Helsevesenet kan lære av logistikkens metoder

H

Gjesteblogger Tor Otto Fougner (Sivilingeniør PDC, MA Consult AS) mener helsevesenet kan lære mye av logistikkens metoder. Planlegging av produksjon krever kompetanse og egnede systemer.

Illustrasjonsfoto. Dersom sykehusene halverer «omstillingstiden» på operasjonsstuen ved å benytte samme logistikk som i industrien, kan det spares enorme beløp.
Illustrasjonsfoto. Dersom sykehusene halverer «omstillingstiden» på operasjonsstuen ved å benytte samme logistikk som i industrien, kan det spares enorme beløp.

Dersom sykehusene halverer «omstillingstiden» på operasjonsstuen ved å benytte samme logistikk som i industrien, kan det spares enorme beløp.

Siden jeg avsluttet min studie i maskin og økonomi ved universitetet i Berlin i 1969, har jeg stort sett jobbet med logistikk i industrien, i databransjen og de siste 30 årene som konsulent.  Jeg mener at mye av logistikken i industrien er anvendbar innen sykehuslogistikk.

Jeg har forsøkt å tilby min kompetanse innen dette feltet.  Men det har vært vanskelig å få gjennomslag. Jeg kan imidlertid nevne at jeg en gang ble invitert til å holde et foredrag for fylkeshelsesjefens ledermøte i mitt hjemfylke Hedmark.

Bakgrunnen for dette foredraget var at jeg traff daværende helseminister, Werner Christie, på flyet hjem fra Berlin hvor jeg hadde vært på et logistikkseminar, bl.a. om helselogistikk. Han fattet interesse og inviterte meg til å holde foredrag. Utgangspunktet var om industriens metoder og teknikker kunne brukes i helsevesenet.

Mange sykehusdirektører som deltok på dette seminaret den 1. februar i 1999 ble sterkt provosert av mitt foredrag, mens andre ble interessert. Men det ble ikke noen senere forespørsel fra sykehusdirektørene om å benytte min kompetanse.

Jeg mener imidlertid at det ikke er noen prinsipiell forskjell på å planlegge produksjonen på et sykehus eller i en fabrikk. Planlegging krever kompetanse og egnede systemer.  Men hva skjer på et sykehus? Jo som regel er det en godt voksen mannlig sykepleier som planlegger operasjonskøer, Men hvilken utdannelse eller opplæring i logistikk har en vanlig sykepleier?  Han har sannsynligvis stort sett bare erfaring fra egen jobb.  Det er klart det ville ha vært nyttig med noe faglig kompetanse på dette feltet også i sykehus..

Selvfølgelig har utstyr og bemanning mye å si for kapasiteten, men vel så viktig er det å bedrive rekkefølgeplanlegging, tilrettelegging (5S og LEAN) og reduksjon av omstillingstider (SMED). Jeg har selv i mange år garantert at jeg skal hjelpe en virksomhet til å redusere omstillingstiden med minst 50 prosent på to dager! Dette har jeg gjort i et 10-talls bedrifter. Tenk deg hva det vil bety på en operasjonsstue om du halverer omstillingstiden, dvs. tiden fra den siste pasienten trilles ut til den neste trilles inn for ny operasjon! Det kan spare enorme beløp i investeringer i ekstra operasjonsstuer.

Noe annet som opptar meg, er at det i alt for liten grad opprettes spesialsykehus. Jeg er selv prostataoperert og valgte da å bli operert av den legen som hadde utført flest operasjoner det siste året. Dette er håndverk, og jo mer du bedriver det jo bedre blir du. Det er meningsløst å ha mer enn ett senter for prostataoperasjoner i Norge!  I Hamburg er et slikt senter som opererer flere ti-talls pasienter hver dag med meget bra resultat.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier