Kommentar til: (Abo) Ikke problemfritt å gjøre Moelv til stor sykehusby

K

Min kommentar til følgende artikkel ” (Abo) Ikke problemfritt å gjøre Moelv til stor sykehusby”. Her skrives det blant annet ” Drømmebyen til Arthur Buchardt og Knut Hage får nye E6 tvers igjennom. Ringsaker kommune mener det ikke er uproblematisk. Arthur Buchardt og Knut Hage”.

FEILSLÅTT SYKEHUSPOLITIKK

Nå må vi for alvor ta debatten om REGJERINGENS sykehuspolitikk! Det å tro at man kan lage Moelv om til en stor sykehusby i stedet for Hamar, er vanvidd.

Det er ikke bare vanvidd, det strider mot norsk lovs byggeforskrifter som gudskjelov fortsatt er tuftet på sunn fornuft. Der står det noe om at nye store offentlige bygg – inkludert sykehus – bør eller skal ligge nær knutepunkt.

HAMAR er knutepunktet

Det betyr at de skal ligge der det fra før er godt utviklet infrastruktur. Dette er selvsagt for å ikke ta den nye store og unødvendige ekstrakostnadene, men også fordi nytt hovedsykehus for INNLANDET bør ligge der det bor flest folk.

Her er sakens kjerne. Hamar tapte, tidligere – på 1970-tallet, kampen om lokaliseringen av Fylkesdykehuset. Den gangen ble det av DISTRIKTSHENSYN lagt til Elverum.

POLITISK FEISKJÆR

Dette var et politisk feilskjær, som nå følges opp ved nok en gang å la den største Mjøsbyen, Hamar, tape kampen om nytt hovedsykehus.

Det hele bunner i en evig lokaliseringsdebatt om sykehus i regionen. Men i valget mellom Hamar, Gjøvik og Lillehammer burde man i det minste ha skjelet til norsk lov.

BEVAR LOKALSYKEHUSENE

Før Norges oljerikdom hadde vi råd til de lokalsykehus vi nå har i Hedmark og Oppland. Det burde vi fortsatt ha. I tillegg burde politikerne ha fornuft og storsinn nok til å la den største byen få hovedsykehuset.

Det er ingen god løsning å legge hovedsykehuset «ute på landet» etter den nye sykehustrenden Regjeringen nå har lagt seg på. Det første forsøket med Kalnes sykehus mellom Fredrikstad og Sarpsborg har vist seg ikke å være noener suksess.

Snarer tvert i mot – det er en katastrofe – i hvertfall for pasientene. 4 000 korridorpasienter første året og en meget kritisk rapport fra fylkeslegen, er et bevis på en total feilvurdering av helseminister Høie og Helse Sør Øst.

SNU ERNA!

Men det er ikke for sent å snu. Det bør regjeringen nå gjøre når det gjelder planene for nye sykehus både i INNLANDET og på VESTLANDET. Der bør man skrinlegge nye «sykehus på landet» og bygge dem i byene.

Det aller beste hadde vært å ruste opp de lokale sykehusene og fødeavdelingene. Regjeringen bør virkelig ta inn over seg den massive motstanden mot nedleggelse av lokalsykehus de har fått.

Dersom de folkevalgte fortsetter å la det esende helsebyråkratiske pampevelde ta over styringen, er demokratiet vårt på feil spor.
(Publisert via Facebook)

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier