TagCharlotte Haug

Burde Legeforeningen lytte til Charlotte?

B

Det hadde vært spennende å vite hva den nåværende Legepresidenten, Anne-Karin Rime, egentlig synes om muligheten for å gi den norsk helsemodellen en skikkelig «diagnose»  basert på fakta slik Charlotte Haug etterlyste på Legeforeningens landsstyremøte allerede i 1997? Den gangen ble Charlotte møtt med unison taushet.  Er Legeforeningen – en generasjon senere – endelig rede til å lytte...

Vi trenger ”heltidsspesialisten”

V
Produktivitetskommisjonen

Hovedproblemet i spesialist-helsetjenesten er skjevfordelingen mellom spesialister i og utenfor sykehus.  Vi trenger en ny helsemodell basert på færre sykehusspesialister og flere ”heltidsspesialister” i moderne praksisklinikker som kan gi oss en køfri leveranse av polikliniske og dagkirurgiske spesialist-helsetjenester. Legeforeningens president, Hege Gjessing, viderefører myten om legemangel i...

Ønsketenkning eller mulighet?

Ø
Charlotte Haug, Redaktør i Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

«Norge kan få verdens beste helsevesen for enkeltpasienter, for befolkningen som helhet, eller for helsepersonell. Men ikke for alle samtidig. Det er ønsketenkning.» Dette skriver redaktør Charlotte Haug i siste utgave av Legeforeningens tidsskrift. Men hva med å velge en modell hvor pasientene har forrang fremfor helsepersonell? «Diagnostikk, behandling og pleie ved Stanford Hospital er...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier