Telefonen ”nyoppdaget” ved Ringerike sykehus

T
Faksimile Ringerikes Blad
Faksimile Ringerikes Blad

Det er bra at kreftpasientene får time raskt ved Ringerike sykehus. Men at det går an å bruke ”direkte-telefon” mellom fastlege og sykehus ved alvorlige sykdommer. burde være selvsagt og ikke et prosjekt som ”piloteres”.

I følge Ringerike Blad den 22. mai tar det nå kun 48 timer etter at fastlegen har fått mistanke om kreft, til pasienten har fått time ved Ringerike sykehus. Dermed ligger lokalsykehuset på landstoppen når det gjelder å få rask behandlingstid for tykktarmskreft, skriver lokalavisen og viser til at målet til Helsedirektoratet er 20 dager.

Fra mange hold får vi bekreftet at Helsedirektoratets 20-dagersmål langt fra er nådd i landet forøvrig til tross for alle politiske løfter. Men Ringerike sykehus har altså klart å nå målet og vel så det. I et intervju med lokalavisen forklarer avdelingsoverlege ved medisinsk avdeling, Oddmund Nestegård, hvorledes dette har gått til.

Direkte telefonkontakt

– I februar laget vi en ny ordning hvor fastlegene kunne kontaktet oss på et gitt telefonnummer hvis de fikk mistanke om at en pasient hadde kreft. I stedet for en lang ventetid med mye usikkerhet og redsel hos den som er rammet, blir pasientene med mistanke om kreft tatt inn for utredning på Ringerike sykehus innen 48 timer.

– Etter at fastlegen og sykehuset på telefon har kommet fram til at pasienten bør utredes, sendes vedkommende til Ringerike sykehus innen 48 timer. De som vi har funnet kreft hos, blir som regel ferdigoperert innen to uker.

– Vi er piloter på dette fordi jeg tror det ikke er noen andre som har tatt den enkle ideen så langt som vi har gjort. Kirurg Lars Norum, som har stått i spissen for dette, har vært rundt omkring i landet og fortalt om enkeltheten i å gjøre det på denne måten, sier Nestegård.

Hinsides foreldet

Det er selvsagt veldig bra at Ringerike sykehus har funnet ut at telefonen kan brukes til å få rask time til videre behandling ved mistanke om kreft. Det kan sikkert ut fra et byråkratisk ståsted også betraktes som positivt at en lege har reist land og strand rundt for å informere andre sykehus om at ”telefonen er en god kommunikasjons-kanal”. Men egentlig er dette et tragisk eksempel på at systemet med timebestilling ved norske sykehus er hinsides foreldet og lite pasientvennlig.

Det er bare å håpe på at bruken av telefonen direkte mellom fastlege og sykehus eller annen hastekommunikasjon blir brukt ved de fleste av landets sykehus når fastlegen mener det er fare for kreft. Noe annet er fullstendig uakseptabelt. Men denne historien fra Ringerike sykehus kan tyde på at mange sykehus mangler moderne kommunikasjonsrutiner.

Pilotprosjekt

Pilotprosjektet for bruk av ”telefonisk direktekontakt” på Ringerike sykehus minner oss om at det nå er helt nødvendig å endre gamle inngrodde holdninger til henvisningsrutiner i norsk helsevesen om at fastlegen skriftlig ”søker om” time til spesialistutredning for pasientene.

Det burde for lengst ha vært innført en generell ordning ved alle landets sykehus om at det er pasientene / kundene som ringer og bestiller time slik det gjøres hos private spesialister utenfor sykehus, private røntgeninstitutt etc.

Timebestilling ved all annen servicerettet virksomhet går via telefon eller elektronisk kommunikasjon fra kundene. Det at dette enkle timebestillingssystemet ikke fungerer – eller overhodet er tatt i bruk – ved alle landets offentlige sykehus, sier alt om tingenes tragiske tilstand ved våre sykehus.

Pasientservice?

Sykehusenes foreldede holdninger til service som fortsatt holder fast ved at pasientene ikke kan ringe direkte for å bestille time, beror på mange forklaringer / bortforklaringer om at sykehuslegene først må vurdere legehenvisningen.

Men de holder ikke lenger. Offentlige sykehus må legge om sine rutiner på dette som på veldig mange områder.

Hele det offentlige sykehusvesen må nå settes under lupen. Man kan ikke lenger ha særordninger – eller sære ordninger – som hindrer at det er pasienten som skal hensyntas.

Bare det at man etablerer ”en pilot” for utprøving av ”direkte telefon” mellom fastlege og sykehus ved alvorlige sykdomstilfeller og sender en lege land og strand rundt for å fortelle om ”nyheten” om at ”telefonen kan brukes til timebestilling” sier egentlig alt om hvor ille det står til med serviceinnstillingen ved offentlige sykehus.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier