Så mange leger og så lange køer; et paradoks 
Her og Nå NRK P1 20.02.2013

Utdrag fra NRK P1 Her og Nå 20.02.2013.

NRK P1 Her og Nå 20.02.2013

NRK P1 Her og Nå 20.02.2013

Heidi Fagna intervjuer Anne Beth Moslet og Legeforenings visepresident Trond Egil Hanssen.

Anne Beth Moslet: «Det er et stort paradoks at vi har så mange leger og at vi har så lange køer.  Dette ble tatt opp i Legeforeningens eget landsstyremøte så langt tilbake som i 1997.  Den gangen ble det sagt at vi kunne klare oss med halvparten av antallet leger. Spørsmålet er hvordan vi best organiserer legene slik at de får behandle pasienter. Hvis vi har så mange leger, så burde vi absolutt ikke ha køer.»

Hør utdrag fra intervjuet her:

Utdrag NRK P1 Her og Nå 20.02.2013

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.