Helsevesenet i Norge trenger radikal nytenkning

Gjesteblogger Bente Stein Mathisen

Gjesteblogger Bente Stein Mathisen

Gjesteblogger Bente Stein Mathisen (Stortingskandidat for Akershus Høyre) skriver at Helsevesenet i Norge trenger en radikal nytenkning: «Alle gode krefter må settes inn for å gjøre det et helsevesen er til for: Rask og god behandling av alle syke mennesker».

Nylig fikk en bekjent av meg problemer med balansen. Han fikk anfall. Klarte ikke å stå på beina. Ble engstelig for fremtiden. Hva med jobb? Fritidsaktiviteter?

Hos fastlegen ble min venn sykemeldt og fikk henvisning til øre-nese-hals-spesialist. Der kunne han få time tre måneder senere. Han hadde gått inn på privat helseforsikring for et år siden og kontaktet sitt forsikringsselskap. Uka etter trakk han kølapp på Aleris Sykehus og Medisinsk senter i Oslo. Undersøkelsen av balansenerven var grundig. Halvannen uke senere hadde han gjennomført MR, vært til konsultasjon, fått balanseøvelser, henvisning til fysioterapeut og blitt friskmeldt – under en måned etter besøket hos fastlegen.

Tre måneders venting

Hva hadde skjedd hvis min venn ikke hadde hatt privat helseforsikring?

I september hadde han vært hos øre-nese-hals-spesialist. I desember ville han sannsynligvis fått MR-undersøkelse. Jeg har hørt at det for øyeblikket er over tre måneders ventetid på denne tjenesten. I februar – 7-8 måneder etter møtet med fastlegen – hadde han kanskje vært inne til konsultasjon og fått konklusjonen.

Slutt med fjellturer

Hva hadde disse månedene i usikkerhet gjort med min venn?

Han hadde vendt seg til å gå sykemeldt. Blitt dus med tanken at livet blir radikalt endret. Tenkt at jobben han hadde, ikke lenger ville være hans. Fryktet at det var slutt med bilkjøring, fjellturer, hardt arbeid i hagen. ”Kostnadene” for min venn hadde vært store.

Hva hadde disse 7-8 månedene kostet samfunnet? Rundt en halv million i lønnsutbetaling til vikar.

Betale seg fram i køen

Min venns erfaring viser at dagens helsekøer er dyre – både for enkeltpersoner og for samfunnet. Den viser også at norsk helsevesen har ledig kapasitet. Og du kan betale deg fram i køen – ved lovlig, privat forsikring. Det må være nedslående for dagens regjering å se nettopp det. Ved å hindre private aktører i å ta seg av flere pasienter, skaper de selv det klasseskillet de påstår å være imot. Har du råd, betaler du deg til rask behandling.

Radikal nytenkning

Helsevesenet i Norge trenger en radikal nytenkning. Alle gode krefter må settes inn for å gjøre det et helsevesen er til for: Rask og god behandling av alle syke mennesker. Høyre er sterkt imot at syke mennesker skal behandles forskjellig. Vi ønsker endringer som kan gi gode løsninger for flest mulig. For å få til det, må vi bruke den kapasiteten som er der: Offentlige og private aktører hånd i hånd.

(Innlegget stod i sin helhet på trykk i Budstikka 10.07.13. Gjengitt med tillatelse fra Bente Stein Mathisen)

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.