TagOslo Universitetssykehus

OUS saboterer regjeringens helsepolitikk om å bruke private sykehus

O
OUS benytter ikke eksisterende avtaler med private klinikker.

Helse Sør-Øst RHF har i år satt av 32 millioner kroner for at de offentlige sykehusene i regionen ved behov kan la sine ventelistepasienter opereres på private klinikker.  Men en snau måned før jul er bare ti prosent av «privatpotten» brukt.  Hvor lenge kan helseministeren akseptere at offentlige sykehus vinner kampen om pasientene ved å sabotere regjeringens helsepolitikk på denne måten? På...

Direktørens sykehusdrøm eller pasientenes behov?

D
Faksimile VG 10.06.2014

Helseminister Bent Høie kan ikke lenger bare utsette alle avgjørelser om organiseringen av fremtidens spesialisthelsetjeneste. Tiden er inne for å fatte en beslutning om en ny fordeling av spesialistleger i og utenfor sykehus. Fem alternative prosjektplaner for et nytt gigantsykehus i Oslo sendes ut på åpen høring 1.juli. Prislappen er i følge VG (10.6) på mellom 35,6 og 41,3 milliarder kroner...

Hvem bygger vi sykehusene for?
Innlegg Dagens Medisin nr. 9/2013

H
Hvem bygger vi sykehusene for? Faksimile Dagens Medisin nr. 9/2013

Artikkel av Anne Beth Moslet i Dagens Medisin nr. 9/2013 Med dagens enorme milliardsatsing på sykehusutbygging, burde vi kanskje minne om at medisinske nyvinninger for lengst har gjort det mulig å behandle de fleste sykdommer poliklinisk og at offentlig finansierte avtalespesialister i 2003 utførte 1,2 millioner polikliniske behandlinger for 1,1 milliarder. I følge Dagens Medisin (11. 4.2013) har...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier