Gjesteblogger Trygve Kase: En glipp å ikke bygge avtalespesialistene inn i FBV

Avtalespesialist Trygve Kase (Foto: Ringvoll Klinikken)

Avtalespesialist Trygve Kase (Foto: Ringvoll Klinikken)

Trygve Kase, avtalespesialist i ortopedisk kirurgi og idrettsmedisin, styremedlem ved Ringvoll Klinikken og tidligere landslagslege i fotball,  kommenterer høringsnotatet om Solberg-regjeringens nye helsereform «Fritt Behandlingsvalg» (FBV) som ble presentert 15. juni med høringsfrist i september. Han tar til orde for å koordinere prisene i FBV og Normaltariffen og å vurdere sammenhengen mellom pris, kvalitet og bredde på behandlingstiltakene:

Når man leser Helse- og Omsorgsdepartementets høringsnotat angående Fritt behandlingsvalg (FBV) ligger det en gjennomgående språkdrakt at helsearbeidere utenfor de offentlige sykehusene ikke er til å stole på, at de kun har økonomiske incentiver og derfor må overvåkes nøye slik at de ikke tjener for mye penger. Og at det er de offentlige helseforetakene som skal overvåke dette.

Historien glemt

Byråkratene bak høringen synes å ha glemt historien:

Det er de offentlige sykehusene som har trikset med priser (koding), det er de offentlige sykehusene som setter seg selv foran pasientene og jukser med ventelister, de offentlige sykehusene jukser med Prioritetsveilederen. Listen er lang.

RHFenes anbudskonkurranser er gjennomgående vunnet av aktører som vinner anbudene på priser som ligger under kostnad. Flere private aktører deltar ikke i konkurransene fordi man vet at prisene som vinner ikke er til å leve med.

Private helseinstitusjoner har det vanskelig økonomisk og flere har gått konkurs.

Priser

Man ser i høringsnotatet at man planlegger en pris som skal ligge under de laveste prisene fra anbudskonkurransene. Det foreligger ingen tanker rundt hva slike priser fører til med hensyn til behandlingstiltakene og kvaliteten på disse. Man uttaler i notatet at man ikke ønsker prisene knyttet opp mot prisene man har i de offentlige sykehusene. Dette oppfattes som for høye priser!

Man forklarer dette med at sykehusene også har øyeblikkelig hjelp funksjoner. Men mange offentlige sykehus har ikke det.

Man må også huske på at ”mellomlegget” mellom anbudspris til den private aktøren og hva prisen er i det offentlige sykehuset (100% DRG), tilfaller RHFet. Uten at de har tatt i pasienten. Det er ”god butikk”!

Avtalespesialistene utelukket

Helse- og Omsorgsdepartementet uttaler at det ikke er plass til avtalespesialistene i FBV. Det er veldig synd, fordi innen flere av de tekniske fagene (les: Kirurgi/ortopedi) er det en forgubbing blant avtalespesialistene. Dette skyldes at den aktive kirurgen ikke kan gå ut av det offentlige sykehuset, da han i så fall må oppgi sitt ”fag” ved at han ikke får operert regningssvarende over Normaltariffen.

Honoraret der er som en spøk. Et eksempel er tåkirurgi som honoreres med kr 2000 hos avtalespesialisten, mens det offentlige sykehuset får mer enn kr 27.000.-! Hvis man skal gjøre kirurgi med kvalitet, så må man naturligvis honorere korrekt, og ikke ”lavest mulig pris” som det uttrykkes i HODs notat.

Hvis man man koordinerer prisen i FBV og Normaltariffen vil naturligvis avtalespesialistene komme på banen innenfor eksisterende regelverk og vil kunne ta del i FBV til beste for pasientene.

Det er en stor glipp at man ikke bygger avtalespesialistene inn i FBV.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.