Konkurranse om både pendlere og pasienter?

K
NSB TAPTE: SJ skal nå tilby norske passasjerer et bedre, billigere og mer kundevennlig togtilbud (Illustrasjon: SJ)
NSB TAPTE: SJ skal nå tilby norske passasjerer et bedre, billigere og mer kundevennlig togtilbud (Illustrasjon: SJ)

Norge har lenge vært i en slags planøkonomisk «hengemyr».  Når det nå endelig åpnes for konkurranse om det statlige togtilbudet som har frustrert pendlere i årevis, er det også på tide å tenke på konkurranse for vår siste store planøkonomiske og gigant-byråkratiserte sektor – nemlig helsevesenet.

NSB har hatt monopol på å kjøre tog i Norge i alle år. Men nå er det slutt. Det aller siste desperate forsøk fra NSB-ledelsen for å sette jernbanen på rett spor – med ny logo – var ikke nok til å redde et av de aller siste av våre store skakk-kjørte offentlige monopoler. 

Navne-endringen fra NSB til Vy ble bare et siste bevis på at NSB-ledelsen aldri har skjønt – eller villet forstå – hva som var nødvendig, nemlig en total omlegging fra et u-effektivt, ulønnsomt og passasjerfiendtlig vesen, til en effektiv, lønnsom og kundeorientert virksomhet. 

Staten sparer

Alt dette har ikke minst norske tog-pendlere merket lenge.  Men nå skal forhåpentligvis både pendlere spesielt og passasjerer generelt oppdage at togene både blir mer presise og kundevennlige etter hvert som den ene togstrekningen etter den andre konkurranse-utsettes.  

Vi ser allerede på anbudsrundene at staten vil spare penger – mange penger! 

– Det er en ekstremt stor prisforskjell på anbudene, sa jernbanedirektør, Kirsti Slotsvik, etter å ha tapt «Trafikkpakke Nord» til svenskene. På spørsmål om hvorfor SJ vant, svarte SJ’s talsmann at SJ har vært konkurranseutsatt i mange år og blitt nødt til å effektivisere driften.

Trafikkpakke Øst

Neste år skal den store «Trafikkpakke Øst» legges ut på anbud. Dette omfatter rundt 80 prosent av hele togtilbudet.  Taper Vy (NSB) dette anbudet, er det over og ut for norsk statlig togdrift. Da har NSB-monopolet endelig spilt fallitt og pengesløseriet og de endeløse bortforklaringene på hvorfor det hele gikk så galt, er over.

Da vil det norske folk ta tog drevet av utenlandske selskaper som har lært seg leksen å drive effektivt og kundeorientert.  Da blir det blant annet slutt på NSBs siste desperate forsøk på å skjule sin udugelighet og lure passasjerene, ved å kjøre «buss for tog».

Venstresidens desperate forsøk på å stanse regjeringens forsøk på å effektivisere eller «normalisere» togdriften vil være en kamp de forhåpentligvis vil måtte tape.  Norge har ikke lenger råd til å fortsette å unnlate å konkurranse-utsette landets største offentlige virksomheter.  Norges statsbaner vil måtte drives på en rasjonell og effektiv måte til beste for landets økonomiske bærekraft og innbyggernes tilfredshet.

Helse følger tog

Slik vil også landets aller siste offentlige VESEN måtte endres; nemlig HELSEVESENET. Vi kan ikke lenger ha sykehus som drives som vernede bedrifter. På samme måte som den teknologiske revolusjonen har gjort det mulig å effektivisere togtilbudet, har den gjort det mulig å effektivisere helsevesenet.

Når de teknologiske nyvinningene innen medisinen åpner for å behandle de fleste sykdommer dagkirurgisk eller poliklinisk i små effektive klinikker utenfor sykehus, er det ikke lenger påkrevet å bygge kjempestore sykehus som i det forrige århundre da de fleste pasientene måtte innlegges.

På helsesektoren – som på samferdselssektoren – må man nå knuse den byråkratiske myten om statsmonopolenes fortreffelighet og åpne for konkurranse om de beste og billigste løsningene for både togpassasjerene og pasientene.

Så enkelt og så vanskelig er det. Men skal den norske velferdsmodellen overleve, er vi nødt til å bytte ut dagens over-byråkratiserte styringsmodell. 

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier