Kommentar til: Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn

K

Min kommentar til følgende artikkel ” Gikk etter NAV-skandalen – får fortsatt millionlønn”. Her skrives det blant annet ” Tidligere ytelsesdirektør Kjersti Monland får 1,2 millioner kroner i årslønn som seniorrådgiver i NAV.”.

SYSTEMET AVLER «VELFERDS-PROFITØRER»

Debatten om «velferdsprofittørene» har ensidig vært drevet frem av venstresiden som en kamp mot den forhatte kapitalismen eller markedsøkonomien. Dette har dessverre avsporet debatten og ført til en ensidig ideologisk vandetta mot det systemet som bygger vår velferd.

Det er derfor på tide at vi tar debatten om det systemet vi har bygget opp rundt den gigantiske VELFERDSSTATEN som skulle sikre alle et godt og varig SIKKERHETSNETT.

Det å mene vel er ikke nødvendigvis det samme som å gjøre godt. Dersom det offentlige velfersapoaratet blir for dyrt og bygges ned blir fremtiden usikker og svært lite hyggelig for våre kommende slekter.

Samtidig er systemet bak dagens velferdsstat blitt så uoversiktlig at det ruller videre i rasende fart og koster SKJORTA!

DEMOKRATISK ?

Men der verste er at vi tror dette systemet er bygget opp på demokratisk vis. Men den egentlige styringen av vårt DEMOKRATI er for lengst overtatt av andre enn våre folkevalgte.

Vårt demokrati styres av en rekke underliggende krefter – et TEKNOKRATI – som i sum skaper uttalige «velfersprofitører» rundt omkring i den voksende offentlige sektor og vår esende forvaltning.

Dette kommer i kjølvannet av at vi – som Ap-politiker EINAR FØRDE en gang sa «ALLE ER SOSIALDEMOKRATER»

Det er vi jo selvsagt ikke – vi har jo politiske partier – men resultatet av regjeringsskifter viser ikke lenger de grunnleggende politiske skillelinjer.

YTTRINGS-FRIHET?

Dette preger våre politiske partier, våre medier og våre intellektuelle i den grad at den politiske debatten er underliggende ensrettet.

Det hjelper ikke å hylle YTRINGS-friheten om deler av den forties.

Den HØYREBØLGEN som førte med seg debatten som mere MARKED og mindre STAT i andre land ble på mange måter «kneblet» her hjemme. Og er det fortsatt.

Vi tok aldri den reelle debatten om VELFERSSTAT kontra VELFERDSSAMFUNN. Dermed har vi endt opp med å bygge ned det SIVILE SAMFUNNS SIKKERHETSNETT for å satse ensidig på en enorm offentlig finansiert VELFERDSSTAT.

Uten oljemilliardene hadde vi for lengst sett at VELFERDSSTATEN er et PYRAMIDESPILL. Den grunnleggende debatten om denne utviklingen må vi nå ta i kjølvannet av NAV-SKANDALEN.
(Publisert via Facebook)

1 kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier