Nytt Oslo-sykehus til halve prisen

N
BEDRE OG BILLIGERE: Ekspertgruppen som 8. april la frem sin rapport om nytt Oslo-sykehus til halve prisen for forslaget til Helse Sør-Øst.
BEDRE OG BILLIGERE: Ekspertgruppen som 8. april la frem sin rapport om nytt Oslo-sykehus til halve prisen for forslaget til Helse Sør-Øst.

Helseminister Bent Høie kan spare 23 milliarder kroner ved å droppe Helse Sør-Østs gigantprosjekt på Gaustad og gå for det fornuftbaserte, bærekraftige og pasientvennlige alternativet «Parksykehuset Ullevål».

Det er egentlig ikke til å tro at helseministeren kan komme til å kaste over 20 milliarder kroner rett ut av vinduet etter en helt vanvittig helsepolitisk planprosess i et demokrati tuftet på nøysomhet og sunt bondevett.  Men vi har sett at styret i Helse Sør-Øst med tidligere sjef for Norges Bank, Svein Gjerdrem, i spissen er lite villig til å droppe sine katastrofale planer om gigantsykehus på Gaustad til tross for massive protester.

Gjerdrems vanvittige pengegalopp synes å trosse både faglig ekspertise, planmyndigheter og folkeprotester med Høies velsignelse.  I seks år har vi hatt en helseminister fra Høyre som nærmest helt konsekvent har unnlatt å drive høyrepolitikk. Høie synes å ha levd i en slags vedvarende tornerosesøvn hvor han har lukket øynene for embetsverkets machiavelliske framferd og latt byråkratiet ture frem på egne premisser. 

Planleggings-millionene har i stadig hurtigere tempo og med mere snedige vendinger forsvunnet fra behandlingsbudsjetter til administrative irrganger uten hensyn til pasientbehovet. 

Utallige varslere

Trauste nordmenn både i bygd og by føler at helsepolitikken bærer galt avsted når de ser at både lokalsykehus og fødeavdelinger nedlegges.  Varslerne – som prøver å få helseministeren til å lytte – blir stadig flere. Nye varsko kom sist fra bunadskledde vestlandskvinner i kamp for fødeklinikken i Kristiansund. De ble – til alles begeistring – støttet av ingen ringere enn Ole Gunnar Solskjær. 

De aller siste varslerne som Høie ikke bare bør lytte til – men også følge – la frem sin alternative rapport til gigantsykehuset på Gaustad på en pressekonferanse på Christiania Cafe i Oslo 8. april. 

Parksykehuset Ullevål

 «Parksykehuset Ullevål» ble presentert som et fremtidsrettet, fleksibelt, grønt og bærekraftig alternativ. Og det var ingen hvem som helst som la dette frem. Det var en ekspertgruppe på åtte med til sammen 280 års arbeidserfaring fra sykehusplanlegging, sykehusbygging og offentlig prosjektledelse. 

Gruppen bestående av Øyvind Almås (arkitekt), Eilif Holte (grunnlegger av Holte consulting), Dag Hovland (arkitekt), Rolf Kåresen (tidligere sjeflege på Ullevål sykehus), Øystein Midtbø (arkitekt), Steen Blach Sørensen (ingeniør), Tom Wike (arkitekt) og Tor Ingolf Winsnes (arkitekt), har utarbeidet denne rapporten på eget initiativ og uten betaling.

Billigere og bedre

Arbeidsgruppen foreslår å bygge et nytt lokalsykehus på Aker og deretter en trinnvis utbygging av Ullevål slik at man utnytter den resterende levetiden av dagens bygningsmasse.  Fordelen ved å bygge ut tomten på Ullevål er at den har mer enn nok plass for fremtidens sykehus og at den allerede er regulert til sykehusdrift.

Premissen for gruppens alternativ er følgende:

  • Ullevål sykehus bygges ut som stort akuttsykehus med traumesenter.
  • Aker sykehus blir nytt akuttsykehus for Groruddalen.
  • Rikshospitalet opprettholdes uforandret som elektivt sykehus.
  • I senere faser samles regionfunksjonene på Ullevål og Rikshospitalet nedlegges.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier