Ny rapport bekrefter offentlig – privat prisgap

 

Faksimile Aftenposten

Faksimile Aftenposten

Offentlig rusomsorg koster mer enn det dobbelt av privat rusomsorg. Dette viser en ny rapport bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet.  Høie bekrefter selv at dette ikke er noen nyhet. Så hva nøler han etter? Hvorfor kjøpe bare «bitte litt» private tjenester innen rusomsorgen? Sitter det fortsatt mye støvete anti-liberalisme i veggene i Høyres Hus?

– Ut fra denne rapporten kan vi konkludere med at vi får mye igjen for kronene ved å bruke private, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie og utdyper sine tanker om de private alternativene innen rusomsorgen (Aftenposten 20.02.14).

– Mitt inntrykk er at mange av de private tilbyderne gir gode resultater. Det har de gjort i lang tid og det er de private som har gått foran og utviklet hele feltet. Hvis vi nå åpner for kjøp av flere plasser fra private tilbydere innen rusomsorgen, så vil det også bli etablert flere plasser som igjen vil få betydning for ventetiden, sier Høie og sier han vil bestille enda en rapport.

Den skal sammenligne kvaliteten i privat og offentlig rusomsorg. Dette betyr mere byråkrati og mindre handling. Hvis Høie skal vente på den ene utredningen etter den andre før han handler, så kan pasientene se langt etter løftene om reduserte helsekøer i denne stortingsperioden.

Ventetider

Vi trenger ikke flere slike rapporter om hverken ruspasienter eller andre pasienter. De har ventet lenge nok. Denne nye rapporten om rusomsorgen viser at 1 900 venter på behandling. Dette er en meget sårbar gruppe slik det ble bekreftet da helseministeren besøkte Tyrili-stiftelsen ved offentliggjøringen av denne rapporten 13. februar.

Rapporten viser også at ventelistetallene varierer kraftig mellom de ulike tilbudene. Tyrili-stiftelsen som er et av landets mest populære steder innen rusomsorg, har i følge lederen for stiftelsen rundt 100 personer i kø til en hver tid og ventetiden kan bli opp til ett år.

Når det gjelder prisene kan de i følge rapporten også varierer. Noe av forskjellene mellom kostnadene i det private og offentlige skyldes at de tilbyr ulike type tjenester, og at de offentlige tilbudene har flere ansatte per bruker.

Prisgap

I følge tall fra Helsedirektoratet koster et døgnopphold innen rusomsorgen ved offentlige helseforetak kr 7 386. Ved private institusjoner varierer prisen etter tilbudets art. Et døgnopphold for et helhetlig tilbud koster kr 4 060, et sammensatt tilbud koster kr 2 665 og et langtidsopphold koster kr 3 116 pr oppholdsdøgn.

Det er ingen nyhet at det offentlige helsetilbudet er dyrere enn det som drives i privat regi. Det finnes mange slike sammenligningsstudier fra andre land. Det at det ikke finnes så mange i vårt eget land, skyldes hovedsakelig den brede politiske enigheten om at vårt helsetilbud skal være offentlig finansiert og i hovedsak offentlig drevet.

Maktapparatet har ikke ønsket å få frem sannheten som diskrediterer det offentlige helsevesen man selv støtter. Den siste rapporten om helsevesenet fra Riksrevisjonen som unnlot å videreformidle det offentlige og private prisgapet på operasjoner (VG 28.11.2013) er et eksempel på dette.

Høyres vegring

Med den labre endringsviljen vi nå ser fra vår helseminister, kan det virke som om Høyres tidligere helse-politikeres antiliberale holdninger fortsatt sitter i veggene i Høyres hus. Høyres motstand mot en liberalisering innen helsevesenet har nemlig tidligere blitt klart utrykt fra partiets ledende helsepolitikere.

Høyres helsepolitiske talsmann og stortingsrepresentant fra Hedmark, Christian Erlandsen, sa i sin tid at «Vårt helsevesen bør utvikles, organiseres og tilføres midler slik at privat helsetjeneste som alternativ blir uaktuelt.»

Høyres leder og sosialpolitiske guru gjennom en mannsalder, Jo Benkow, var ikke snauere. Han sa og mente at «Det private innslaget kan gå nye veier og finne frem til alternative metoder. Men det aller beste er naturligvis at det offentlige kan løses alle oppgavene.»

Hvis ikke helseminister Bent Høie nå bryter med sine forgjengeres lunkne holdninger og utmeisler sin nye helsepolitikk med større slagkraft, vil de nødvendige endringene settes på vent nok en gang.

Det er fullt mulig å redusere køene, men da må regjeringens løfte om «handlekraft og nye ideer» settes i bevegelse og ikke på vent.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.