Gjesteblogger: Positive signaler fra Bent Høie og Helse Sør-Øst

G
Øyelege og kommunepolitiker Arne O. Ellingsson (Foto: PSL)
Øyelege og kommunepolitiker Arne O. Ellingsson (Foto: PSL)

I februar mottok alle avtalespesialister i HSØ et brev fra administrasjonen undertegnet av viseadm.direktør Steinar Martinsen og direktør Alice Beathe Andersgard, med kopi til sykehusene. I brevet vises det til styrets behandling av handlingsplanen for avtalespesialistene.

Styret understreker at avtalespesialistene er en integrert del av RHF sitt «sørge for»-ansvar, at avtalespeialistene er en stor og vesentlig ressurs som står for 30% av regionens samlede polikliniske virksomhe, og at HSØ nå vil styrke tilbudet og øke tilgjengeligheten til avtalespeialister. I budsjettet for 2015 er det satt av midler til 11 nye hjemler!

Hovedbudskapet i brevet var en sterk oppfordring til avtalespesialistene og sykehusene om å samhandle og samarbeide for å ta ned ventelistene til poliklinikkene. Som avtalespesialist oppfattet jeg dette brevet som en stor anerkjennelse og oppmuntring.

Tynset-modellen

For et år siden meldte jeg til HSØ ønske om gradvis pensjonering og overdragelse av min hjemmel til ny øyelege i såkalt senioravtale. Jeg oppfordret HSØ til å lyse ut hjemmelen med utvidet profil til også å gjelde øyekirurgi.Det ønsket ble imøtekommet. I dag jobber jeg sammen med en erfaren overlege som nå forlater øyeavdelingen i Lillehammer, for å videreføre og utvide tilbudet på Tynset til pasientene fra Fjellregionen. Lokalsykehuset på Tynset møtte oss med hjertelig interesse og respekt da vi tok kontakt om leie av operasjonslokale. I løpet et par måneder var vi i gang faste operasjonsdager for ekstraokulær kirurgi på sykehuset. Utstyret er på plass for kataraktkirurgi som starter opp om to uker. En av våre sykepleiere ble ønsket velkommen og godt mottatt til å hospitere/assistere på øyeavdelingen i Elverum og Lillehammer som forberedelse til øyekirurgien i avtalepraksisen på Tynset.

Øyeavdelingen i Elverum-Lillehammer flyttet umiddelbart 100 pasienter fra sine lange ventelister til oss. Disse ventelistepasientene vil avtalepraksisen (Tynset Øyeklinikk) og sykehuset ta unna i løpet av et par måneder ved blant annet å legge inn noen operasjonsdager på lørdager. Fra høsten av vil Tynset Øyeklinikk tilby utredning og sprøytebehandling av pasienter med AMD, diabetes og venetromboser. Og øyeavdelingene i Innlandet og St.Olavs Hospital takker for bidraget!

Desentralisert spesialisthelsetjeneste

Tynset Nevrologiske Klinikk er å betrakte som en mønstergyldig avtalepraksis i nevrologi og nevrofysiologi på Tynset. Den tidligere overlegen fra Levanger sykehus stortrives i avtalepraksis som herre i selvstyrt og effektiv poliklinikk, verdsatt av fastleger og pasienter. I sine informasjonsskriv og beskrivelse av tilbudene som finnes, har Tynset sykehus også ført opp at HSØ har tilbud innenfor øyesykdommer og nevrologi i regi avtalespesialister med adresser og telefon.

Den 20.04. utlyste HSØ en ny hjemmel i gynekologi til Tynset. Sykehuset Innlandet har gått inn for hjemmelen og sykehuset på Tynset har allerede invitert til samarbeide om det er behov for operasjonslokale eller anestesiservice. Fastlegene jubler og fødestua håper på nærkontakt med gynekologen, som vi håper og tror vil søke seg til Tynset.
På Tynset leveres desentralisert spesialisthelsetjeneste til en befolkning på omkring 25.000 i samarbeid med lokalsykehuset preget av gjensidig respekt og med felles målsetning; tilbud og tilgjengelighet nær pasientene og reduserte ventelister! En modell for både by og distrikt? I alle fall i tråd med hva Legeforeningen og HSØ ønsker.

God blå-blå kursendring for avtalespesialistene

Med mange års erfaring som lokalpolitiker, PSL-tillitsvalgt og avtalespesialist i veteranklassen, opplever jeg den blå-blå regjeringen og helseministeren som en klar og kursendring for avtalespesialistene. Avtalespesialistenes flerfoldige dokumenterte leverandør av spesialisthelsetjeneste av høy kvalitet til lav kostnad for samfunnet, synes endelig å bli tatt på alvor. Nå er vi omsider på rett vei. Måtte det bare vare!

1 kommentar

 

  • Måtte utviklingen bare fortsette! Fortsett du også Arne, med å fortelle, skrive om og delta på ulike arenaer der politikken avgjøres og pengene fordeles.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier