Pris-thrilleren fortsetter

Faksimile VG 23.12.13

Faksimile VG 23.12.13

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, gir seg ikke. Det han og Arbeiderpartiet ikke har vært interessert i å finne ut i sine åtte år i regjering, insisterer han nok en gang å få helseministerens svar på.

I sitt «purrebrev» 5/12 etterlyser Micaelsen konkrete tall for kostnaden ved å behandle alle 270 000 pasienter som venter til 100 prosent av gjennomsnittlig DRG-pris, og hvor mye det blir hvis etterspørselen etter helsetjenester sjablongmessig øker med 5 %, 10 % og 15 % utover dette?»

Micaelsen skriver videre at han reagerer på at helseministeren velger ikke å svare på konkrete spørsmål fra Stortinget, selv om det tydelig framgår av helseministerens brev at det er fullt mulig å gjøre de beregninger jeg som stortingsrepresentant spør om.

8,1 milliard

Helseminister Bent Høie (H) anslår i sitt svar (18/12) at det vil koste om lag 8,1 milliarder kroner å behandle alle som står i behandlingskø.  Høie utdyper sitt anslag på følgende måte:

«Med utgangspunkt i tall for 2012 fra Norsk pasientregister (NPR) over antall pasienter med minst en kontakt med spesialisthelsetjenesten i 2012, antall DRG-poeng i innsatsstyrt finansiering i 2012 og enhetsprisen for ett DRG-poeng i 2013 vil et slikt regnestykke gi en sum på om lag 8,1 mrd. kroner.I regnestykket er det forutsatt at alle pasientene som har vært i kontakt med spesialist-helsetjenesten gir samme antall DRG-poeng til helseregionene. Ved å øke antallet pasienter med 5, 10 og 15 prosent, øker denne summen til om lag 0,4 mrd. kroner, om lag 0,8 mrd. kroner og om lag 1,2 mrd. kroner.»

Men Høie viser også til sitt forrige svar til Michaelsen og understreker nok en gang at det ikke mulig å gi et forsvarlig anslag på hva det vil koste å avvikle alle de 270 000 pasientene som står på venteliste fordi dette naturlig nok avhenger bl.a. avhenger av hva slags behandling den enkelte pasient venter på.

Ikke utredet

Høie avslutter sitt siste svar på følgende måte:
«Premisset i det opprinnelige spørsmålet var innføring av nye pasientrettigheter og innføring av ordningen «fritt behandlingsvalg». Det er ikke utredet av helse- og omsorgsdepartementet og representanten kunne derfor ikke få et svar på dette. Når dette premisset er fjernet og representanten ber om svaret på et konkret regnestykke er det mulig å gi et svar. Forutsetningene for dette regnestykket gjør det mulig å regne ut, men de samme forutsetningene gjør at resultatet ikke er relevant for problemstillinger knyttet til redusert ventetid og reduserte køer.»

Må på bordet

Så langt har altså Micaelsen fått et foreløpig anslag på at det vil koste 8,1 milliarder å avvikle pasientkøene. De reelle kostnadene er altså fortsatt i det blå. Men i følge tall Riksrevisjonen innhentet – men hemmeligholdt for Stortinget – er kostnadene for operasjoner ved offentlige sykehus det dobbelte av ved private sykehus (VG 28/11).
Det som nå må skje er at de tallene Micaelsen og Arbeiderpartiet etterlyser må på bordet. Det norske folk må kreve å få vite hva det offentlige helsevesenet egentlig koster oss og hva samfunnet kan spare ved å benytte private alternativer.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.