Ny helsepolitikk fra Høyre

Stortingsrepresentantene Bent Høie (på bildet), Sonja Irene Sjøli, Sylvi Graham og Ingjerd Schou foreslår bedre tilgjengelighet og reduserte helsekøer ved å øke antallet avtalespesialister. Kilde: Høyre

Stortingsrepresentantene Bent Høie (på bildet), Sonja Irene Sjøli, Sylvi Graham og Ingjerd Schou foreslår bedre tilgjengelighet og reduserte helsekøer ved å øke antallet avtalespesialister. Fra OSLO Øre Nese Hals Klinikk.  Kilde: TV2

Høyre vil gjøre kortere helsekøer til en hovedsak i valgkampen.  Det sa Bent Høie da han presenterte partiets nye helsepolitikk for å øke den mest kostnads-effektive delen av spesialisthelsetjenesten, nemlig antall avtalespesialister. Høyres stortingsdokument legges frem i Stortinget i dag.

– Hvis Høyre kommer i regjering er dette prioritet nummer én som virkemiddel for å få ned helsekøene, sa Bent Høie til TV 2 da han presenterte forslaget ved et besøk hos Oslo Øre-Nese-Hals klinikk på Majorstua i Oslo tirsdag 18. juni. Han viste til Høyres nye stortingsdokument om ”Bedre tilgjengelighet og redusert helsekø ved å øke antallet avtalespesialister”.

– Dette vil ha en stor effekt fordi en stor andel av dem som står i kø i dag venter på behandling som avtalespesialistene kan gjøre. 270 000 nordmenn står i helsekø, og 70 prosent av disse venter på enkle behandlinger som å fjerne mandlene eller å installere høreapparat. Nå åpner Høyre for at flere private aktører kan ta unna flere pasienter.

– Høyre vil nemlig øke antallet hjemler for såkalte avtalespesialister i hele landet. Dette er private aktører som løser enkle daginngrep på vegne av de offentlige helseforetakene. De private avtalespesialistene er en viktig del av det offentlige helsevesenet, akkurat som fastlegene, sa Høie som legger frem forslaget i Stortinget i dag.

Sugerør i statskassa

Helseminister Jonas Gahr Støre var raskt ute med å slakte Høyres forslag og sa med sin etter hvert så kjente og arrogante stil at dette var å gi private klinikker et sugerør rett inn i statskassa.

– Det Høyre forslår er å lage et sugerør inn i statskassa fra private klinikker, hvor de kan trekke penger rett ut av offentlige sykehus for de tilbudene de gir. Det er en dårlig måte å samarbeide med private tjenester på, det blir dyrere og det fører til at de med størst behov ikke prioriteres først, sa Støre til TV 2.

Men Bent Høie ble ikke svar skyldig.  Slik håpløs foreldet retorikk fra venstresiden har han hørt til det kjedsommelige.

– Dette viser bare at Støre har privat allergi. Hvis han mener at avtalespesialistene er sugerør fra den offentlige økonomien, må han også mene at fastlegene er det, sa Høie.

Spørsmålet om hvem som har ”sugerør ned i statskassen” bør vel egentlig rettes til helseministeren.  Alle de forslagene Støre har fremmet siden han ble helseminister i september i fjor er mange og dyre.  Spørsmålet er i hvilken grad disse forslagene i det hele tatt bidrar til å redusere helsekøene og bedre forholdene for de 281 000 pasientene som nå står i helsekø.

Stortingsforslaget

Her er de konkrete forslagene i siste del av Høyres dokument 8 (2012-2013) om: ”Bedre tilgjengelighet og redusert helsekø ved å øke antallet avtalespesialister”.

  1. Stortinget ber regjeringen om at det utarbeides en strategi for å øke antallet hjemler for avtalespesialister. Den skal ta utgangspunkt i fremtidige behov og en fornuftig arbeidsdeling.
  2. Stortinget ber regjeringen iverksette anbefalingene om at leger i spesialistutdanning kan få veiledet tjeneste i avtalespesialistpraksis.
  3. Stortinget ber regjeringen igangsette et arbeid med å utvide og forbedre finansieringssystemet for avtalespesialistene.
  4. Stortinget ber regjeringen igangsette de nødvendige forberedelsene til at avtalespesialister kan vurdere henvisninger og fastsette individuell tidsfrist for behandling og undersøkelse.

Representantforslaget kan i sin helhet leses her.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.