Litt om bloggen «Helsekøen»

Bloggen «Helsekøen» er startet av Anne Beth Moslet.  Målet er ene og alene å bli kvitt de fullstendig unødvendige og uverdige helsekøene her i landet.  Det er bare en mulighet for å avskaffe helsekøene og det er at politikerne på Stortinget bestemmer seg for å våge å oppløse helsemonopolet på samme måte som de avviklet fly-, tele- og kringkastingsmonopolet.  I dag erkjenner alle at vi har et bedre tilbud etter at det ble konkurranse både i luften og i eteren.  Vi har fått både valgfrihet og mangfold og lavere kostnader.  Ingen grunn til at en avvikling av monopolet innen spesialisthelsetjenesten ikke skulle kunne gi oss et bedre helsetilbud.