunne fremme konkurranseutsetting innenfor dette spesifikke området. Generelt sett er noen monopol politisk villet, men spesifikt når det gjelder markedet som omfatter de offentlig finansierte avtalespesialistene har det ikke vært meldt inn noen saker til Konkurransetilsynet i de siste årene, sier Per-Martin Jensen.

Men skal ikke KT fremme konkurranse for å sikre effektiv ressursbruk også innen både private og offentlige sykehus inklusive offentlig finansierte avtalespesialister?

«Jo, vi skal fremme effektiv ressursbruk, men vi kjenner ikke til hvordan alle markeder fungerer og har lite kunnskap om avtalespesialistene som er en del av den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten.»

«Poenget er at det er ikke slik at vi kan aktivt tilegne oss kunnskaper om markeder vi ikke jobber med i en konkret sak. Dette gjelder også markedet som omfatter de offentlig finansierte avtalespesialistene.»

Hva omfatter mandatet til Konkurransetilsynet?

«Våre ressurser går særlig med til å passe på at konkurranseloven blir overholdt innen lovens tre paragrafer: §10, §11 og § 16. De omfatter:

§ 10: «Forbud mot samarbeid mellom foretak.»

§ 11: «Forbud mot å utnytte dominerende stilling i et marked». 

§ 16: «Kontroll med foretakssammenslutninger».

«Vi kan snakke om dette og ressursbruk generelt, men ikke innen markeder vi enda ikke har tilegnet oss spesielle kunnskaper om. KT er interessert i å utøve en forskjell basert på konkrete problemstillinger og konkurransebegrensninger, men med det kunnskapsgrunnlaget vi har nå, kan vi ikke uttale oss om hvor godt eller mindre godt markedet mellom RHFene og avtalespesialistene fungerer i dag», avslutter Per-Martin Jensen.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier