Gjesteblogger Arne Björnberg: Norge og Sverige på helsekø-toppen

G
Arne Bjørnberg PhD, direktør for Health Consumer Powerhouse.
Arne Bjørnberg PhD, direktør for Health Consumer Powerhouse.

Norge skårer meget bra på alle indikatorene på den europeiske helsekonsumer-indeksen (EHCI ) bortsett fra en kategori – nemlig ventetider. I følge EHCI-rapporten for 2014 skyldes helsekøene ikke mangel på penger eller personal, men en inngrodd tenkemåte som til dels preger sykehus-administratører og helseprofesjoner.

Gjesteblogger: Arne Bjørnberg Ph D, direktør for Health Consumer Powerhouse og bl.a. tidligere direktør for det statlige Apoteket AB, direktør for Helse og Nettverksløsninger IBM Europe Middle East & Africa og direktør for Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Euro Health Consumer Index ble etablert i 2005. Målet er å bidra til en restrukturering og modernisering Europas største industri – helsevesenet. Det er absolutt nødvendig at denne utfordrende prosessen med å erstatte en meget kostbar og lite rasjonell drift av helsevesenet med en moderne og effektiv drift, blir en suksess.

For å nå dette målet er det helt nødvendig å lære av de beste. For å synliggjøre hvordan dette kan oppnås måler European Health Consumer Index helsevesenet i 36 europeiske land på følgende seks områder:

  • Patientrettigheter & informasjon
  • Tilgengelighet (køer)
  • Medisinske resultat
  • Omfanget av det offentlig helsetilbudet
  • Forebyggende arbeid
  • Legemiddelbruk

På topp

Norge tilhører den absolutte toppen blant de 36 undersøkte land, med cirka 860 poeng av 1000 mulige (nå på 5. plass i en meget tett toppgruppe).

Men Norge taper sine fleste poeng i kategorien ”tilgjengelighet” (helsekøer). I denne kategorien skårer stort sett bare Sverige og Irland dårligere.

De land i Europa som i prinsippet ikke har helsekøer idag er Belgia, Tyskland, Sveits, Østerrike, Albania og Makedonia.

Begrensede ressurser

Det meget ironiske er at manglende tilgengelighet og helsekøer ikke ser ut til å skyldes hverken penger eller personalressurser, men tyder mer på inngrodde tenkemåter som preger sykehusadministrasjoner og sykehusprofesjoner. Seksjon 6.6 i rapporten for 2014 beskriver dette som ”a mental condition affecting healthcare administrators and professionals”. Et eksempel som rapporten trekker frem, er den svenske regjeringens helsekø-prosjekt, som har kostet nærmere 9 milliarder kroner uten nevneverdige resultater. Sverige – som Norge – er fortsatt blant ettersleperne i Europa når det gjelder å behandle pasienter effektivt. Les mer her

Neste rapport EHCI 2015 kommer i januar 2016.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier