Lene ventet i 10 ÅR på en nese-bihule-operasjon

L

 

Småbarnsmor, Lene Tufto Vonheim fra BergenTobarnsmor, Lene Tufto Vonheim (31år) fra Bergen, trodde blindt på vårt offentlige helsevesen. Men det skulle gå ti år før hun fikk den nødvendige hjelpen for sine smerter fra hun første gang ble henvist av fastlegen til en øre-nese-hals-lege i 2014. I løpet av disse ti årene fikk hun åtte CT-undersøkelser av nese-bihulene, inklusive fire besøk på Haukeland Universitetssykehus hvor hun fikk en beskjæring av nese-muslinger i 2021 uten å bli kvitt plagene av tette bihuler. I februar 2024 var Lene fullstendig nedbrutt og hadde mistet all sin tro på offentlige sykehus. Hennes redning ble å ta i mot privat helseforsikring gjennom jobben. Men hva med alle de som ikke har råd til privat helseforsikring?

Anne Beth Moslet: Redaktør av www.helsekøen.no

Lene (31 år) var plaget av tette bihuler i mange år. Hun er en av stadig flere nordmenn som har opplevd en kanossagang inn og ut av offentlig sykehus uten å bli trodd om sine plager eller ha fått den behandlingen hun egentlig trengte.  Lene´s sykehistorie er lang, men den bør fortelles fordi Lene er en av mange som hadde klokkertro på vårt offentlige helsevesen, men ble sviktet.

Lene gikk til fastlegen med sine nese-bihule-plager allerede i 2014 og ble henviste til en øre-nese-hals-spesialist i Bergen. Det at hun måtte vente et halv års tid på en time hos spesialist, var ingen overraskelse for Lene. Selv om hun visste at hun kunne benytte privat helseforsikringen gjennom jobben, tenkte hun aldri på at dette var et alternativ for henne. Hun trodde på fortellingen om at Norge hadde «verdens beste helsevesen».

INTET HJALP

Lene fulgte først rådene hun fikk av en øre-nese-hals-lege i Bergen om å bruke antibiotika for å helbrede en bihulebetennelse. Senere i sykdomsforløpet ble hun anbefalt medisinsk behandling med både nesedråper, antibiotika og til og med allergimedisiner til tross for at hun hverken var allergisk eller hadde astma. Lene ble også henvist til øre-nese-hals-avdelingen på Haukeland Universitetssykehus hvor hun ble operert for nese-muslinger (beskjæres) den 9. mai 2019. 

Lene forteller at hun var inn og ut av Haukeland sykehus tre ganger etter denne operasjon hvorav en konsultasjon pr telefon grunnet koronaen. Men hun hadde fortsatt plager og hennes fastlege henviste henne igjen til Haukeland to ganger fordi smertene ikke ga seg. Men Lene fikk de samme svarene fra øre-nese-hals-legene på Haukeland begge gangene om at de ikke så noen grunn til hennes plager. Dette til tross for at de hadde rekvirert CT av bihulene.

Siste gang hun forlot ØNH-avdelingen på Haukeland i 2021, brast hun i gråt da hun fikk beskjed om at hun måtte slutte å drikke rødvin, spise sjokolade og heller gå til nevrolog med sine plager. 

BLE FORTVILET

«Jeg ble fortvilet over ikke å bli trodd. Jeg gikk ned i kjelleren. Jeg måtte samle krefter. Jeg begynte å lese dagboken min fra de siste årenes notater om min sykehistorie. Her hadde jeg blant annet hadde loggført at «Jeg er helt tett, får ikke puste og så kommer migrene eller oppkast».  Jeg bestemte meg da endelig for at slik hverken ville eller kunne jeg lenger ha det. Dermed tok jeg min beslutning om å bruke den private helse-forsikringen jeg hadde gjennom jobben.»

«Jeg innså at jeg burde ha valgt dette for lenge siden. Så da jeg endelig bestemte meg, fikk jeg raskt time, gjennom forsikringsselskapet Vertikal Helse, som hadde avtale med Fana Medisinske Senter. Der ble jeg operert av øre-nese-hals-lege, Stein Helge Glad Nordahl, den 26. februar 2024. 

Operasjonen som tok ca en halv time, gikk veldig bra. Jeg følte at trykket i hodet, som jeg hadde gått med i flere år, endelig lettet,» sier to-barns-moren, Lene Tufto Vonheim, som bare få dager etter en vellykket nese-bihule-operasjon, var glad og lettet for at hun endelig slipper smertene og ubehaget hun har levd med i flere år.

Nese-bihule-kirurg og overlege ved Fana Medisinske Senter, Stein Helge Glad Nordahl, hadde før operasjonen beroliget Lene med at CT-bildene han rekvirerte fra Unilabs, viste helt tydelig hvorfor Lene hadde sine plager.  Hennes bihuler var helt tette (se bildet) og Glad Nordahl så med en gang at medisinsk behandling ikke ville hjelpe.  En nese-bihule-operasjon var den eneste løsningen.

Bihulene er helt tette (grå) og CT viser kronisk bihulebetennelse (svart flekk : viser lite luft)!

PRIVAT OPERASJON

Overlege Glad Nordahl vil gjerne understreke at han har et godt faglig samarbeid med Haukeland Universitetssykehus. Men at han er meget bekymret for at de offentlige ventekøene øker drastisk og åpner for et todelt helsevesen der de med helseforsikring og god privat økonomi kan få hjelp, mens resten må vente. Han mener at man i helse Norge burde samarbeide mellom offentlig og privat sektor for å få ned køene.

 Han sier også at han er positiv til de nye signalene fra helseminister, Ingvild Kjerkhol, som ved sin presentasjon av  «Nasjonal helse- og samhandlings-plan»  den 2. mars i år,  sa at målet med den nye  planen nettopp er «å sikre en sterk faglig utvikling i en felles helsetjeneste for å få ned ventetiden for pasientene».

Glad Nordahl håper også at helseminister Kjerkhol i forbindelse med behandlingen av den nye planen, vil ta opp igjen det forslaget hun var med å fremme i Stortinget blant annet sammen med Senterpartiet (den 11.2.2021) mens hun satt i opposisjon, som het: «»Stortinget ber regjeringen sørge for tiltak som kan bidra til økt bruk av avtalespesialister og informere Stortinget på egnet vis.»

Dette spørsmålet ble ikke besvart av Solberg-regjeringen før den gikk av samme år. Så derfor ber Glad Nordahl, som også gjennom mange år i avtalepraksis, vet hvilken mulighet som finnes for å få ned ventelistene ved å satse på flere avtalespesialister, om at helseminister Kjerkhol selv gjør noe med det spørsmålet den forrige helseministeren ikke rakk å svare på.

Nå kan. med andre ord, helseminister Kjerkhol selv sørge for at Ap-SP-regjeringen legger til rette for at flere «vanlige folk» sikres «nær-spesialist» ved å opprette flere stillinger for avtalespesialister med regningssvarende takster. Dette gjelder ikke minst de spesialiteter hvor helsekøene er lengst, som innen øre-nese-hals-faget. 

Med en slik ny ordning hadde Lene ikke bare sluppet de lange ventelistene, men hun hadde også kunnet velge ett av to alternativer innen det offentlig finansiert helsevesen.

 

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier