Nye HELSE-milliarder rett ut av vinduet?

N
LOOK TO MAKEDONIA: Den svenske direktør for Health Consumer House, Arne Bjørnberg,  sier Norge kan få en helseplattform til en langt lavere pris og anbefaler vår nye digitaliseringsministeren å se på løsningene i Makedonia og Serbia.
LOOK TO MAKEDONIA: Direktøren for Health Consumer House, Arne Bjørnberg, sier Norge kan få en helse-plattform til en langt lavere pris og anbefaler at digitaliseringsministeren ser på løsningene i Makedonia og Serbia.

Helse-Midt-Norge vil nå satse 2,7 milliarder på en elektroniskhelseplattform som Danmark allerede har skrinlagt. I følge den svenske professor og helseguru, Arne Bjørnberg, bør Norge også droppe denne dyre løsningen og heller sende sin nye digitaliseringsminister på studietur til Makedonia og Serbia.  Der har de innført et enkelt integrasjonssystem med elektronisk pasientjournal til en brøkdel av prisen.

Er vi så rike i dette landet at de som disponerer felleskassa ikke bryr seg om de offentlige IT-satsingene koster oss dyrt?  Eller bruker sanseløse systemforvaltere rett og slett unødige skattemilliarder fordi de ikke vet bedre?

Når vi bruker et 2 7 milliarder for et en helseplattform med felles journalsystem for en befolkning på under en million i Midt-Norge, mens Serbia med syv millioner innbyggere bruker noen hundre millioner kroner på et integrasjonssystem som omfatter elektronisk pasientjournal-  og bookingsystem som nå også kan fjerne helsekøene slik de allerede har gjort i Makedonia, så henger våre norske løsninger ikke på greip.

Sløsing

Det er knapt noen som har oversikt over hvor mange milliarder offentlig sektor har brukt på IT-systemer i Norge, ei heller hvor mange milliarder vi har sløst bort på andre mislykkede prosjekter.  Vi har eksempelvis enda ikke fått til noe ensartet system for hele landet slik banker for lengst har på global basis.  

Nå prøver man seg på å samle helsesektoren regionsvis og Helse Midt Norge skal bruke 2,7 milliarder på en egen helseplattform med felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sine sykehus og 84 kommuner, inkludert alle fastlegene.  

Det er på høy tid å spørre om helsesektoren rett og slett lider av «Management Deficiency» eller det vi på norsk kan kalle styrings-udugelighet?  Det neste spørsmålet må bli hvorfor ikke vår helseminister eller finansminister prøver å finne bedre og billigere løsninger?  

Billigere løsninger

Finnes det så rimeligere IT-løsninger for helsesektoren?   Ja, skal vi tro den tidligere svenske forskningsdirektør med erfaring fra svensk industri og helsevesen, nå direktør for Health Consumer Powerhouse, Arne Bjørnberg, så finnes dette blant annet i Makedonia og Serbia.  Han har selv vært rådgiver for helseministrene begge steder.

– Jeg reagerer med forundring på at Helse Midt-Norge skal bruke 2 700 millioner kroner på et IT-system i helsesektoren for en drøy million innbyggere når jeg vet at Serbia har innført et system som inkluderer et pasientjournalsystem som dekker syv millioner innbyggere til en langt lavere pris. Det heter PINGA.

– Så hva skulle du antyde at IT-systemet PINGA ville koste innført i Norge?

– Prisen for en installasjon i hele Norge vil kunne koste rundt 150 millioner kroner. Da inngår blant annet at selskapet Sorsix setter opp et prosjektkontor i Oslo med 8 til 10 medarbeidere i installasjonsfasen. Man gjorde denne fasen på ca. 6 måneder i Serbia hvor man har 7,1 millioner innbyggere.

– Kan du fortelle litt om hvordan systemet fungerer?

– Pinga er ikke et nytt og revolusjonerende system.  Det er rett og slett en enkel integrasjonsløsning som får mange eksisterende systemer til å kommunisere med hverandre – inklusive journalsystemene. 

«MojDoktor»  / «MojTermin»

– PINGA ble innført i Makedonia i 2013. Der kalles det «MojDoktor» mens det samme systemet innført noen år senere i Serbia – som i følge Bjørnberg er langt mer byråkratisk og sendrektig land enn lille Makedonia – kalles «MojTermin».  

– Serbia innførte systemet i begynnelsen av 2015 og den serbiske helseministeren har bekreftet for meg at ventelistene skal være historie i løpet av 2019.

– Hensikten med å innføre dette systemet i Makedonia var først og fremst å avskaffe ventetider til spesialisthelsetjenesten.  De hadde en ung og dynamisk helseminister som satte strenge krav til tempo i gjennomføringen. 

-Klarte de det?

– Ja.  Det skjedde utrolig nok i løpet av et halvt år. Den nye helseministeren innført systemet i juni 2013 og i desember var alt på plass og køene forsvant.  Man hadde rett og slett fått et elektronisk booking-system med direkte – elektronisk – timebestilling. 

Pasient-suksess

– Men ikke nok med det, man fikk også medisinsk forbedring gjennom reduksjon av komplikasjoner. Serbia innførte systemet  og den serbiske helseministeren har bekreftet for meg at ventelistene skal være historie i løpet av 2019.

– Det hele har vært en pasientsuksess uten like. Jeg håper at Norge vil ta en titt på dette til tross for at dere er langt rikere enn Serbia og Makedonia,  sier Bjørnberg og understreke at PINGA ikke er et nytt stort softwaresystem som installeres i alle legenes datamaskiner, men en integrasjonsløsning, som syr sammen de eksisterende elektroniske systemene hos leger og sykehus.

Når man ser hvordan vi her hjemme strever med å avskaffe køene og ikke minst få IKT-systemene til å fungere mellom henvisende leger og sykehus, burde det være av interesse å finne ut noe om den rimelige løsningen i Makedonia og Serbia.  

Dette må være en vinnersak for vår nye digitaliseringsminister.  Men ikke minst en seier for pasientene.

2 kommentarer

 

  • Det bør settes sammen en upolitisk gruppe av erfarne IT folk for å vurdere pro og kontra. I utgangspunktet høres det ut som ‘waste of money’

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier