Et dyrt slag i luften
Kronikk VG 17.06.13

E
Et dyrt slag i luften. Faksimile VG 17.06.13
Et dyrt slag i luften. Faksimile VG 17.06.13

Helseminister Jonas Gahr Støre prøver febrilsk å vise at han vil gjøre noe med helsekøene – koste nesten hva det koste vil. Hans siste forslag om å doble åpningstidene ved offentlige sykehus, er kanskje hans aller dyreste og minst gjennomførbare valgkamputspill så langt.

Uten å vise til noen som helst beregninger over hva det vil koste å forlenge – eller sogar doble – åpningstidene på sykehusene, ga Støre – siste uken i mai – landets fire helseregioner i oppdrag å legge til rette for utvidet åpningstid for planlagt og poliklinisk virksomhet.

For inneværende år har helseministeren allerede iverksatt tiltak som utvider sykehusenes åpningstid for planlagt virksomhet mellom 08.00 og 17.00.  Neste år er helseregionene bedt om å legge til rette for ytterligere utvidet åpningstid innenfor arbeidsmiljølovens rammer for dagarbeid mellom 06.00 og 21.00.

Det er uvisst om dette forslaget vil kunne få gjennomslag i drøftelsene med arbeidstaker-organisasjonene ved hovedtariff-forhandlingene våren 2014.  Men hvis den politiske viljen er til stede også etter Stortingsvalget i september, ligger det åpent for at deler av fellesformuen kan bli skuslet bort på dette håpløse eksperimentet.

Det blir dyrt

Det å øke åpningstidene vil bli kostbart ikke minst når det gjelder lønnsutgifter.  Dersom det skal hentes inn ekstra personelltimer fra de faste ansatte på offentlige sykehus, må det forhandles om ekstrabetaling.  Her er det ikke snakk om små summer. Dessuten vil det kunne komme i konflikt med arbeidsmiljøloven for alle med 100 % stillinger.  De vil kreve avspasering innen vanlig kjernetid.

Om sykehusene vil holde tjenesteplanene intakt og forskyve timer fra kjernetiden mellom 0800 – 1600, vil det stjele kapasitet fra denne kjernetiden. Man skal huske på at logistikken er designet for best mulig interaksjon mellom serviceenheter som røntgen og lab samt anestesi i denne kjernetiden.

Skal sykehusene øke operasjonsstuenes åpningstider må dessuten langt flere støttefunksjoner også øke personellkapasiteten i rene timer.  Spørsmålet er i det hele tatt om det er nok tilgjengelig helsepersonell.

Bedre alternativ

Når vi vet at dagens offentlige sykehusmodell ikke utnytter verken leger eller utstyr på en optimal måte, er det selvsagt fånyttes å forlenge åpningstiden for en slik lite effektiv og tungrodd organisasjonsmodell. Det ville være langt bedre å effektivisere dagens sykehusdrift og, fremfor alt, øke utnyttelsen av den langt mer effektive offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus som i dag er begrenset til 560 spesialistlegeårsverk.

Støres forslag omfatter utvidet åpningstid for både planlagt og poliklinisk virksomhet. Den polikliniske delen kan utføres langt rimeligere i offentlig finansiert spesialistpraksis utenfor sykehus. Det er derfor et paradoks at helseregionene konsekvent begrenser antall spesialister utenfor sykehus.

Det å øke kapasiteten i slik offentlig finansiert avtalepraksis, kunne kutte både kostnader og køer.  Dette kunne Støre gjøre med et pennestrøk.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier