Poliklinikkene bør privatiseres

Hans-Petter Aarseth, tidligere president i Den norske legeforening og direktør i divisjon for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Hans-Petter Aarseth, tidligere president i Den norske legeforening og direktør i divisjon for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.

Det er et tankekors at det går an å drive røntgenundersøkelser som god butikk utenfor sykehus, mens det ikke lar seg gjøre innenfor sykehus, sa presidenten i Legeforeningen, Hans-Petter Aarseth, da han foreslo at sykehusenes poliklinikker burde privatiseres. Dette var i 1995.

Forslaget om privatisering av poliklinikkene kom fra den nyvalgte presidenten i Legeforeningen, Hans-Petter Aarseth, i et intervju i tidsskriftet Legekunsten i desember 1995. Etter det ble denne saken førstesideoppslag i Dagens Næringsliv. Men så ble det tyst. Hverken legeforeningen, politiske partier eller pressen har satt dette temaet på dagsorden i løpet av de etterfølgende 18 årene.

Det helt epokegjørende forslaget om å effektivisere spesialisthelsetjenesten ved å benytte konkurranseutsetting og privatisering også innen helsesektoren, har dessverre vært et «ikke-tema» i norsk samfunnsdebatt i alle disse årene. Med AP-regjeringer var den politiske interessen for slike løsninger selvsagt ikke til stede. Det var det dessverre heller ikke med de mange etterfølgende Bondevik-regjeringene.

Det offentlige helsemonopolet har i motsetning til andre offentlige monopoler enda ikke blitt utfordret. Dette til tross for de uendelige og økende helsekøene.

Total taushet

I dag vet vi imidlertid at operasjoner ved offentlige sykehus er dobbelt så dyrt som ved private sykehus (VG 12/11/2013). Dette var tall Riksrevisjonens Jørgen Kosmo tok ut fra sin siste revisjonsrapport om sykehusenes effektivitet. Det vi også vet er at private avtalespesialister behandler pasienter langt rimeligere enn offentlige poliklinikker. To Sintefrapporter bekrefter dette.

Det er derfor på høy tid å bryte den totale tausheten om privatiseringsmuligheter i helsesektoren og få frem alle fakta om de reelle behandlingskostnader ved offentlige sykehus. I stedet for å gi næring til en helt unødvendig debatt om reservasjonsretten for leger når det gjelder abort, burde derfor helseminister Bent Høie heller følge opp regjeringens løfte om å bygge sin politikk på nye ideer og nye løsninger. Privatisering av poliklinikkene er nettopp en slik ny løsning.

Bent Høie kan ta en prat med Hans-Petter Aarseth, tidligere direktør i Helsedirektoratet, om hans banebrytende intervju i Legekunsten i 1995. Den gangen nevnte Aarseth blant annet Legeforeningens nye landsstyrevedtak om at sentralstyret pålegges «å arbeide for at sykehusenes polikliniske laboratorier og røntgenvirksomhet etableres som selvstendige økonomiske selskaper».

God butikk

På spørsmål fra Legekunsten om hvordan han som nyvalgt legepresident så på dette vedtaket, svarte den tidligere overlege ved nyremedisinske avdeling av Ullevål sykehus, Hans-Petter Aarseth, at «det er helt vesentlig at det blir like konkurranseforhold mellom private og offentlige laboratorier og røntgenvirksomheter».

– I dag er det slik at jeg som lege ved Ullevål sykehus ikke har lov til å rekvirere hverken prøver ved private laboratorier eller røntgenundersøkelser ved private røntgeninstitutter. Samtidig har vi en service ved vår egen røntgenavdeling som er lite tilfredsstillende. Det er et tankekors at det går an å drive røntgenundersøkelser som god butikk utenfor sykehus, mens det ikke lar seg gjøre innenfor sykehus.

– For oss som jobber i sykehusene er dagens rammefinansiering et stort problem, sa Aarseth den gangen og mente sykehuslegene burde få anledning til å flytte den polikliniske virksomheten ut av sykehusene som selvstendige økonomiske enheter finansiert ved et stykkprissystem.

Nye løsninger

I dag er det slik at rundt 80 til 90 prosent av alle køpasientene venter på poliklinisk behandling. Dette kan enklest og billigst utføres i små enheter utenfor sykehus. Den medisinsk tekniske utviklingen har minimalisert behovet for sykehusinnleggelse. Dagens ensidige utbygging av store gigantsykehus er derfor ikke i pakt med tiden.

Den nye regjeringen har en unik sjanse til å oppfylle sine løfter om å ta i bruk nye ideer og nye løsninger også innen helsesektoren. Med sitt løfte om «fritt behandlingsvalg» finansiert av det offentlige ved enten private eller offentlige virksomheter har Solbergregjeringen nå en unik mulighet til å effektivisere spesialisthelsetjenesten og avvikle helsekøene.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.