Hvorfor ikke ruste opp lokalsykehusene? Kronikk Hamar Arbeiderblad 24.07.2015

H
"Hvorfor ikke ruste opp lokalsykehusene?" Faksimile Hamar Arbeiderblad 24.07.2015
“Hvorfor ikke ruste opp lokalsykehusene?” Faksimile Hamar Arbeiderblad 24.07.2015

Er det mulig at de borgerlige partiene i Hamar kan bruke valgkampinnspurten til å samle seg om et godt sykehustilbud til lokalbefolkningen? Kan de for eksempel følge den tidligere ordfører Einar Busteruds forslag i HA 17. juli om å utvikle Hamar sykehus der det ligger nå? Det hadde vært et oppløftende innslag i en ellers traurig valgkamp.

Når nå også Høyres leder, Knut Fangberget, toner flagg (HA 23/7) for å satse på Hamar sykehus, ser det plutselig lysere ut. Da får vi bare håpe at det ikke blir mere Høyrevingling denne gangen og at de andre borgerlige partiene følger etter.
Helt siden Hamar-politikerne tapte sykehuskampen og Elverum vant slaget om det nye fylkessykehuset, har Hamar sykehus vel vært litt på sidelinjen. Og med den evige runddansen om et fellessykehus, har Innlandet som Busterud skriver mistet ti-år på meningsløse prosesser og Hamarregionen har gått glipp av et erstatningssykehus som lå inne i helseforetakets planer.

Det har vært lite av felles utspill fra opposisjonen i valgkampen frem til nå. Så det er på tide at den samler seg om noen viktige saker. Sykehussaken er en slik sak som ikke lenger bør seile sin egen sjø. Politikerne bør nå tenke nytt og konstruktivt på hele spesialist-helsetjenesten.

Faktum er at den medisinske utviklingen gjør det mulig å flytte mye av pasientbehandlingen ut av sykehus til spesialistpraksis med offentlig refusjon. Moderne medisinsk utstyr gjør at mange operasjoner kan gjøres poliklinisk eller dagkirurgisk – uten innleggelse. Et eksempel er grå-stær-operasjon som tidligere krevde en til to ukers opphold på sykehus. Nå gjøres dette dagkirurgisk – også i spesialistpraksis i Hamar.

Både helsepolitikere og helsebyråkrater er imidlertid langt på etterskudd når det gjelder å handle ut fra den nye medisinske virkeligheten. I vår region – Innlandet – har man sløst bort mange millioner i ørkesløse sykehusutredninger uten resultat. I denne prosessen har beslutningstagerne ikke sett skogen for bare trær.
Man har satt likhetstegn mellom spesialisthelsetjeneste og sykehustjeneste. Slik var det i forrige århundre. Men slik er det ikke lenger. Nå kan det meste av spesialistbehandlingen gjøres poliklinisk utenfor sykehus. Det betyr at planene med en utvikling av Hamar sykehus og andre av våre lokalsykehus, kan ta høyde for at de fleste sykdommer kan behandles i avtalepraksis utenfor sykehus.

De som i dag utgjør den offentlige finansierte delen av spesialisthelsetjenesten utenfor sykehus, er avtalespesialistene. De driver sin egen privatpraksis og har refusjonsavtaler med de regionale helseforetakene. Pasientene deres betaler bare vanlig egenandel som på offentlige sykehus.

I Hamar er det flere avtalespesialister innen gynekologi, hud, øre-nese-hals, øye, indremedisin og ortopedi. En fremtidsrettet, kostnadseffektiv og økonomisk bærekraftig spesialisthelsetjeneste bør derfor ta sikte på både å ruste opp lokalsykehus og øke antall avtalespesialister som kan avlaste sykehusene for mye av den polikliniske og dagkirurgiske behandlingen til en mye lavere kostnad.

I de senere årene har Helse Sør-Øst begynt å promotere gruppepraksis for avtalespesialister også i Hedmark. Eksempelvis har vi Hamar Øyelegesenter med flere øyeleger og Moelv Spesialistsenter med to urologer. Begge enhetene tilbyr polikliniske tjenester på linje med offentlige sykehus. En økt satsing på avtalepraksis er nøkkelen til en avvikling av helsekøene.

En fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste vil derfor være tjent med at lokalsykehusene i hovedsak behandler inneliggende og akuttpasienter, mens den polikliniske og dagkirurgiske behandlingen i størst mulig grad gjøres i offentlig finansierte avtalepraksiser. Mere alvorlige sykdommer må behandles sentralt også i fremtiden.

Velgerne vil være tjent med at politikerne nå setter tæring etter næring. Det må bli slutt på den senere tids kast- og slengmentaliteten. Vi kan ikke i lengden bare rive og bygge nytt. Fortsetter vi dette politiske sløseriet kan Norge også havne i økonomisk trøbbel som andre europeiske land.

Det er på tide at norske politikere generelt og Hamarpolitikerne spesielt blir mindre råflotte med bruken av skattebetalernes penger. Opprusting av Hamar sykehus i stedet for å bygge nytt og økt bruk av avtalespesialister, kan være et steg i riktig retning.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier