Gjesteblogger barnelege Torgeir Haugen: Tragisk barnedødsfall skyldes vanvittige styringssystemer

Helgestengning vakte protester lenge før det tragiske dødsfallet forrige helg (Faksimile VG)

En barneavdeling helgestenges for å spare 4 millioner årlig på en budsjettpost. Men hvor mye ekstrautgifter man ville få ved blant annet å transportere syke barn med helikopter til andre sykehus i helgene, ble det tydeligvis ikke regnet på. Det tilhørte en annen budsjettpost.

Tragedien fra Kristiansund sykehus går direkte inn i hovedproblemet med norsk helsetjeneste. Styrings-, kontroll-, og rapporteringsmanien i byråkratiet og på alle ledelsesnivåer i dagens sykehusvesen er i ferd med å rasere fornuftige og rasjonelle beslutninger.

En barneavdeling er en akuttavdeling konstruert for å ta imot de sykeste barna hele døgnet. Når beredskapen begrenses til fem dager i uken, må de sykeste barna som ikke kan sendes hjem i helgen, transporteres til barneavdelingene i Ålesund eller Trondheim. Vi har alle lest om det tragiske tilfelle hvor et ti måneder gammelt barn døde under forsøk på helikoptertransport fra Kristiansund sykehus til St Olavs Hospital i Trondheim søndag 22. februar da barneavdelingen i Kristiansund var stengt for helgen.

Det var først problemer med at alle helikoptre var opptatt, dernest hindret snøvær at helikoptre kunne fly. Da omsider et SeaKing helikopter fra Ørlandet ankom, var barnet så dårlig at ambulansehelikopteret returnerte til Kristiansund etter noen minutter i luften, og barnet døde.

Raser mot Høie

”Barnelege raser mot Høie” var overskriften i Aftenposten 26.februar. Barnelegen som står frem, er barnets lege og tillitsvalgt i Molde og Kristiansund. Hun, som alt annet helse-personell vet hvor umulig en innretning med helgestengt akutt tilbud er. Hun sendte allerede 26.oktober 2014 et brev til helseminister Bent Høie å ba om hjelp. Det har ikke vært hjelp å få, men Høie kommenterer nå at det er Helse Møre og Romsdal som har ansvaret for at det helsetilbudet de gir, er forsvarlig.

Dødsfallet har fått bred dekning i TV og aviser. Helsetilsynet har opprettet tilsynssak, det er innledet politietterforskning. Styret i Helse Møre og Romsdal har fått det travelt med å gjenåpne barneavdelingen i helgene, opplyses det.

Skulle spare 4 millioner

Grunnen til at Helse Møre og Romsdal i oktober i fjor besluttet å stenge barneavdelingen ved Kristiansund sykehus i helgene, var å spare fire millioner kroner årlig. Men hvor mye ekstrautgifter man ville få ved blant annet å transportere syke barn med helikopter til andre sykehus i helgene, ble det tydeligvis ikke regnet på. Det tilhørte en annen budsjettpost.

Denne tragiske historien går direkte inn i hovedproblemet med norsk helsetjeneste. Styrings-, kontroll-, og rapporteringsmanien i byråkratiet og på alle ledelsesnivåer har ukritisk est ut de siste 15-20 årene. Dette har vært styrt av politikere hvis fremste kvalifikasjon er retorikk. For å vise handlekraft, kommer stadig nye ideer og forslag på bordet, der troen på omorganisering og økonomistyring presenteres som universalmedisin. Resultatet er en uoversiktlighet lik tett tåke i fjellet. Man mister retningen.

Varsling og sensur

Helsepersonell som har det daglige arbeid og ansvar for syke mennesker oppfattes som et nødvendig onde. Deres meninger blir registrer. Men de skal kun gå tjenestevei der mulighetene for sensur og filtrering er mange. Det er altfor mange historier om arbeidsgivers sanksjoner, mobbing og advarsler mot helsepersonell som varsler om kritikkverdige forhold.

Når styret i Helse Møre og Romsdal vedtar innsparinger ved å stenge en akuttfunksjon på barneavdelingen i helgene for å spare 4 millioner kroner årlig på driftsbudsjettet, avsløres manglende evne til å se konsekvensene av beslutninger

Konsekvensene?

Her som ellers offentlig helsevesen stirres det blindt på enkelte budjettposter. En bagatellmessig innsparing på driftsbudsjettet (helgestenging), resulterer i en kraftig økning på transportbudsjettet. Den ene hånden ser ikke hva den andre gjør. Etter dette tragiske dødsfallet hos et spedbarn, skal ambulansetjenesten styrkes med flere helikoptre og ambulanser, leser vi. Disse må vel også bemannes. Det må ansettes mer ambulansepersonell som også må ha kontinuerlig vaktberedskap. Kan styret i Helse Møre og Romsdal tro at leger og sykepleiere i vakt er så mye dyrere enn andre yrkesgrupper med vaktberedskap?

Beslutningstagere har mangelfull kunnskap om hva avdelingens arbeid består i. De har klippetro på at transportmidler; helikopter, ferger og ambulanser alltid står klare til å rykke ut uavhengig av værforhold, og aldri er utsatt for ulykker.

Hva koster det?

Beslutningstagere kan ikke ha beregnet de reelle kostnadene ved å tømme en akuttavdeling hver fredag ved å flytte barna med helikopter, for så å fly dem tilbake på mandag hver uke hele året. Jeg forutsetter at så syke barn ikke reiser omkring med ambulanser og ferger i helgene. Og hva med ekstrakostnadene ved de barneavdelingene som tar imot barn fra den helgestengte avdelingen?

Når styret i Helse Møre og Romsdal nå i all hast opplyser at de skal åpne barneavdelingen i helgene igjen tror de at det er bare å låse opp dører. Her har de sagt opp spesialutdannet personell for å spare penger. Det blir ikke enkelt å ansette nye igjen.

Værforholdene

Jeg har arbeidet i 1,5 år i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Derfor vet jeg noe om transporter av dårlige pasienter under de forhold som kan være på Vestlandet til å ha mening om dette. Jeg kjenner også fortvilelsen til legen som står med alvorlig syk, og kanskje døende pasient som trenger sykehusbehandling, men transporten er umuliggjort p.g.a. værforhold, teknisk svikt eller er opptatt i annet oppdrag..

Styringssystemet som er konstruert i helsetjenesten de siste 15-20 år bygger på en politisk, nærmest religiøs overtro der læresetningene er oppkonstruerte begreper. Det er sammenslåing av avdelinger, nedleggelser av mindre sykehus, sentralisering og utbygging av gigantinstitusjoner, sektortenkning, samlokalisering, samhandling, omorganisering og blind tro på transporttjenestens fortreffelighet. Dette går igjen i hele landet og ligger blant annet til grunn for OUS-skandalen (Oslo Universitetssykehus).

Endringer umulig?

”Systemet” har vist seg som svært effektivt våpen til å ødelegge faglig høykvalifiserte sykehusavdelinger og miljøer som det har tatt mange år å bygge opp.  Innrømmelser om systemet tar feil, forekommer ikke. Sløsingen med offentlige midler må for all del ikke avdekkes.

Ordtaket « man sparer på skillingen, men lar daleren gå”, er beskrivende for det som skjer. Begrepet” Handlekraftig inkompetanse” får mening.

Det som nå virkelig bekymrer, er at ny regjering med annen politisk farge- og kurs tydeligvis ikke er i stand til å gjøre noen endringer med ”Systemet”.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.

12 kommentarer

 1. «Handlekraftig inkompetanse»: Det beste begrepet jeg har lest om denne saken. Flott skrevet, saklig og nøkternt, men samtidig bitende og skarp i kantene.

 2. Ja så sant Handlekraftig inkompetanse på det verste.
  Å ikke trur æ at panikkåpning av barneavdeling uten tilstrekkelig fagpersonal er for å redde de små, men det er vel for å redde sitt eget skinn. Gud bedre for et system. Dette er RUSSISK RULETT med barns liv.

 3. Takk for at du setter fokus på virkeligheten i helsesektoren. Skulle ønske mange flere kunne få opp øynene for galskapen som råder. Folk føler seg helt maktesløse over systemet. Hva må til for å endre dette?

  Hilsen Rannveig

 4. Ja takk,,,godt dokumentert dette,om den sjuke-sjukehusstyringa…Jeg har jobba i barnehage noen tiår,og hvis jeg hadde spurt et barn:Hvorfor har vi sykehus,hadde svaret naturligvis vært,:Der får vi hjelp og blir friske 🙂 Hadde spørsmålet vært: Hvor går vi når vi vil spare penger?? Til banken,selvsagt.Nesten så enkelt.På tide at pasientene slipper å lide seg gjennom lange, smertefulle,og engstelige reiser, Tilbake til lokalsykehus, og det de trenger..ledige sykesenger.. I have a dream <3

 5. Og alt dette skjedde i oljebyen Kristiansund i Norge, verdens rikeste land med godkjenning i fra Bent Høye – Høyre sin helseminister som ikke er i stand til å gjøre forbedringer med styret i Helse Møre og Romsdal

 6. Voksent gjort å være varsler i dette systemet, gratulerer og takk Torgeir, meningslaus spille av kompetansemiljø bygd opp gjennom tid og en tragedie for de som rammes i en fortvilt situasjon

 7. Endelig en som forstår foreldres, barns og barnelegers fustrasjon. Får håpe det blir gjort noe, så folk slipper å være redd for ikke å få den hjelpen de trenger.! Dette er så bra skrevet.!!!!

 8. «Beslutningstagere kan ikke ha beregnet de reelle kostnadene ved å tømme en akuttavdeling hver fredag ved å flytte barna med helikopter, for så å fly dem tilbake på mandag hver uke hele året. Jeg forutsetter at så syke barn ikke reiser omkring med ambulanser og ferger i helgene.»

  Merker meg spesielt siste setning. Joda, barnelege på Notodden, her i fylket reiser faktisk så syke barn med ambulanse og ferger…I minst tre timer en vei. Over to fjelloverganger og med en ferge som tar 25 minutter. Forstå det den som kan…..Om barnet skulle være så uheldig å få hjertestans eller annet akutt alvorlig ombord i ferga kan ikke et nødhelikopter lande…..Takk for et flott og fornuftig innlegg i debatten!

 9. Og skulle barna blitt friske nok til å skrives ut igjen på mandag, så sendes de hjem med rutebuss. Forstå det den som kan… Det har vært snakk om barn med nedsatt immunforsvar, som har blitt sendt på bussen med feber og munnbind, for å sitte blant ordinære passasjerer i 3,5 timer. Det har også vært eksempler på foreldre som ikke har hatt penger til bussen tilbake, som har måtte trygge buss-sjåføren om å ta de med likevel… Hvor har tryggheten, sikkerheten og verdigheten tatt veien..?