Konkurranse også om pasientene?

K

sasHelseminister Jonas Gahr Støre synes fortsatt å forsvare helsemonopolet mot åpenhet og konkurranse. Men hvis Støre ikke begriper at konkurranse medfører rimeligere varer og tjenester, har mange av hans landsmenn skjønt det. Ikke minst folk fra Nord-Norge som ikke hadde råd til å fly hverken til Oslo eller sydligere breddegrader før det ble konkurranse i luften.

På område etter område har folk fått rimeligere og bedre varer og tjenester etter at monopolenes tid ebbet ut. Køene ble også borte. Det er lenge siden man måtte stå i kø for å få seg en telefon. Rimeligere tjenester og kortere køer vil det også bli med et mer åpent, moderne og konkurransedyktig helsevesen.

For å få til slike endringer i den aller siste monopolistiske sektoren i vårt norske samfunn, må vi imidlertid få til en åpen debatt om nødvendige endringer. Men dette vil neppe skje før Stortingsvalget i september.

Valgkampen

Vi går nå inn i siste innspurten av valgkampen og helsepolitikken vil sannsynligvis fortsatt få en sentral plass. Her kommer nok en gang helsekøene i fokus. Vi vil blant annet erfare at helseminister Støre tviholder på dagens helsemodell og nekter å øke den private andelen av spesialisthelsetjenesten.

Han gjentar til det kjedsommelige at regjeringen kjøper helsetjenester for så mye som 11 milliarder kroner fra private uten å nevne at dette omfatter en hel rekke tjenesteytere og institusjoner innen blant annet diagnostikk, utredning, behandling og rehabilitering. Han nekter å innse at mere konkurranse kan gi økt effektivitet og mindre køer og ser bort fra økende pasientkøer.

Psykiske helsekøer

De nye ventelistedata fra Helsedirektoratet viser imidlertid at det nå er 8 000 voksne i kø for å få hjelp innenfor psykisk helsevern. Det er 1 000 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig synker produktiviteten hos dem som skal ta imot dem på offentlige poliklinikker.

Mens private psykologer og psykiatere kan behandle 5 til 10 pasienter pr dag, er tilsvarende tall ved offentlige poliklinikker innen psykisk helsevern nå 1,7 pasienter pr dag. De laveste tallene finner vi ved Nordlandssykehuset. Der behandles det mindre enn en pasient pr dag pr fagperson.

Psykolog ved den private ressursklinikken på Lillestrøm, Pernille Thanning, sier til TV 2 at hun i gjennomsnitt har fem pasienter pr dag. Men de dagene det er akutte pasienter, kan hun ha opptil ti.

Somatiske helsekøer

Den lave behandlingskapasiteten innen offentlige poliklinikker gjelder ikke bare innen psykiatrisk helsevern. Det er store forskjeller i behandlingskapasiteten i offentlige poliklinikker og hos privatpraktiserende spesialister innen somatikken.

I følge tall fra Helsedirektoratet fra 2006 og 2011 har dette heller ikke forandret seg stort fra år til år. I gjennomsnitt ble det behandlet henholdsvis 1,9 pasienter i 2006 og 2 pasienter i 2011 pr lege ved offentlige sykehuspoliklinikker, mens tallene for privatpraktiserende avtalespesialister var 13,9 pasienter i 2006 og 14,9 pasienter pr lege i 2011.

Dette er bare noen få eksempler på at vi må få til en helsedebatt om hvordan vi på best mulig måte kan utnytte våre samlede helseressurser. Politikerne må tørre å basere debatten på fakta. Og fakta er at Norge har flere leger enn kanskje noe annet land samtidig med vedvarende lange helsekøer. Dette systemet er bygget på politiske vedtak og det kan bare endres gjennom politiske vedtak.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier