Ny vekstmodell i helsesektoren – sats på heltidsspesialisten!

N
Jørn Rattsø, leder av den nyoppnevnte Produktivitetskommisjonen og Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi NTNU (Foto: ntnu.no)
Jørn Rattsø, leder av den nyoppnevnte Produktivitetskommisjonen og Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi NTNU (Foto: ntnu.no)

I ‘Praksisklinikken’ benytter avtalespesialistene mesteparten av sin arbeidstid til pasientbehandling.  Den nyoppnevnte Produktivitetskommisjonen bør analysere produktivitetsgevinsten ved denne type praksismodell innen spesialist-helsetjenesten.

Finansminister Siv Jensen lanserte sin produktivitets-kommisjon den 7. februar, ledet av professor Jørn Rattsø ved NTNU.  Dette fordi hun er opptatt av de langsiktige utfordringene med å få opp produktivitetsveksten i privat og offentlig sektor.

Mandag 26. mai møtte hun noen av landets fremste økonomer for å drøfte videre hvordan norsk økonomi kan moderniseres og reformeres.

Samtidig sier lederen i det internasjonale pengefondet (IMF), Tom Dorsey, til E24 at tiden er inne for en ny vekstmodell i Norge. Han mener at Norges gamle vekstmodell er ganske enkel: Olje og gass, og understreker at Regjeringen i større grad bør bruke mindre oljepenger og legge til rette for mer markedsøkonomi.

Økt produktivitet

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets mener også at Norge har beveget seg inn i en tid med lavere vekst.  Han vil eksempelvis se hva et inngrep i norsk helsevesen kunne betydd for produktivitetsveksten. Han mener at en bedre og mer moderne struktur og en større grad av sentralisering kan bidra til at helsesektoren løfter produktiviteten.

– Vi er «stuck» med et helsevesen som reflekterer en annen kommunikasjon enn vi har i dag, en fysisk kommunikasjon. Dette er et sted jeg tror det vil være mye å hente, sier Dørum.

Vil ikke vente

Finansminister Siv Jensen er klar på hva hun mener kan bidra til å øke veksten.
– Det handler om strukturelle reformer med fokus på tilbudssiden, lavere skatter og avgifter og ikke minst forenkling av skattesystemet. Det er dette regjeringen har sagt helt siden den tiltrådte, og dette jobber vi med, sier hun til E24.

Statssekretær i Finansdepartementet, Paal Bjørnestad, utdyper hva vi kan forvente oss av produktivitets-økende tiltak. I følge E24 hevder han at produktivitetskommisjonens arbeid kommer i tillegg til regjeringens egne planer for produktivitetsgrep.

– Vi sitter ikke og venter på kommisjonen. Der vi føler det er grunnlag for å gjennomføre tiltak, vil vi gjøre grep som bidrar til å øke produktiviten i både offentlig og privat sektor, sier Bjørnestad.

Heltidsspesialisten?

I denne forbindelse viser Bjørnestad blant annet til at landbruksministeren satser på heltidsbonden for å effektivisere jordbruket.

Kan hende Regjeringen kunne øke produktiviteten i helsesektoren ved å satse mer på “heltidsspesialister” i praksisklinikker hvor legespesialistene stort sett bare bruker arbeidstiden til pasientene.

I det siste intervjuet på denne bloggen “Praksisklinikken bør få sin renessanse”, hevder professor Ole Berg nettopp at pasientbehandlingen kan økes og effektiviseres med flere spesialister i praksisklinikker utenfor sykehus.

Mer effektiv

Med en mer moderne og produktivitetsrettet bruk av spesialistene i helsesektoren – som dermed kan åpne for flere “heltidsspesialister” – er det liten tvil om at behandlingskapasiteten vil øke.  To Sintefrapporter har vist at spesialister i effektive praksisklinikker behandler flere pasienter til en langt lavere kostnad enn offentlige sykehuspoliklinikker.

Praksisklinikken baseres på avtalespesialister med refusjon fra det offentlige.  I dag er det ca. 730 spesialistlegeårsverk tilknyttet denne praksismodellen mens det er ca. 10.000 spesialistlegeårsverk i offentlige sykehus hvor legene fordeler sin arbeidstid på mange  andre gjøremål enn pasientbehandling.

Produktivitetskommisjonen bør derfor analysere spesialisthelsetjenesten med sikte på å vurdere en ny vekstmodell i helsesektoren hvor en langt større del av den polikliniske- og dagkirurgiske behandlingsaktiviteten kan foregå i praksisklinikker utenfor sykehus.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier