Helseplattformen til en brøkdel av prisen?

H

HELSEPLATTFORMEN til Helse Midt Norge har økt fra 2,8 til 6,4 milliarder?  Er dette byråkratisk sløsing eller dårlig økonomistyring? I Arendalsuka i 2020 ble det presentert en E-helse-plattform for hele Norge til 28 millioner EURO.

Kunne vi ha spart 6 milliarder?

Av: Anne Beth Moslet  Redaktør:www.helsekøen.no

Pris for den elektroniske helseplattformen PINGA på Arendalsuka 2020

Bekymringer og protester fra leger og sykepleiere i hele HELSE-NORGE har preget mediabildet i mange måneder etter at Helse Midt Norge introduserte sin skandaløse digitale Helseplattform og egen portal «HelsaMi» på landets 4. største sykehus, St Olavs Hospital, i Trondheim. 

Det hele kan best beskrives som en surrealistisk iscenesatt parodi på et byråkratisk «milliard-sluk» i norsk politisk virkelighet anno 2024.  Hvordan kan vår regjering styre et offentlig helsevesen hvor ingen må stå til ansvar for resultater av feilslåtte milliardinvesteringer eller si stopp når det hele fører galt avsted? Helseministeren sier nå at det blir for dyrt å snu. Monn det?

Kjerkhol husker kanskje ikke den siste e-helse-skandalen, AKSON, som var planlagt installert i hele  landet i 2020 for den nette sum av 22 milliarder kroner med ferdigstillelse i 2040. Den ble gudskjelov skrinlagt og sjefen for e-direktoratet, Christine Bergland, byttet stilling.

Hadde Ingvild Kjerkhol fulgt med i timen, kunne hun også ha visst at det ble introdusert en elektronisk helseplattform for hele landet av Helsepartiet i Arendalsuken i 2020. Der ble det presentert og streamet en rimelig og enkel integrert IT-løsning fra det australske selskapet, SORSIX, til 28 millioner EURO installert i hele Norge i løpet av seks måneder. 

Denne løsningen ble solgt til de fattige kommunistlandene i tidligere Jugoslavia, Nord Makedonia i 2013 (MojDoktor) og Serbia i 2018 (MojTermin). Jeg skrev selv en artikkel om dette i Klassekampen den 2.2.2021 med overskrift: «Ta en tur til Skopje». Denne henstillingen var tiltenkt E-direktør Berglands etterfølger.  Men han dro neppe til hovedstaden i Nord Makedonia.

I følge den svenske sjefen for «European Health Consumer Index», Arne Bjørnberg,  som blant annet var rådgiver for den unge dynamiske helseministeren i Nord Makedonia, Nicolai Todorov, fulgte utviklingen i ulike Index-parameter som behandling og tilgjengelighet i det europeiske helsevesen i 15 år, kunne fortelle at Nord Makedonia var på listetoppen for tilgjengelighet allerede i 2014.

Så hvorfor lytter nå ikke helseminister Kjerkhol til de mange bekymringene og protest-aksjonene som har tatt til orde for at Helseplattformen må skrinlegges. Hun burde også vite at Helsetilsynet skrev – allerede i april i fjor – at Helseplattformen truer pasientsikkerheten og Riksrevisjonen bekreftet  at den heller ikke fungerer som den skal for leger og sykepleiere.  

Kan en Ap-regjering som mister velgere som aldri før ved å «skatte-jage» landets største jobbskapere ut av landet, nå lukke øynene for enda en politisk missære ved at Helse Midt Norge nå tvinger sykehusene i Helse Møre og Romsdal til å innføre den samme fatale Helseplattformen som i Trøndelag, for å redde sin egen økonomi ved å inndra Møre og Romsdals andel av regningen for en rådyr og ubrukelig helseplattform?

Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig uttalt at regjeringen vil bruke mere penger på helse. Det kan være vel og bra, men først og fremst burde han nå være opptatt av å hindre det byråkratiske milliard-sløsning som det i Helse Midt Norge.  

1 kommentar

 

  • Det offentliges milliard sløseri her føyer seg inn i samme milliard sløserier i NAV (Trygdeetaten), Politiet og Forsvaret sine IT prosjekter som ikke kunne gjennomføres og derfor til slutt endte i ingenting. Som alltid er de ansvarlige «like blide».

Av Anne Beth Moslet

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier