Slik vil Erna og Siv kutte helsekøene

Kronikk i Hamar Arbeiderblad 17/08/13.

Faksimile Hamar Arbeiderblad 17/08/13

Faksimile Hamar Arbeiderblad 17/08/13

Med en genistrek i form av de to ordene «flere avtalespesialister» i sine program for neste stortingsperiode, tar Erna og Siv innersvingen på Støre. Bruk av flere avtalespesialister kutter ikke bare helsekøene, men også helseutgiftene. Dette bekreftes av to Sintefrapporter.

De fleste nordmenn har brukt dem. Mange til helt vanlige polikliniske behandlinger. Men stadig flere også til dagkirurgiske operasjoner. Det er ikke så mange av dem, men Høyre og FrP har nå programfestet at det skal bli flere.

Det dreier seg om landets privatpraktiserende legespesialister – de såkalte avtalespesialister – som nærmest har vært oversett av landets helsepolitikere og fullstendig glemt av våre ”politiske korrekte” journalister. Media unnlater å skrive om dem og tidligere helseminister Sylvia Brustad (Ap) la sogar frem sitt utkast til Nasjonal Helseplan, uten å nevne dem.

Avtalespesialistene har i mange år ikke utgjort mer enn rundt 730 årsverk (560 somatiske og 170 psykiatriske). De representerer bare 5 – 6 prosent av alle legespesialistene i landet, men de gjør mer enn 35 prosent av alle polikliniske pasientbehandlinger. Tall fra Helsedirektoratet viser at sykehusleger i gjennomsnitt behandler 2 til 3 pasienter pr dag, mens avtalespesialister behandler 14 – 15 pasienter pr dag.

Tar feil

Helseminister, Jonas Gahr Støre, påstår at avtalespesialistene har «sugerør» i statskassa. Men det er feil. De finansieres med «folkets syketrygd» over statsbudsjettet. De har med andre ord ikke noen andre «sugerør» ned i statskassa enn fastlegene.

I valgkampen har Støre også påstått at avtalespesialistene ikke er mer kostnadseffektive enn sykehuslegene. Men denne påstanden er også feil. To Sintef-rapporter fra henholdsvis 1996 og 2000 konkluderer med at kostnadene pr konsultasjon er betydelig lavere hos de private spesialistene enn ved offentlige sykehuspoliklinikker. Dette gjelder både innen psykiatri og somatikk.

Det at det – så vidt meg bekjent – ikke finnes flere slike sammenligningsstudier av kostnadseffektivitet mellom private og offentlige legespesialister her i landet, skyldes mest sannsynlig at slik kunnskap ikke er ønsket av systemforsvarerne fordi de avslører hvor lite vi får igjen for pengene med vår nasjonale helsemonopolistiske organisasjonsmodell.

Høyre og FrP

Men nå har altså både Høyre og FrP bestemt seg for at landets desiderte mest effektive del av spesialisthelsetjenesten skal økes. Begge partiene vil ha flere avtalespesialister for å kutte helsekøene. Med de nye programformuleringer hos FrP og Høyre, er det dermed duket for en nytenkning som gjør at vi kan få fortgang i den effektiviseringen og omorganiseringen av spesialisthelsetjenesten som for lengst skulle ha vært påbegynt.

Noe av bakgrunnen for dette skjer nå, er at både Høyre og FrP har lyttet til kloke rådgivere. Erna og Siv har fått med seg at den medisinsktekniske utviklingen har medført at de aller fleste pasientbehandlinger i dag kan gjøres poliklinisk eller dagkirurgisk. De har forstått at når så mye som 87 prosent av alle landets 280 000 køpasienter venter på behandling som kan gjøres i spesialistpraksis til en langt lavere kostnad enn på sykehusenes poliklinikker, er det til både pasientenes og fellesskapets beste å gå inn for en økning av antall spesialister utenfor sykehus.

Reduserer køene

I FrPs program for neste stortingsperiode står det FrP ønsker å utvide omfanget av avtalespesialister og de diagnosene som de kan behandle. Når også Høyre har programfestet opprettelse av flere hjemler for private avtalespesialister, er det duket for at et regjeringsskifte virkelig kan få redusert helsekøene.

Støres gammeldagse politiske holdninger som setter bom for økt bruk av private spesialister, er intet annet enn tragisk. Støre var en respektert utenriksminister, men er dessverre blitt en politisk flopp som helseminister. I stedet for å effektivisere spesialisthelsetjenesten, pøser han penger inn i et foreldet og byråkratisk helsemonopol.

 

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.